Villipuron kennel, Yrjö Schroderus!

Yrjö Schroderus har som uppfödare lyckats med det många som
försökt misslyckats med. Att skapa och bygga en framstående släkt bland Finsk
stövare under kennel namnet: Villipuron!


Yrjö Schroderus med Villipuron Imppi
Yrjö Schroderus med Villipuron Imppi
XX Aisapulon Hilu
XX Aisapulon Hilu

Det han lyckats med har glatt många. Stamtiken XX Aisapolun Hilu SF 21251/89 var jakthund och inte en särskilt framstående jaktprovshund men tilltalade Schroderus. Hon startade på
21 jaktprov och hade nio nollor. Så är det med jaktproven, alla goda
hundar kommer inte till sin rätt men låt oss komma ihåg att Hilu hade över 50 %
prisdrev och en utomordentlig fadersida genom XX Pirtirinteen Asser. XX
Pirtirinteen Asser är känd för många. XX Pirtirinteen Assers far var XXX Kasken
Hai och farfar var följaktligen Erkki Routis, XXX Viki. XXX Viki var en hund
som aldrig vek ner sig. Mor till XX P-
Asser var XXX Pirtirinteen Rosita med mycket känd härstamning. Rositas morfar
var XXX Joko och farfar var XXX Rami från XXX Terra-XX Tella kombinationen som
återkommit i många topphundars stamtavlor. XX Aisapolun Hilu hade 6 syskon och
samtliga startade på jaktprov och tre ur kullen blev XX. Genom denna linje
utgående från XX Aisapolun Hilu har Yrjö Schroderus vunnit Finska
Stövarklubbens mästar uppfödartävling 2012 och Kennelföreningens pris för sitt
uppfödningsarbete i Vuolasjärvi 2013

Den första kullen för XX A. Hilu var med XXX Rytmi. XXX
Rytmi var från kombinationen XX Piuhan Rami-XX Bravon Milla. XX Piuhan Ramis
fadersida utgick från Erkki Loukos XX Jaana i hennes kombination med XXX Pomo
Sf 12058/67. XXX Rytmi hade till mor XX Bravon Mila och hon var en lätt
släktskaps avel på XXX Remu-XX Rita kombinationen varur XXX Joko och XX Pirta
kom. I övrigt var hennes härstamning idel kända hundar. Sedan tidigare vet vi
att allt vi gör sätter sina spår och så var det också med släkten till XX
Aisapolun Hilu. Hundarna i hennes släkt hade lämnat sitt arv i de kommande
generationerna. Det lär oss också att om en i sig god hund med risig släkt, att
även den hunden nedärver sin släkt och sin härkomst och har gjort många
uppfödare besvikna. Ur kullen XXX Rytmi- XX A. Hilu föddes 9 valpar och 8 st.
var på jaktprov. 5 valpar tävlade i SKL på jaktprov. Villipuron Syke blev kvar
i kenneln. XX A. Hilu hade två kullar till med mindre lyckosamt resultat som
kanske också var beroende på att tävlandet på jaktprov inte var utpräglat
intresse för hundägarna.

Villipuron Syke!


XX Villipuron Syke
XX Villipuron Syke

Syke var inte heller en framstående hund på jaktprov men som
sin mor tilltalade hon Schroderus för fortsatt avel. Han såg i henne vad kanske
inte alla hade upptäckt men hon hade första pris i segrarklass och var mer
jakthund än jaktprovshund, liksom sin mor.

Syke hade två valpkullar och båda med XX Jarrumiehen Jatsi
som var en släktskaps avel på den utmärkta drivaren XX Pirtirinteen Asser.
Många utmärkta individer kommer från kennel Pirtirinteen. Mor till XX
Jarrumiehen Jatsi var XXX Jarrumiehen Sini. Far till Sini var topphunden XXX
Poku från kombinationen XXX Rossi-XX Seita. Sinis mormor var XX Raju från en av
de mest betydelsefull kombinationerna inom rasen, Finsk stövare, nämligen kombinationen
Soitinkorveen Peku- XXX Ritva. Den kombinationen och dess betydelse finns
närmare beskriven i vad jag skrivit om Muurivuoren kennel. Här i kombinationen
med XX Jarrumiehen Jatsi väljer också Schroderus en hanhund ur ett känt släkte
med många utmärkta hundar. Första kullen var 1995 och två hundar tävlade på
jaktprov och båda utvecklades till JcH. Ur kullen 1998 var fyra valpar på
jaktprov. Samtliga drev etta på jaktprov och tiken Villipuron Sara blev JcH.
Hon gick till en annan uppfödare och blev stamtik i kennel Tivakan. Känd hund
från den kenneln är XX Tivakan Rossi. Från kullen 1995 behöll Schroderus tiken
Hellu och hon blev XX Villipuron Hellu och den tik som blev fortsättningen i
kennel Villipuron. XX Villipuron Hellu hade mycket bra resultat på jaktprov om
än inte direkta toppresultat men Yrjö Schroderus arbete med att avla fram goda
drivare börjar nu ge resultat.

XX Villipuron Hellu!


Yrjö S med XX  Villipuron Hellu
Yrjö S med XX Villipuron Hellu

Hellu blev mor till 22 registrerade valpar u 4 kullar.
Första kullen var 2000 med mindre lyckat resultat. Parningen var en nära
släktskaps avel genom att fader till kullen blev XX Samba vars far var XXX
Rytmi som också var morfar till XX Villipuron Hellu. 2001 hade Hellu valpar med
XX Ajurin Aiku. Den parningen gjordes om 2005 och baserades på det goda
resultatet från kullen 2001. 2004 hade hon en kull med XX Mehtä Ukon-Unkka. I
kullen 2004 blev den mest kända hunden hanhunden XX Villipuron Jermu. Jermu
användes i avel och hans bästa kull var med XX Ajotaiturin Mira. Fem valpar drev etta på prov och av dem blev
två JcH (XX) Hellu hade valpar 2001 med XX Ajurin Aiku som hade känd och
utmärkt släkt. Nio valpar föddes och fem drev etta på jaktprov. Villipuron
Veijari och Villipuron Aleksandra utvecklades till XX (JcH)

XX Villipuron Aleksandra


XX Villipuron Aleksandra
XX Villipuron Aleksandra

Nu har Schroderus närmat sig den hund han värdesätter.
Aleksandra hade endast tre prov där inga poäng uppnåddes. Hon var 17 ggr på
jaktprov och det visar att Schroderus litade på Aleksandra. En jägare sätter
högt värde på den hund som alltid eller nästan alltid bjuder på jakt när du går
till skogen. Att ha en jakthund som oftast inte finner haren, är ingen trevlig
jakthund oavsett den då och då driver fint på idealföret. Aleksandra är tredje
generationen efter JcH Aisapolun Hilu som stamtiken i kenneln började med.
Detta visar att en uppfödare med klar blick för vad hen vill åstadkomma kan nå
målet och säga:" I did it" XX Villipuron Aleksandra hade tre kullar om 26
registrerade valpar. Elva valpar var på jaktprov och tio valpar efter
Aleksandra kom hem med resultat från provet. Där fanns fler som drev men när
och om vi endast kall hålla oss till jaktproven och dessas resultat stannar jag
här. Största framgången inom aveln nådde Schroderus i parningen med XX
Mulonsalun Antto vilken hade en god släkt och ett gott avelsresultat. En av
tikarna från kullen blev XX Villipuron Nekku och gick till kennel Korpelaisen
där hon använts i aveln med frambång I kullen 2006 mellan XXX Mulonsalun Antto och Villipuron Aleksandra
föddes Villipuron Amanda.. Med Amanda kan vi säga att Yrjö Schroderus är framme
vid sitt ideal. En vacker finsk stövare med utomordentliga drev anlag

Into nord UcH Fi XXX Villipuron Amanda!


Int o Nord UcH FiXXX Villipuron Amanda
Int o Nord UcH FiXXX Villipuron Amanda

Amanda var på 44 jaktprov. Av dessa var det endast fyra
gånger som resultatet blev en nolla. Hennes bästa resultat på barmark var på
höga 97 poäng och det skedde på distriktets mästerskap 2016. I övrigt utmärkta
resultat från både skogen och utställningsringen. Hennes avelsresultat var i
samma klass. Hon blev mor till 34 registrerade valpar på fyra kullar. Första
kullen var med XXX Käskevän Erkki år 2010.
Käskevän Erkkis härstamning finns närmare att läsa i vad jag skrivit om
den kenneln utgående från Erkki Junttis uppfödning. I kullen med XXX Käskevän Erkki
föddes nio valpar och fem statade på jaktprov. Tre av valparna utvecklades till
JcH, en valp var på en start och drev etta ökl och en annan var också på ett
prov och fick där 0 pris. Från kullen gick XXX Villipuron Lyyti till kennel
Hallakorven där hon användes i avel och blev mor till några första pristagare
på jaktprov. XXX Villipuron Mallu gick till kennel Tuomaalan där hon blev mor
till första pris tagare på jaktprov. XX Villipuron Pahka gick till Luolavaaran
kennel och mor till första pristagare på jaktprov. Hundarna som kom från Yrjö
Schroderus uppfödning och hans idealbild av den drivande hunden förde på så
sätt bilden vidare.

2011 hade Amanda valpar med XX Tivakan Apollo. Nio valpar
föddes och sex av dem startade på jaktprov. En av dem tävlade vidare och blev
XX Villipuron Jymy. Jymy har elva kullar registrerade med lovande resultat.
Valparna om är äldst föddes 2012 -2013. Den mest framstående från den perioden
är XXX Puskajussin Jesse. Bra början finns i kullen med XX Ruskametsän Varpu
där fyra gjort en start var på jaktprov och drivit ettan. Från en kull från
2015 med XXX Ruskametsän Mona har redan Ela
blivit Sv o Fi Jch . De andra kullarna är från 2016 men början finns.

Av framgångarna med kullen efter XX Käskevän Erkki parades
XXX Villipuron Amanda 2013 med XXX Ajolumen Remu, som också närmare behandlas i
det jag skrivit om Erkki Junttis uppfödning och de olika grenarna som uppstod.
Början är bra. En av hundarna, Villipuron Sutkir har blivit Fi Jch och två
andra ur kullen har på sina enda starter drivit till andra pris på jaktprov .
Tiken Villipuron Impi blev kvar på kenneln där hon på jaktprov drivit ett andra
pris och ett noll pris men skördat framgångar på utställningar. Hon har en
registrerad valpkull från 2017.

Konklusion!

Det har varit lärorikt att följa Yrjö Schroderus strävanden
mot hans ideal bild av hur en Finsk Stövare skall se ut och uppträda i
skogen. Början med XX Aisapolun Hilu och
det val av hanhundar han har gjort har gett topphundar som drivit höga ettor på
jaktprov. Högsta resultatet var ca 98 poäng att jämföra med XX Aisapolun Hilus
jaktprovsresultat. Vi kan lära oss hur viktigt det är att vi i vårt avelsarbete
troget vandra mot den idealbild vi har av hur en hund skall uppträda i skogen
och på utställning och inte springer/löper efter modehundar. Yrjö Schroderus
har varit noggrann med att välja hanhundar ur släkten där vissa släktdrag
framträtt. Ett stort värde för honom har varit det flytande drevet där
egenskaperna balanserar varandra så att helhetsbilden blir harmonisk och hunden
ärlig. Ytterst få uppfödare har lyckats
med det Schroderus åstadkommit och visar också hur viktigt det är att våra
organisationer fastställer målbilden på hunden, så att vi arbetar och urformar
regler på jaktprov för att åstadkomma det uppmålade idealet. Schroderus har
strävat mot sin idealbild och visat i praktiken att ett noggrant arbete ger
resultat

Yrjö, jag vill å många finnstövarägare framföra ett tack för
det du gett oss genom ditt trogna arbete med att förädla den finska stövarens
exteriör och dess bruksegenskaper. Du har visat att det är möjligt att starta
uppfödnings arbete utan att ha en stjärn hund och att arbetet medfört att
topphundar har kommit efter några generationer.

Jag önskar dig lycka till i fortsättningen.

Källor: Koiranet

Sangis 2017-10-10

Åke Sandström