Framgångsrik uppfödning av finsk stövare i kennel:
Ajotaiturin!

Vid Finska Stövarklubbens årsmöte vårvintern 2016 belönades
Ari Säisä på årsmötet för sin framgångsrika uppfödning av Finsk stövare. Han
hade nu tagit tikvalpar undan egen uppfödning och lyckats att i fem
generationer få en ny tik med minst etta skl på jaktprov. Det låter kanske
enkelt men det svåra i hundaveln är att bevara det goda gott samt att
prioritera egenskaper värda att avla på. Endast få uppfödare lyckas och dessa
bör vi se upp till. Säisä har även varit verksam som avelsråd och utmärkelsen
visar att han uppfyllde kvalifikationerna som avelsråd. Ari började tidigt
delta i jakten med drivande hund tillsammans med sin far och dennes bröder.
Redan som nioåring erhöll han sin förta egna stövare, Lirppu.

Lirppu SF 15082L/82

Lirppus far var XX
Thavo som kom från kombinationen XXX Viki (Routi)- XX Ralian Seri. Mor var Akon
lipo som hade till far XXX Ringo vilken i sin tur kom från XXX Rami-XXX Dina
kombinationen. Mormor till Lirppu var linjeavlad på XXX Rami. Rami var från XXX
Terra-XX Tella kombinationen i sin tur. Slutsatsen måste bli att härstamningen
på Lirppu var utmärkt med flera utmärkta nedärvare ur kända kombinationer i
stamtavlan.

Som jag redan nämnt
fick Ari denna tik som nioåring av sin far. Ari berättar att Lirppu var mera
jakt hund än tävlingshund. Det ställs högre krav på en jakthund än på en
tävlings hund. Jakthunden skall fungera flera dagar i följd. Tassar och hälsa
liksom fysiken i övrigt skall tåla att slitas på när jägaren har tid och lust.
Så var det för Lirppu. De lediga dagarna på hösten var få eftersom Ari själv,
hans far och farbröder turades om att jaga med henne men ändå hanns det med att
starta henne på jaktprov 4 gånger med resultat: Två ettor, en två och en nolla.
Det var Aris far som transporterade den unge Ari till jaktproven eftersom Ari
var för unga att köra bil.

Lirppu startade
tidigt som jakthund, redan vid tre månaders ålder. Hon var begåvad med ett
flytande drevsätt. Hundar med ett flytande drevsätt har lätt att driva. Följer
harens löpa med lätthet. Hundar med hackigt drevsätt med många tappter på 2-3
min är inte önskvärda i aveln. Det kan tyda på hårdhet vid skallgivning och kan
av en del kallas ärlighet men oftare, vid närmare eftertanke, är det att hunden
springer av harens löpa, för att sedan inom ett par minuter(ibland kortare tid)
återvända till löpan genom ringning. Hennes skall var bra. Hennes intresse för
räv visade sig tydligt och kanske inte så underligt eftersom hon härstammade
från kända Närpeshundar. Hundar som ofta även var räv-hundar. Redan vid fyllda
11 månaders ålder sköt Ari den första räven för henne. ( Ari var då 10 år)

Lirppu som avelshund.

Lirppu hade fyra
kullar men eftersom hon var mer jakthund än tävlingshund var det mest jägare
som köade för att köpa valp. Hennes
första valpkull var med hanhunden XX Jänkä Jussan Oko. Oko hade utmärkt och
känd släkt i sin stamtavla och var toppnedärvare. Han - hade XXX Joko som
farfar och morfar. Mormor var topptiken XXX Pirttirinteen Ilo. Hennes far var
XXX Rami från XXXTerra-XXTella. ( En kombination som ofta är med i topphundars
stamtavla och härkomst) Detta var 1986 och Lirppu var 4 år. Vi skall komma ihåg
att Ari nu var tretton år och redan intresserad och insatt i betydelsen av at
göra rätt val vid valet av hanhund. Låt vara att de äldre jägarna deltog i
resonemanget men valet var Aris! Fyra ur kullen var på prov Två hade skl etta,
en hade Ökl etta och en hade ökl tvåa.

Andra kullen (1988)
var efter XX Raiku en son till XX Kasken Hai som hade XXX Viki (Routis) till
far. Nio valpar registrerades och av dessa var hela 7 st. på jaktprov. Sex kom
hem med ettan som resultat. Bäst lyckades tiken Asta som blev JoUcH och
stannade i Säisäs ägo för fortsatt avel. Fortfarande var det mest jägare som
köpte valpar men omgivningen till dessa uppmuntrade ägarna att gå på prov.
Resultatet i kull två var således utmärkt!

Hennes tredje kull
var med XXX Porun Kessu och en var på prov och den fjärde kullen var med XX
Patu

Sammanfattnings vis
måste det konstateras att Lirppu var en god nedärvare och att ägaren i så unga
år hade näsa för att finna lämpliga hanhundar till tiken. När Lirppu hade
kullen med XX Patu var Ari Säisä nitton år!

XXX Ajotaiturin Asta

Asta blev mor till 16
registrerade valpar på fyra kullar. Av dessa 16 valpar var tio på prov med
resultat. Fem av hennes valpar gick till JcH. 31 % av Astas valpar blev JcH!

Astas första kull var
med samma XX Patu som hennes mor hade parats och Säisä var till synes nöjd med
det resultatet. Det tilltalade honom. Därför valde han ett säkert kort när han
nu skulle para dyrgripen XXX Ajotaiturin Asta. Endast två valpar registrerades
och båda hade pris på prov. Bäst lyckades Ajotaiturin Raisa som nådde till JcH.
Raisa gick till kennel Haatajan där hon hade en kull varav tre var på prov och
två blev JcH.

Andra kullen var med
XX Jysky. Fem valpar föddes. Tre var på prov och av dessa erhöll två st. titeln
JcH. Hanen Reko och tiken Veera blev JcH! Reko blev far till 21 kullar med
många meriterade avkommor. Med XX Muurivuoren Tihku föddes XX Muurivuoren
Joiku( XX Ajotaiturin Reko var far) som fört kombinationen vidare med då främst
XX Meripojan Mantta. XX Jysky hade 12 kullar med många meriterade avkommor.

XX Veera blev kvar i
Aris ägo och hade tre kullar. Hennes första kull var med XXX Muurivuoren Sahti.
Fyra var på prov och två blev JcH. Bäst lyckades hanhunden Ajotaiturin Humu som
blev JoUch. Han blev använd i aveln med ett mycket bra resultat och många
meriterade avkommor.

XX Veeras andra kull
var med XX Jarrumiehen Rimi som kom från kombinationen XX Hovipolun Sakke-XX
Jarrumiehen Hessu. Två st. blev JcH, tikarna Mira och Olivia. Ari behöll Mira
och tog fyra kullar efter henne om totalt 26 reg. valpar. Sex av Miras valpar
blev JcH. Veeras tredje kull var med XX Passipolun Vilu men ingen var på prov.

XX Ajotaiturin Mira
kom från kombinationen XX Jarrumiehen Rimi - XX Ajotaiturin Veera och var kvar
hos Ari. XX Mira var på 47 jaktprov med 9 nollor i bagaget. Mira var både tävlings- och jakthund.
Drevförmågan var utmärkt med flera ettor av hög kvalité. Ari Säisä håller nu på
att befästa sin ställning som uppfödare och skapa varumärket: Ajotaiturin! XX
Ajotaiturin Mira parades fyra gånger med 26 valpar registrerade. Elva valpar
var på prov och av dessa nådde nio till JcH.

Efter denna
utvidgning går vi tillbaka till XX Ajotaiturin Asta där nu endast två kullar är
redovisade. Astas tredje kull var med XXX och XXK (räv) Tuomipuskan Jesse. Sex
valpar registrerades, tre var på prov med resultat och en blev JcH och en
UcH. Tuomipuskan Jesse var en betrodd
hanhund i avelssammanhang. Återigen
visade Ari att han inte var mycket för att experimentera i aveln utan valde med
omsorg hanhundar som andra också litat på och som hade gedigen härstamning. I
kullen registrerades sex valpar. Tre var på prov och kom hem med resultat. En
blev XX Ajotaiturin Miina. En blev X Ajotaiturin Aku och den tredje som var på
prov drev till ett andra pris på den enda starten.

Hennes sista kull var
med XXX Muurivuoren Sahti. Här använde Ari återigen ett säkert kort och det bör
vara en vägledning till alla som vill börja avla fram drivande hundar om vilka
jägarna säger: "Dom driver beundransvärt i flera generationer" I kullen
registrerades endast två valpar. Båda två meriterade sig på jaktprov och
Ajotaiturin Milli blev JcH. Hanhunden Osku var på ett prov och drev där en
etta.

XX Ajotaiturin Milli
hade två kullar med 7 registrerade valpar. Första kullen var med XX Pohjapuron
Kusti. Sex valpar registrerades och tre blev JcH, nämligen: XX Ajotaiturin
Pikkuhikka, XX Ajotaiturin Jehu och XX Ajotaiturin Miku. Tiken Pikkuhikka blev
kvar hos Ari för fortsatt avel. Hanhunden Jehu användes till 47 tikar med
utmärkt resultat. Jehu var dessutom en utomordentligt god drivare med utmärkt
skall och exteriör. Jehu var Kilpa deltagare! XX Ajotaiturin Milli hade också
en kull med XXX Pirttirinteen Uri. En valp registrerades och den drev ettan på
prov. XXX Pirttirinteen Uri hade XX Muurivuoren Urja som far och XX
Pirttirinteen Taru till mor.

XX Ajotaiturin
Pikkuhikka som blev kvar i kenneln fick ett kort liv, sex år och nio
månader. Hennes far var som jag tidigare
nämnt XX Pohjapuron Kusti och det tål att nämnas. Hans far var XX Muurivuoren
Urja så i Pikkuhikka återfinns förutom det utomordentliga avels arbete den unge
Ari själv utfört även hanhundarna XXX Muurivuoren Sahti och XX Muurivuoren
Urja, som kom Jaakko Iso-Oja och dennes uppfödningsarbete i kennel Muurivuoren.
(XX Ajotaiturin Jehu var bror till XX Ajotaiturin Pikkuhikka)

Här återigen
förenades två framgångsrika uppfödares gemensamma arbete vilket skett i många
framstående kennlars bakgrund om vilka jag skrivit tidigare. Sanolikheten att
en parning lyckas ökar om grunden är lagd av kunniga insiktsfulla uppfödare som
i sitt avelsarbete kunnat välja ut de egenskaper som är värda att avla på.
Fingertoppskänsla och ödmjukhet krävs av uppfödaren för att kunna inse detta.
Den insikten hade Ari Säisä redan som ung! XX Ajotaiturin Pikkuhikka hade
endast två kullar om totalt 17 registrerade valpar. Tio av hennes valpar var på
prov och endast en kom hem utan resultat men fyra gick ända till JcH: XX
Ajotaiturin Hinni i kombinationen med XXX Helimarin Ventti. Venttis mor var
Hakatien Emma som hade till morfar XXX Helge (Sixten Thyni) Helges bakgrund
återkommer även i Syysaamun hundarna.

XX Ajotaiturin
Pikkuhikkas andra kull var med Drevkung XXX Tahti. Åtta valpar föddes och fem
var på prov med resultat. Tre gick ända till JcH: XX Ajotaiturin Amalia, XX
Ajotaiturin Arvi och XX Ajotaiturin Remu.
XX Ajotaiturin Amalia gick till Tuopan kennel där hon haft två kullar,
2014 0ch 2015. Från kullen med Tahti blev Ajotaiturin Sointu kvar hos
uppfödaren och hade där en kull 2015 med XX Puskajussin Jesse och där en början
finns.

Konklusion

Ari Säisä erhöll sin
första egna Finska stövare vid nio års ålder 1982. Han är nu 43 år och redan
befäst sin ställning som uppfödare av topphundar. Vi som håller på med Finska
Stövare önskar honom fortsatt lycka och framgång. Ari Säisä har visat att framgång
nås genom att erkänna även andras uppfödningsarbete. Han har i sina
kombinationer valt hanhundar ur utmärkt släkt. Hanhundar vilka i sin tur har
sitt ursprung ur många erfarna och kunniga uppfödares händer. Ari har visat att
avelsarbete som medför framgång endast vinns, genom medvetet val av hanhundar
ur välkända och bra släkten. Hundarna från Ajotaiturin bär sin prägel av Ari
och hans önskemål om den drivande hunden vars adelsmärke är: Bra exteriör,
flytande drevsätt med bra skall! Jag hoppas att denna genomgång av Ajotaiturin
hundarna, som i viss mån varit schematisk gett läsaren en uppfattning om det
utmärkta avelsarbete som bedrivits i kennel Ajotaiturin

Tack Ari för ditt avelsarbete.

Sangis augusti Åke Sandström

Ari Säisä med XXX Ajotaiturin Jehu på kilpa
Ari Säisä med XXX Ajotaiturin Jehu på kilpa
XXX Ajotaiturin Ukko
XXX Ajotaiturin Ukko
XXX Ajotaiturin Rami
XXX Ajotaiturin Rami

Skriv din text här ...