XX JEKKU 72

Skriv din text här ...

FIN BCH JEKKU
SF14962N/72


XX Jekku/72
XX Jekku/72

I mitten 1990 talet gjorde jag en uppföljning på
XXX Joko och hans nedärvning. Intressant att följa en hanhund som haft över 100
parningar och över 600 valpar. Tikarna delades in i tre grupper: Grupp 1 var
tikar som saknade jaktprovsmeriter, grupp 2 var tikar vilka själva hade
jaktprovsmeriter och grupp tre var tikar som själva var meriterade på jaktprov
men dessutom hade meriterade syskon. Jokos' nedärvning var inte bättre med
grupp 2 än vad den var i grupp ett. Hans bästa resultat nåddes i grupp 3 och
det var i den gruppen det blev en fortsatt avel.
I grupp två var det en tik som särade sig från de
andra och om henne skrev jag så här:Tik68 XX Jekku var på fädernet känd. Fadern var från den
välkända kombinationen XXX Terra -XX Tella. På mödernet var det mera blandat
men med vackra hundar. Den mest kända var XXX Hiivan Saku. Jekku var mor till
fem kullar och 22 valpar. Det var endast med Joko det kom en meriterad, tiken
XX Sissi. Sissi hade fem kullar och 38 valpar. Två blev XX och sex andra
meriterade sig på prov. Sissi hade ett bättre avelsresultat än modern. Detta
beroende på att XXX Joko gjorde släkten mera känd. Sissis avkommor hade fler
goda släktingar än modern. Bäst lyckades hon med XX Juice (XXX Kasken
Hai-Hulda). Sissis kull med Juice var en inavel på XXX Joko med 8,06 %.
Parningen gjordes två gånger. En blev XX Syysaamun Jekku, två drev etta skl och
två drev etta ökl. Syysaamun Jekku användes i aveln till fyra kullar och blev
mor till två XX och sex andra pristagare på prov. Den förbättring Joko åstadkom
levde ännu i denna kombination. Sissi hade också en kull med XXX Matti (M.
Louko) och där föddes hanhunden Masto som blev far till åtta kullar. Med tiken
XX Jänesluuta föddes XXX Mettäjuntin Ponu vilken blev far till 21 kullar. En
tik skilde sig från mängden och det var Jekku/72.
Jag har nu gått tillbaka till denna Jekku för att se om det fortfarande finns
hundar som har henne i sitt ursprung. Det fann jag att det var. Syysaamun
kennel har i sin stamtik XX Sissi genom att han köpte valpen Sissi av Erkki
Juntti, ägare till Jekku/72. Sissi blev stamtik i kennel Syysaamun. Jekku
finns också i andra kennlar men låt mig börja med att presentera denna
Jekku/72.Ägare till Jekku var den 16-årige Erkki Juntti. Känd numera i vida kretsar
genom sin uppfödning under kennelnamnet Mettäjuntin och ägare till stordrivaren
XX Käskevän Eetu. Jekku var den första egna Finnstövare för den unge Erkki. Han
hade nära till, för att införskaffa valpen. Han for till en känd stövarman:
Pentti Tikkala, Torneå. Tikkala hade en berömd tik som hette XX Telun Söpö och
hon var parad med hanhunden XX Tero som kom från den berömda kullen mellan XXX
Terra och XX Tella. Tre hannar kom från den kullen vilka gjort avtryck i rasen:
XX Tero, XX Sepi och XXX Rami. Unge Erkki hade kännedom om dessa tre hannar
förutom att hans stora intresse gjort honom förtrogen med Tikkala´s XX Telun
Söpö. Söpö hade ett mycket njutbart drevsätt med utmärkt skall.
Det är svårt att få grepp om Jekku´s nedärvning eftersom de flesta av hennes
valpar kom till "Reppomies" (jägare som såg till att ryggsäcken fylldes). Jag
har därför gått tillbaks i tiden och försökt få ett grepp om Jekku's valpar.
Något särskilt var det med hennes valpar eftersom kennlarna: Syysaamun,
Käskevän, Ajolumen, Mettäjuntin och Meripojan har henne längre bak i leden.
`Det jag nu återger om Jekku är basserat på intervjuer: Pekka Juntti har varit
behjälplig med det muntliga insamlandet av uppgifter. Jag väljer att återge de
positiva omdömena eftersom det alltid finns gott om villiga tungor som upplyser
oss om det negativa. Inställningen att lyfta det positiva återkommer i allt
mitt skrivande om hundar. Avel skall bedrivas på att utveckla det positiva. De
positiva egenskaperna och endast dessa för aveln framåt, samtidigt som det
sneglas på de negativa egenskaperna för att undvika de värsta groparna. Många
goda hundar och mångas avelsarbete, där uppfödaren fört saken framåt har
tillintetgjorts av onda tungor.
Jekku var liten till växten och mörk. Hon var den första finnstövaren för 16
årige Erkki Juntti från, Liakka. Hon hade mycket energi och det var det viktiga
för den unge jägaren: Erkki. Hur hon såg ut, var betydelselöst. Ingen skulle
komma att fråga om utseendet när de hörde henne driva utan frågan skulle komma
att bli: Vem är ägaren? Svaret blev då: "Juntti-pojken från Liakka" Vid den
tiden visste Erkki inte mycket om harjakt med stövare och någon egentlig
träning fick hon inte utan Erkki bara jagade. Erkki jagade även fågel med
Jekku. Han var en ung "Reppomies" den tiden. Jaktdagarna var lika långa som den
unga valpen orkade gå. Hennes intresse för hare kom alltmera och Erkki såg att
hon hade talang även för dessa djur. Fann dem och drev dem fram till skott. Det
sägs att det sköts flera hundra harar för Jekku. Redan som ung hade hon långa
drev och hon utvecklades alltmera mot en topphund. Hon var snabb på drevet och
drev med stor passion! Snart gick ryktet i Torneå med omnejd att den där
Juntti- pojken, Erkki från Liakka, hade något extra i hund väg. När Jekku var 4
år startade Erkki henne på jaktprov och drev 4 ettor på 6 starter och med det
kunde hon titulera sig JcH. Jekku hade bra jaktlust som balanserade på ett
harmoniskt sätt de övriga egenskaperna och detta gjorde henne till en ärlig
hund. Det var av Jekku som den unge Erkki lärde sig vad som kunde krävas av en
drivande hund. Jekku satte ribban!Jag har ytligt berört hennes betydelse för flera kennlar. Syysaamun fick sin
första avels tik efter Joko kullen. Men det var inte den bästa enligt Erkki
trots att det var därifrån det kom meriterad avkomma. Vi skall komma ihåg att
Erkki ännu var ung och umgicks därför mycket med andra likasinnade som tyckte
om att skjuta hararna för att hänga på väggen. Därför var det mest jägare som
köpte Jekku`s valpar. Bästa kullen hade hon med XX Jahti-Kallen Jallu. Året var
1977. Far till XX Jallu var XXX Jysky Efter XXX Tievan Jenkka och drevkung XX
Pia. Mor till Jallu var Kalle Parpala`s XX Hely. Drevkung XX Pia återfanns både
på mödernet och fädernet. XX Hely var en utmärkt tik med ett mycket
flytande drevsätt där skallet flödade. Jekku parades också med Jahti-Kallen
Veto. Bror till Jallu. Och det här var hennes bästa kullar. I de här två
kullarna föddes många riktigt bra jakthundar men ägarna var unga och hade inte
ännu fått intresse för jaktprov. Viktigare var att fylla ryggsäcken för att se
vem som hade de flesta hararna på väggen efter helgen. Erkkis skolkompis Markku
Ylipiessas hade hanhunden Vertti efter Jahti-kallen Veto. Vertti var toppen
hund med utmärkt skall! Från samma kull kom också en tik; Penna som var en
berömd hund i Liakka. Penna bodde på Juntura, granne till Juntti.
Efter Jahti-Kallen Jallu kom också topphundar. Bäst var hanhunden Vikke och
tiken Nella. Vikke ägdes av två svågrar till Erkki, Janne och Ilkka
Yrjänheikki. Även efter Vikke sköts det flera hundra harar. Den som skulle
komma att betyda mest var tiken Nella. Pekka Grönholm var nu ung och tog valpar
efter henne eftersom han jagat mycket med Nella. Erkki tog också två valpar efter
Jekku men dessa blev inte till belåtenhet.
1981 fick Nella valpar med Mauri Pörhöläs, XX Karu. Karu var uppfödd av Erkki
Louko och kom från kullen XXX Jaska-XX Fausti. (Fausti var syster till Envalls
XX Kreeta och kom från XXX Viki-Dumpa kombinationen. Dumpa var syster till XXX
Jaska. Ägare till Viki var, Erkki Routi) Uppfödaren var ung och visste kanske
inte mycket om hundavel eller uppfödning. Han förstod kanske inte vad han
gjorde, men gjorde det bra! Han förenade två framstående släkten inom den Finska
stövar rasen. Nella var linjeavlad på XXX Hiivan Jehu och Karu var linjeavlad
på XX Hölynpöly-XX Jaana. ( I det agrara samhället gällde det att göra något
som kallades: "Ett bra gifte" (ett bra giftermål). Ett sådant gifte var det om
egendomarna växte. Tillgångarna växte. De två blev förmögnare när de älskande
gifte sig med varandra.) På samma sätt var denna parning med Karu ett bra gifte
för Nella. Nella fick nog för lite mat under dräktigheten för det berättas att
valparna var små som råttor. Små och smala! En tik klarade sig och det var
Häly. Häly var toppen hund! Hon var inte lika snabb på drevet som sin mor Nella
eller mormor Jekku. Kunskapen att driva hare var utmärkt och dessutom var hon
en avelstik som ligger i den absoluta toppen och var början på många berömda
kennlar i Finland: Käskevän, Mettäjuntin. Mettäjuntin hade sin första avelstik
efter Jekku linjen och det var XX Jänesluuta. Käsky var mor och mormor Häly.
Den andra tiken i början för Mettäjuntin var tiken XX Sikuna vars mor var
Kiukku som var linjeavlad på XX Jekku.Meripojan: Första kullarna var undan XX Saku, vars mor var HälyAjolumen: Första tiken i den kenneln var XX Käskevän Iita med denna
moderslinje: Jekku-Nella-Häly-Käsky-Jänesluuta-Mettäjutin PiikaSyysaamun: Sissi efter XX Joko- XX Jekku.Hundarna från Häly-Jekku linjen har många varit utmärkta barmarkshundar. En
stövar ägare från Kajaani sa att man inte hade bra stövare i det området innan
man började para med XX Käskevän Eetu och XX Käskevän Erkki.Jag har med denna sammanställning gett en bild av tik 68, XX Jekku, i min
undersökning av XXX Joko. Om tiken skrev jag att släktet fortsatte och nu har
jag redovisat hur släktet har fortsatt. I alla led har uppfödarna bortsett från
snödrev när det sökts hanhundar till tikarna. Dreven på barmark har dessutom
varit av utmärkt kvalitet. Orsaken till att barmarksdreven är viktiga är att på
det underlaget kan drevförhållandena variera kraftigt under samma drev på en
sträcka av 500 m. Det krävs av den hund som skall driva flytande på barmark att
den är snabb i omställningarna beroende på underlagets beskaffenhet. Har lätt
att ändra drevfart. Där det går lätt att driva gäller full attack, för att
sedan under svårare partier endast försvara löpan och vårda den ömt. Jekku och
många av hennes släkt har haft den egenskapen och har den fortfarande.
Släktet efter XX Jekku lever fortfarande och den senast krönta Drevkungen XXX
Alapörkän Fredi har den släkten på farssidan genom XXX Syysaamun Ajo som far.
XXX Alapörkän Fredi kommer från denne Syysaamun Ajo i kombination med Alapörkän
Bella. Ajo`s moderslinje går obruten från XX Jekku. (XX Jekku-XX
Sissi-XX Syysaamun Jekku- XX Syysaamun Usva- XX Syysaamun Sumu) Det finns många
andra hundar som fortlever efter Jekku och jag kommer att försöka skriva om
dessa.Sangis december 2015.
Åke Sandström