Pirttirinteen
kennel, uppfödning i toppklass!

Pirtirinteen
kennel startade med Tytin Ilo 5874/62. Såväl hennes far som modersida hade
kända hundar ur kända släkten i bakgrunden. XXX Vinha Seppo återfanns på såväl mödernet
som fädernet. Hon, Tytin Ilo, hade fyra kullar med endast sex registrerade
valpar. Den mest kända avkomman var XX Pirtirinteen Hila, som blev kvar i
kennel: Pirtirinteen! Tiklinjen i Pirtirinteen är följande om vi börjar med
Tytin Ilo- XX Pirttirinteen Hila/65, XXX Pirttirinteen Ilo/73, XXX
Pirttirinteen Rosita/78, XXX Pirttirinteen Ilo/82, XX Pirttirinteen Taru/93, XX
Pirttirinteen Hila/00, XX Pirttirinteen Heta/04 och nu XXX Pirttirinteen Saimi
född 2008. En mycket imponerande tiklinje och utmärkt avels arbete av ägaren
till kennel Pirttirinteen, Matti Kolehmainen, Pieksämäki Finland. Pirttirinteen kennel, uppfödning i toppklass!

Pirtirinteen kennel startade med Tytin Ilo
5874/62. Såväl hennes far som modersida hade kända hundar ur kända släkten i
bakgrunden. XXX Vinha Seppo återfanns på
såväl mödernet som fädernet. Hon, Tytin Ilo, hade fyra kullar med endast sex
registrerade valpar. Den mest kända avkomman var XX Pirtirinteen Hila, som blev
kvar i kennel: Pirtirinteen! Tiklinjen i Pirtirinteen är följande om vi börjar
med Tytin Ilo- XX Pirttirinteen Hila/65, XXX Pirttirinteen Ilo/73, XXX
Pirttirinteen Rosita/78, XXX Pirttirinteen Ilo/82, XX Pirttirinteen Taru/93, XX
Pirttirinteen Hila/00, XX Pirttirinteen Heta/04 och nu XXX Pirttirinteen Saimi
född 2008. En mycket imponerande tiklinje och utmärkt avels arbete av ägaren
till kennel Pirttirinteen, Matti Kolehmainen, Pieksämäki Finland. Matti
Kolehmainen har vunnit Mästaruppfödar tävlingen i Finland men även
uppmärksammats på andra sätt. Matti Kolehmainen har förtjänat den
uppmärksamheten. Matti har även haft förmågan att ta fram det bästa ur de
hundar han haft med de ärftliga förutsättningarna respektive hund haft. Men låt
oss börja från början och i korthet gå igenom de olika kombinationerna som
lett till framgångarna.

XX Pirttirinteen Hila/65.

XX Pirttirinteen Hila kom från kombinationen
som XX Tytin Ilo hade med Sutki Heppu. Det saknas uppgifter om huruvida Tytin
Ilo hade meriter från start på jaktprov i Koiranet men Matti Envall anger att
hon var JcH i sin bok. Tytin Ilo var brådmogen 55 cm hög med bra lynne. Första
haren sköts första jaktdagen vid 5 månaders ålder. Utomordentligt mångtonigt
hörbart skall 8-9. På drev använde hon både mark o luft. Bra på alla fören och
utmärkt vägdrivare. Sutki Heppu kom ur känd släkt och var en lätt
släktskapsavel på XXX Hopun Iiro som till uppfödare hade Otto Koskela. Liksom
det saknas uppgift om start på jaktprov för Tytin Ilo saknas samma sak för
Sutki Heppu. XX Pirttirinteen Hila hade
två kullar. En med XX Musta Pekka år 1974. XX Musta Pekka kom ur känd släkt och
bilden av lyckosamma uppfödare går igen. De lyckosamma parar inte enbart på
individ utan på släkten. Så ser också Matti Kolehmainen ut att göra som vi
kommer att se fortsättningsvis. Far till XX Musta Pekka var den i Sverige kände
XX Hölynpöly sonen XXX Pomo. Mor till XXX Pomo var den kända XX Deisi/59. Den
andra kullen var med XXX Rami som kom ur kombinationen XXX Terra-XX Tella.
Alltså en mycket känd släkt men det var ändå inte många som kom på prov. Detta
med att värdera avelsresultatet med antalet startande på jaktprov är vanskligt.
Mycket beror på hur enträget uppfödaren uppmanar sina valpköpare att gå på
prov. En annan sak är att om uppfödaren är känd i de kretsar av hundägare som
ofta tävlar på prov har han själv lättare att sälja till prov intresserade. En tröst är att det finns inget samband
mellan många ettor på jaktprov och god nedärvare. Då skulle Drevkungarna ligga
i topp i avelstabeller över lyckade avkommor. Matti Kolehmainen var inte mycket
känd i de kretsar som var flitiga att gå på jaktprov men från kullen behöll Matti
Kolehmainen, Pirttirinteen Ilo/73 som utvecklades till CH alla kategorier: Int,
Nord, Fi Uch fi Jch.
Värderar jag och jämför hanhundarna, som valdes till Hila faller valet
av XXX Rami som det bättre alternativet inte då endast på att där föddes en
stjärna men han hade gedignare släkt än XX Musta-Pekka. XX Tella, XXX Ramis
mor, var mor till 4 registrerade valpar och alla blev minst Fi JcH. XX Tella
hade en kull med XXX Jysky som är välkänd i Sverige och där föddes XX Bella,
ägare Väinö Kärhä, Rovaniemi. Jag måste berätta om den gång jag var vägvisare
till mina jaktmarker och XX Bella skulle gå där. Varför det blev att gå med
Bella var att han inte kunde svenska men Terttu följde med som tolk. Nåja, vi
släppte Bella och hon stod stilla och tittade sig omkring. Efter en granskning
av den närmaste omgivningen, lunkade hon i väg mot ett område med ungskog. XX
Bella var nu tio år. Det jag visste var att där ligger nästan alltid haren och
mycket riktigt, haren låg där och det tog endast några minuter så startade
drevet som utan problem varde i 120 minuter med mycket få 1-3 minuters tappter.
Bella hade en känd av komma i Sverige. Oscar Fredriksson, Haparanda. var ägare
till den tiken som var XX Tina. Efter denna utvidgning återgår vi till XXX
Pirttirinteen Ilo. Ilo hade fyra kullar med 22 registrerade valpar. 5 valpar
var på prov och samtliga utvecklades till JoUcH. 1975 parades Ilo med XXX Joko,
vilken jag nämnt ofta i det jag skrivit. ( orkar jag med skall jag försöka
redovisa undresökningen på nytt efter bearbetning) XXX Joko parade 112 tikar
och utgör därför en skatt för uppföljning av avelsresultat beroende på tikarnas
egna prestationer och släkt. I parningen med XXX Joko registrerades 4 valpar.
Tiken Pirttirinteen Siro blev UcH och tiken Sari blev XXX. Jag har i så många
sammanhang lyft fram XXX Jokos härstamning att vi nu hoppar över det. Tiken X
Pirttirinteen Siro blev stamtik i kennel Ajurin och mor till sex Jch och en
tredjepristagare på prov. Inga andra än dessa startade på jaktprov. XXX
Pirttirinteen Sari gick till kennel Jänkkä-Jussan där hon blev stamtik. XXX
Pirttirinteen Sari hade 5 kullar med 27 registrerade valpar. 5 valpar på prov
och fem drev ettor på prov. XXX Pirttirinteen ILOs andra kull blev med XXX
Reni/74 där inga uppgifter finns om startande i Koiranet. Renis stam och släkt
var inte särskilt framstående och återigen framstår det som minst lika viktigt
och kanske viktigare att släkten i generationer varit mer framträdande än den
enskilde hundens prestationer. (De flesta egenskaper går mot medelvärdet av de
egenskaper gruppen av djur representerar varur avelsdjuret är hämtat.) Detta
går igen i andra framstående kennlar och parningar. I vetenskapliga test gäller
det att resultatet skall gå att upprepa och ge samma svar för att resultatet
skall vara styrkt. I avel av drivande hundar gäller att avelsdjuren skall vara
tagna ur gedigen släkt där det producerats goda hundar i flera led och detta är
viktigare än den enskilda hundens egna prestationer eftersom valet av avelsdjur
måste grunda sig på ärftliga faktorer. Har det kommit bra hundar i flera
generationer ur en släkt är den ärftliga delen dominerande eftersom miljön från
den ene hundägaren till den andre varierar starkt. Släktens prestationer i
flera led kan jämföras med att resultatet från labbet, resultatet från försöken
skall gå att upprepa med samma resultat. Ett känt och vedertaget faktum är att:
Avelsurval är effektivt endast då när skillnaderna mellan djuren har ärftliga
orsaker. Släktens betydelse skyler inte över om tiken eller hanhunden har ett
icke önskvärt drevsätt. Se detta då som att även det drevsättet, tex hackigt,
eller att ett bristande omdöme hos den ung valpen som gör att den driver än hit
o än dit beror inte på något som kallas ungdomssynder utan återfinns i släkten,
som ett bristande omdöme och dålig nervkonstitution som gör att den inte kan
focusera. Avstå då från fortsatt avel. Ingen hund nedärver det den genom miljön
lärt sig, även om det är positivt att hunden lärt sig men det viktigaste drevet
i en hunds liv är det första. Det första drevet bygger helt på den ärftliga
förutsättningen då hunden saknar erfarenhet och ingen skolning har skett. Från
det drevet startar skolningen mot den färdiga hunden. Positivt för den
skolningen är att hartillgången är relativt god så att antalet tomma dagar i
skogen begränsas till ett fåtal, men det har även visat sig att om en unghund
får växa upp med begränsad tillgång på drevdjur utvecklas denne. Skolningen tar
endast längre tid.

XXX Pirtirinteen Ilo hade 1978 en kull med XXX
Jope som var son till XXX Joko i dennes kull med Hela/73. XXX Jope hade 11 %
meriterad avkomma på jaktprov. I kullen XXX Jope-Pirttirinteen Ilo blev två Ch,
tikarna Rosita som blev XXX och X Vekara. Kvar på kenneln blev XXX
Pirttirinteen Rosita.

XXX Pirttirinteen Rosita/78.

Ser vi till resultaten från jaktprov var inte
Rositas nedärvning imponerande i antalet meriterad avkomma men hon var mor till
24 valpar varav 6 st blev CH och det ger att 25% av hennes avkommor blev Ch och
det är högt. I hennes kull med XXX Kasken Hai blev tre st JcH och en JoUcH.
Hanhundarna Pirttirinteen Sepi och Pirttirinteen Asser blev JcH (XX) och tiken
Pirttirinteen Pipsa JoUcH (XXX). XXX
Kasken Hai hade gedigen härkomst genom att Erkki Routis XXX Viki var far och
som i sin tur hade legendariske XX Jack/64 till far. XX Jack/64 hade mycket bra
nedärvning. Mor till XXX Kasken Hai var XXX Kasken Haku. Båda hade känd
härkomst och bra hundar i flera led. XX Pirttirinteen Asser blev far till 568
valpar med 84 tikar. I många kullar gav han utmärkt avkomma men den kanske
bästa var med XXX Raimolan Pikatyttö. Sju valpar registrerades och samtliga var
på prov. Två blev Jch, en drev nolla och de andra första pris. Andra kullen blev med X Jänkä-Jussan Joona
och där föddes på nytt en Pirttirinteen Ilo men nu var födelse året 1982. X
Jänkä-Jussan Joona kunde ha haft en gedignare fadersida. Där fanns visserligen
längre bak berömda hundar men helheten var inte bra.

S JoUch Pirttirinteen Ilo Sf 11762H/82

XXX Pirttirinteen Saari var mor till X
Jänkä-Jussan Joona och dotter till XXX Joko i XXX Pirttirinteen Ilo
kombinationen. Mor var XXX Pirttirinteen Rosita som hade XXX Joko till farfar
vilket gav en inavelsgrad på XXX Joko på 9,45 %. Nu hade Kolehmainen byggt upp
en gedigen släkt och följaktligen började framgångarna komma. Nu kunde han mer
bedriva en släktbaserad avel till förmån för individbaserad avel. Släkten var
nu tjock av väldrivande hundar. Ilo/82 blev mor till 25 valpar. 13 av dem
startade på prov men tävlingsintresset hos hundägarna var inte på topp. Två av
de startande kom hem utan pris på enda starten och tre utvecklades genom
hundägarnas försorg till Ch.

XX Pirttirinteen Ilo/82 parades 1984 som två
åring med XX Teri/75. Teris släkt var något anonym men i det han brast i
härkomst kompletterade Ilo. I kullen registrerades 8 valpar. Tiken
Pirttirinteen Jonna blev UcH, Pirttirinteen Katja blev XXX (JoUcH) och
Pirttirinteen Killi blev JcH (XX). Låt oss uppehålla oss en stund vid kullen
med Teri. Ingen av valparna blev var i kenneln för fortsatt avel men de
användes av andra uppfödare. P. Jonna hade en kull där två valpar
registrerades. Till hanhund valdes XX Raiku/81, en hanhund med utmärkt
nedärvning och kom ur bra släkt både på mödernet såväl som på fädernet. Far
till XX Raiku var XXX Kasken Hai med den
legendariske XX Jack/ 64 till farfar. Kasken Hais far var den utmärkte XXX
Viki/69 och ägare till denne var Erkki Routi, Seinäjoki. En av valparna blev XX Jutta och stamtik i
kennel Äkkipojan där hon hade fyra kullar med 11 registrerade valpar. Sju av
hennes valpar var på prov och drev ettan. Som hanhundar valdes 4 olika hundar
men av samma släkt. Hanhundar härstammande från Erkki Loukos kombination XX
Hölynpöly-Jaana, nämligen XX Tohelon Fransu, XX Konikangen Hapatus, XX
Muurivuoren Seri och XX Jarrumiehen Aatu.

1986 parades Ilo/82 med XXX Räyhä/81. Även
svensk JcH. Räyhä var en linjeavel på XXX Viki (Routi) Mor till XXX Räyhä var
XXX Rasin Ritu som hade den utmärkte nedärvaren XX Jack/64 till farfar. Sex
valpar registrerades och fyra var på prov där tiken Tella utvecklades till Fi
JoUcH (XXX). Hon blev kvar på kenneln och hade där fem valpkullar med 36
registrerade valpar.

XXX Pirttirinteen Tella parades första gången
med XXX Pirttirinteen Jami 1986. Jami kom från kullen X Jehu-XXX Pirttirinteen
Ilo/73. Två hundar deltog i provverksamheten och tiken Minttu blev JoUch (XXX)
och stannade på kennel Pirttirinteen där hon två kullar med 17 registrerade
valpar. Nio valpar startade på jaktprov och åtta valpar drev ettan på prov.

XXX Minttus första kull var med XX Joku/85.
Joku hade känd modersida genom Kopon kennel från Kajana, K. Vänskä. XX Kopon
Ippa- XX Kopon Kimma - XX Kopon Jonna. Tiklinjen var bra och fadersidan var
inte sämre genom XX Jack/64- XXX Viki (Routi)- XX Pluto/79-XX Joku/85. Många
utmärkta hundar kommer från XX Jack/64.
Åtta valpar registrerades. Sex valpar drev ettan på jaktprov. Jopo o
Rita blev UcH och Vilma blev XX (JcH). Hennes andra kull var med Drevkung 95 XX
Haku/86. Hakus släkt var utmärkt genom att far var XX Soitinkorven Uula som kom
från kombinationen XXX Joko-XX Kreeta. Alla hundar i Joko- Kreeta kombinationen
hade ett mycket flytande drevsätt särskilt på barmark. XX Kreeta kom från Erkki
Loukos uppfödning där just det flytande drevsättet på barmark varit
kännetecknet i flera generationer. Modersidan på Haku utgår från XX Jack /64.
Tiken Riitu blev JcH och gick till kennel Koskentörmän där hon blev använd i
avel till två kullar men uppgifter om hundarna saknas.

Från kullen XX Uki-XXX Pirttirinteen Tella
behölls i kenneln Pirttirinteen Taru som utvecklades till JcH (XX). XX Uki hade
till far den utmärkte nedärvaren XX Soitinkorven Uula från XXX Joko-XX Kreeta
kombinationen. Mor till Uki var XX Kumpulan Emma som i sin bakgrund har både XX
Hölynpöly o XX Jack/64. XX Pirttirinteen Taru hade tre kullar. Den första med X
Sami/89. Fem valpar registrerades och fyra hade resultat från jaktprov. Två
tikar, Minttu o Tuikku blev UcH. Tarus
andra kull var med XXX Muurivuoren Urja där hanhunden Uri blev XXX (JoUcH) och
far till 40 kullar. I den tredje kullen gick Kolehmainen tillbaka till
kombinationen XXX Joko- XXX Pirttirinteen Ilo/73 genom att han parade med XX
Huuvarinmäen Ekka. Fem valpar registrerades och fyra var på jaktprov. Tre av
dessa blev champions. Hila blev JoUcH liksom Zena medan hanhunden Vekku blev
JcH. Hila blev kvar på kenneln och deltog relativt flitigt på jaktprov. Hennes
bästa barmarks resultat på jaktprov var i Närpes 2/12 2006 då hon nådde 86 poäng.
Bästa resultat på snö var i Ilmajoki 28/2 2003 då hon nådde höga 96 poäng. Hila
användes i avel till en kull med XX Viljo/94. Viljos fadersida var utmärkt
liksom hans modersida. Mor till Viljo var Muurivuoren Nelli. Far till Nelli var
XX Konikangen Hapatus och Viljos mormor var XX Tiuha om kom från
toppkombinationen Soitinkorven Peku-XXX Riva. (om den kombinationens betydelse
finns att läsa i det jag skrivit om Muurivuoren) Från kombinationen Viljo- Hila
behöll Kolehmainen tiken XX Pirttirinteen Heta. Hon hade som bäst på jaktprov
under barmarksförhållanden höga 93,5 poäng på provet i Joensuu 28/10 2012 och
på snö 93,83. Intrycket från hennes jaktprovsstarter var att hon ofta gick till
pris. Heta hade en kull i kennel Pirttirinteen och det var med XX Drevkung 2007
Nokikallion Haka. Från kullen sparades Saimi som exteriört är fulländad och på
jaktprov som högst på barmark höga 96 p på provet i Siilinjärvi 12/10 2014.
Bästa resultat på snö är 90,92 poäng på provet i Lapinlahti, 18/1 2017.

Saimi har haft valpar med XXX Koivukulman
Timpuri 2014 där tre valpar varit på prov och drivit till pris. 2016 hade hon
valpar med Drevkung-15 XX Alapörkän Fredi efter XXX Syysaamun Ajo- XXX
Alapörkän Bella. Jari o Reeta Fors är uppfödare i kennel Alapörkän. Valparna är ännu utan resultat från prov men
de är födda 2016.

Kennelns stjärna är XX Pirttirinteen Asser.
Han kom från kombinationen XXX Kasken Hai-XX Pirttirinteen Rosita. Hans bästa
kull blev med XXX Raimolan Pikatyttö som jag högre upp skrivit och med en
inavelsgrad på 14,7 % om du går 8 generationer tillbaka. En annan bra kull var
med XX Aisapolun Heli. Sju valpar registrerades och sju var på jaktprov. Tre
valpar blev Jch.

Sammanfattning.

Läsaren har säker gjort sin sammanfattning men
ser vi till helheten har hundarna från Pirttirinteen varit utmärkta till
exteriören och väl representerade på jaktprov. Matti Kolehmainen har trevat sig
fram och lyckats vinna utmärkelser för sitt avelsarbete där han strävat framåt
för att skapa en allt bättre Finsk Stövare från sin kennel. Kolehmainen har
lyckats fästa sin kennel i många goda hundars stamtavlor och det är vi honom
tacksam för. Ditt arbete, Matti Kolehmainen har glatt många.

Sangis 14/2 2018

Åke Sandström

Matti Kolehmainen har vunnit Mästaruppfödar
tävlingen i Finland men även uppmärksammats på andra sätt. Matti Kolehmainen
har förtjänat den uppmärksamheten. Matti har även haft förmågan att ta fram det
bästa ur de hundar han haft med de ärftliga förutsättningarna respektive hund
haft. Men låt oss börja från början och i korthet gå igenom de olika
kombinationerna som lett till
framgångarna.

XX Pirttirinteen Hila/65.

XX
Pirttirinteen Hila kom från kombinationen som XX Tytin Ilo hade med Sutki Heppu.
Det saknas uppgifter om huruvida Tytin Ilo hade meriter från start på jaktprov
i Koiranet men Matti Envall anger att hon var JcH i sin bok. Tytin Ilo var
brådmogen 55 cm hög med bra lynne. Första haren sköts första jaktdagen vid 5
månaders ålder. Utomordentligt mångtonigt hörbart skall 8-9. På drev använde
hon både mark o luft. Bra på alla fören och utmärkt vägdrivare. Sutki Heppu kom
ur känd släkt och var en lätt släktskapsavel på XXX Hopun Iiro som till
uppfödare hade Otto Koskela. Liksom det saknas uppgift om start på jaktprov för
Tytin Ilo saknas samma sak för Sutki Heppu.
XX Pirttirinteen Hila hade två kullar. En med XX Musta Pekka år 1974. XX
Musta Pekka kom ur känd släkt och bilden av lyckosamma uppfödare går igen. De
lyckosamma parar inte enbart på individ utan på släkten. Så ser också Matti
Kolehmainen ut att göra som vi kommer att se fortsättningsvis. Far till XX
Musta Pekka var den i Sverige kände XX Hölynpöly sonen XXX Pomo. Mor till XXX Pomo
var den kända XX Deisi/59. Den andra kullen var med XXX Rami som kom ur
kombinationen XXX Terra-XX Tella. Alltså en mycket känd släkt men det var ändå
inte många som kom på prov. Detta med att värdera avelsresultatet med antalet
startande på jaktprov är vanskligt. Mycket beror på hur enträget uppfödaren
uppmanar sina valpköpare att gå på prov. En annan sak är att om uppfödaren är
känd i de kretsar av hundägare som ofta tävlar på prov har han själv lättare
att sälja till prov intresserade. En
tröst är att det finns inget samband mellan många ettor på jaktprov och god
nedärvare. Då skulle Drevkungarna ligga i topp i avelstabeller över lyckade
avkommor. Matti Kolehmainen var inte mycket känd i de kretsar som var flitiga
att gå på jaktprov men från kullen behöll Matti Kolehmainen, Pirttirinteen
Ilo/73 som utvecklades till CH alla kategorier: Int, Nord, Fi Uch fi Jch. Värderar jag och
jämför hanhundarna, som valdes till Hila faller valet av XXX Rami som det
bättre alternativet inte då endast på att där föddes en stjärna men han hade
gedignare släkt än XX Musta-Pekka. XX Tella, XXX Ramis mor, var mor till 4
registrerade valpar och alla blev minst Fi JcH. XX Tella hade en kull med XXX
Jysky som är välkänd i Sverige och där föddes XX Bella, ägare Väinö Kärhä,
Rovaniemi. Jag måste berätta om den gång jag var vägvisare till mina jaktmarker
och XX Bella skulle gå där. Varför det blev att gå med Bella var att han inte
kunde svenska men Terttu följde med som tolk. Nåja, vi släppte Bella och hon stod
stilla och tittade sig omkring. Efter en granskning av den närmaste omgivningen,
lunkade hon i väg mot ett område med ungskog. XX Bella var nu tio år. Det jag
visste var att där ligger nästan alltid haren och mycket riktigt, haren låg där
och det tog endast några minuter så startade drevet som utan problem varde i
120 minuter med mycket få 1-3 minuters tappter. Bella hade en känd av komma i
Sverige. Oscar Fredriksson, Haparanda. var ägare till den tiken som var XX
Tina. Efter denna utvidgning återgår vi till XXX Pirttirinteen Ilo. Ilo hade
fyra kullar med 22 registrerade valpar. 5 valpar var på prov och samtliga
utvecklades till JoUcH. 1975 parades Ilo med XXX Joko, vilken jag nämnt ofta i
det jag skrivit. ( orkar jag med skall jag försöka redovisa undresökningen på
nytt efter bearbetning) XXX Joko parade 112 tikar och utgör därför en skatt för
uppföljning av avelsresultat beroende på tikarnas egna prestationer och släkt.
I parningen med XXX Joko registrerades 4 valpar. Tiken Pirttirinteen Siro blev
UcH och tiken Sari blev XXX. Jag har i så många sammanhang lyft fram XXX Jokos
härstamning att vi nu hoppar över det. Tiken X Pirttirinteen Siro blev stamtik
i kennel Ajurin och mor till sex Jch och en tredjepristagare på prov. Inga
andra än dessa startade på jaktprov. XXX Pirttirinteen Sari gick till kennel Jänkkä-Jussan
där hon blev stamtik. XXX Pirttirinteen Sari hade 5 kullar med 27 registrerade
valpar. 5 valpar på prov och fem drev ettor på prov. XXX Pirttirinteen ILOs
andra kull blev med XXX Reni/74 där inga uppgifter finns om startande i
Koiranet. Renis stam och släkt var inte särskilt framstående och återigen framstår
det som minst lika viktigt och kanske viktigare att släkten i generationer
varit mer framträdande än den enskilde hundens prestationer. (De flesta
egenskaper går mot medelvärdet av de egenskaper gruppen av djur representerar
varur avelsdjuret är hämtat.) Detta går igen i andra framstående kennlar och
parningar. I vetenskapliga test gäller det att resultatet skall gå att upprepa
och ge samma svar för att resultatet skall vara styrkt. I avel av drivande
hundar gäller att avelsdjuren skall vara tagna ur gedigen släkt där det
producerats goda hundar i flera led och detta är viktigare än den enskilda
hundens egna prestationer eftersom valet av avelsdjur måste grunda sig på
ärftliga faktorer. Har det kommit bra hundar i flera generationer ur en släkt
är den ärftliga delen dominerande eftersom miljön från den ene hundägaren till
den andre varierar starkt. Släktens prestationer i flera led kan jämföras med
att resultatet från labbet, resultatet från försöken skall gå att upprepa med
samma resultat. Ett känt och vedertaget faktum är att: Avelsurval är effektivt
endast då när skillnaderna mellan djuren har ärftliga orsaker. Släktens
betydelse skyler inte över om tiken eller hanhunden har ett icke önskvärt
drevsätt. Se detta då som att även det drevsättet, tex hackigt, eller att ett
bristande omdöme hos den ung valpen som gör att den driver än hit o än dit
beror inte på något som kallas ungdomssynder utan återfinns i släkten, som ett
bristande omdöme och dålig nervkonstitution som gör att den inte kan focusera.
Avstå då från fortsatt avel. Ingen hund nedärver det den genom miljön lärt sig,
även om det är positivt att hunden lärt sig men det viktigaste drevet i en
hunds liv är det första. Det första drevet bygger helt på den ärftliga
förutsättningen då hunden saknar erfarenhet och ingen skolning har skett. Från
det drevet startar skolningen mot den färdiga hunden. Positivt för den
skolningen är att hartillgången är relativt god så att antalet tomma dagar i
skogen begränsas till ett fåtal, men det har även visat sig att om en unghund
får växa upp med begränsad tillgång på drevdjur utvecklas denne. Skolningen tar
endast längre tid.

XXX Pirtirinteen
Ilo hade 1978 en kull med XXX Jope som var son till XXX Joko i dennes kull med
Hela/73. XXX Jope hade 11 % meriterad avkomma på jaktprov. I kullen XXX
Jope-Pirttirinteen Ilo blev två Ch, tikarna Rosita som blev XXX och X Vekara.
Kvar på kenneln blev XXX Pirttirinteen Rosita.

XXX Pirttirinteen Rosita/78.

Ser vi till
resultaten från jaktprov var inte Rositas nedärvning imponerande i antalet
meriterad avkomma men hon var mor till 24 valpar varav 6 st blev CH och det ger
att 25% av hennes avkommor blev Ch och det är högt. I hennes kull med XXX
Kasken Hai blev tre st JcH och en JoUcH. Hanhundarna Pirttirinteen Sepi och
Pirttirinteen Asser blev JcH (XX) och tiken Pirttirinteen Pipsa JoUcH (XXX). XXX Kasken Hai hade gedigen härkomst genom att
Erkki Routis XXX Viki var far och som i sin tur hade legendariske XX Jack/64
till far. XX Jack/64 hade mycket bra nedärvning. Mor till XXX Kasken Hai var
XXX Kasken Haku. Båda hade känd härkomst och bra hundar i flera led. XX
Pirttirinteen Asser blev far till 568 valpar med 84 tikar. I många kullar gav
han utmärkt avkomma men den kanske bästa var med XXX Raimolan Pikatyttö. Sju
valpar registrerades och samtliga var på prov. Två blev Jch, en drev nolla och
de andra första pris. Andra kullen blev
med X Jänkä-Jussan Joona och där föddes på nytt en Pirttirinteen Ilo men nu var
födelse året 1982. X Jänkä-Jussan Joona kunde ha haft en gedignare fadersida.
Där fanns visserligen längre bak berömda hundar men helheten var inte bra.

S JoUch Pirttirinteen Ilo Sf 11762H/82

XXX
Pirttirinteen Saari var mor till X Jänkä-Jussan Joona och dotter till XXX Joko
i XXX Pirttirinteen Ilo kombinationen. Mor var XXX Pirttirinteen Rosita som
hade XXX Joko till farfar vilket gav en inavelsgrad på XXX Joko på 9,45 %. Nu hade
Kolehmainen byggt upp en gedigen släkt och följaktligen började framgångarna
komma. Nu kunde han mer bedriva en släktbaserad avel till förmån för
individbaserad avel. Släkten var nu tjock av väldrivande hundar. Ilo/82 blev
mor till 25 valpar. 13 av dem startade på prov men tävlingsintresset hos
hundägarna var inte på topp. Två av de startande kom hem utan pris på enda
starten och tre utvecklades genom hundägarnas försorg till Ch.

XX Pirttirinteen Ilo/82 parades 1984 som två åring med XX
Teri/75. Teris släkt var något anonym men i det han brast i härkomst
kompletterade Ilo. I kullen registrerades 8 valpar. Tiken Pirttirinteen Jonna
blev UcH, Pirttirinteen Katja blev XXX (JoUcH) och Pirttirinteen Killi blev JcH
(XX). Låt oss uppehålla oss en stund vid kullen med Teri. Ingen av valparna
blev var i kenneln för fortsatt avel men de användes av andra uppfödare. P. Jonna
hade en kull där två valpar registrerades. Till hanhund valdes XX Raiku/81, en
hanhund med utmärkt nedärvning och kom ur bra släkt både på mödernet såväl som
på fädernet. Far till XX Raiku var XXX
Kasken Hai med den legendariske XX Jack/ 64 till farfar. Kasken Hais far var
den utmärkte XXX Viki/69 och ägare till denne var Erkki Routi, Seinäjoki. En av valparna blev XX Jutta och stamtik i
kennel Äkkipojan där hon hade fyra kullar med 11 registrerade valpar. Sju av
hennes valpar var på prov och drev ettan. Som hanhundar valdes 4 olika hundar
men av samma släkt. Hanhundar härstammande från Erkki Loukos kombination XX
Hölynpöly-Jaana, nämligen XX Tohelon Fransu, XX Konikangen Hapatus, XX
Muurivuoren Seri och XX Jarrumiehen Aatu.

1986 parades
Ilo/82 med XXX Räyhä/81. Även svensk JcH. Räyhä var en linjeavel på XXX Viki
(Routi) Mor till XXX Räyhä var XXX Rasin Ritu som hade den utmärkte nedärvaren
XX Jack/64 till farfar. Sex valpar registrerades och fyra var på prov där tiken
Tella utvecklades till Fi JoUcH (XXX). Hon blev kvar på kenneln och hade där
fem valpkullar med 36 registrerade valpar.

XXX
Pirttirinteen Tella parades första gången med XXX Pirttirinteen Jami 1986. Jami
kom från kullen X Jehu-XXX Pirttirinteen Ilo/73. Två hundar deltog i
provverksamheten och tiken Minttu blev JoUch (XXX) och stannade på kennel
Pirttirinteen där hon två kullar med 17 registrerade valpar. Nio valpar
startade på jaktprov och åtta valpar drev ettan på prov.

XXX Minttus
första kull var med XX Joku/85. Joku hade känd modersida genom Kopon kennel
från Kajana, K. Vänskä. XX Kopon Ippa- XX Kopon Kimma - XX Kopon Jonna.
Tiklinjen var bra och fadersidan var inte sämre genom XX Jack/64- XXX Viki
(Routi)- XX Pluto/79-XX Joku/85. Många utmärkta hundar kommer från XX Jack/64. Åtta valpar registrerades. Sex valpar drev
ettan på jaktprov. Jopo o Rita blev UcH och Vilma blev XX (JcH). Hennes andra
kull var med Drevkung 95 XX Haku/86. Hakus släkt var utmärkt genom att far var
XX Soitinkorven Uula som kom från kombinationen XXX Joko-XX Kreeta. Alla hundar
i Joko- Kreeta kombinationen hade ett mycket flytande drevsätt särskilt på
barmark. XX Kreeta kom från Erkki Loukos uppfödning där just det flytande
drevsättet på barmark varit kännetecknet i flera generationer. Modersidan på
Haku utgår från XX Jack /64. Tiken Riitu blev JcH och gick till kennel
Koskentörmän där hon blev använd i avel till två kullar men uppgifter om
hundarna saknas.

Från kullen
XX Uki-XXX Pirttirinteen Tella behölls i kenneln Pirttirinteen Taru som
utvecklades till JcH (XX). XX Uki hade till far den utmärkte nedärvaren XX
Soitinkorven Uula från XXX Joko-XX Kreeta kombinationen. Mor till Uki var XX
Kumpulan Emma som i sin bakgrund har både XX Hölynpöly o XX Jack/64. XX
Pirttirinteen Taru hade tre kullar. Den första med X Sami/89. Fem valpar
registrerades och fyra hade resultat från jaktprov. Två tikar, Minttu o Tuikku
blev UcH. Tarus andra kull var med XXX
Muurivuoren Urja där hanhunden Uri blev XXX (JoUcH) och far till 40 kullar. I
den tredje kullen gick Kolehmainen tillbaka till kombinationen XXX Joko- XXX
Pirttirinteen Ilo/73 genom att han parade med XX Huuvarinmäen Ekka. Fem valpar
registrerades och fyra var på jaktprov. Tre av dessa blev champions. Hila blev
JoUcH liksom Zena medan hanhunden Vekku blev JcH. Hila blev kvar på kenneln och
deltog relativt flitigt på jaktprov. Hennes bästa barmarks resultat på jaktprov
var i Närpes 2/12 2006 då hon nådde 86 poäng. Bästa resultat på snö var i
Ilmajoki 28/2 2003 då hon nådde höga 96 poäng. Hila användes i avel till en
kull med XX Viljo/94. Viljos fadersida var utmärkt liksom hans modersida. Mor
till Viljo var Muurivuoren Nelli. Far till Nelli var XX Konikangen Hapatus och
Viljos mormor var XX Tiuha om kom från toppkombinationen Soitinkorven Peku-XXX
Riva. (om den kombinationens betydelse finns att läsa i det jag skrivit om Muurivuoren)
Från kombinationen Viljo- Hila behöll Kolehmainen tiken XX Pirttirinteen Heta.
Hon hade som bäst på jaktprov under barmarksförhållanden höga 93,5 poäng på
provet i Joensuu 28/10 2012 och på snö 93,83. Intrycket från hennes
jaktprovsstarter var att hon ofta gick till pris. Heta hade en kull i kennel
Pirttirinteen och det var med XX Drevkung 2007 Nokikallion Haka. Från kullen
sparades Saimi som exteriört är fulländad och på jaktprov som högst på barmark
höga 96 p på provet i Siilinjärvi 12/10 2014. Bästa resultat på snö är 90,92
poäng på provet i Lapinlahti, 18/1 2017.

Saimi har
haft valpar med XXX Koivukulman Timpuri 2014 där tre valpar varit på prov och
drivit till pris. 2016 hade hon valpar med Drevkung-15 XX Alapörkän Fredi efter
XXX Syysaamun Ajo- XXX Alapörkän Bella. Jari o Reeta Fors är uppfödare i kennel
Alapörkän. Valparna är ännu utan
resultat från prov men de är födda 2016.

Kennelns
stjärna är XX Pirttirinteen Asser. Han kom från kombinationen XXX Kasken Hai-XX
Pirttirinteen Rosita. Hans bästa kull blev med XXX Raimolan Pikatyttö som jag
högre upp skrivit och med en inavelsgrad på 14,7 % om du går 8 generationer
tillbaka. En annan bra kull var med XX Aisapolun Heli. Sju valpar registrerades
och sju var på jaktprov. Tre valpar blev Jch.

Sammanfattning.

Läsaren har
säker gjort sin sammanfattning men ser vi till helheten har hundarna från
Pirttirinteen varit utmärkta till exteriören och väl representerade på jaktprov.
Matti Kolehmainen har trevat sig fram och lyckats vinna utmärkelser för sitt
avelsarbete där han strävat framåt för att skapa en allt bättre Finsk Stövare från
sin kennel. Kolehmainen har lyckats fästa sin kennel i många goda hundars
stamtavlor och det är vi honom tacksam för. Ditt arbete, Matti Kolehmainen har
glatt många.

Sangis 14/2
2018

Åke
Sandström