Sollstrimmans Kennel

Solstrimmans kennel drivs av Katrina o Leif Bäckström i
Kalix. Kenneln föder även upp Golden -Retriver och för att markera att de även
föder upp Finsk Stövare har de Finska Stövarna namn som Solsrimmans Finn-Heidi.
Det jag skall försök belysa är deras uppfödning av Finsk Stövare. Deras
uppfödning av Finsk Stövare har varit och är omfattande enär de fött upp över
200 valpar. Men även Solstrimmans kennel har startat en gång. Jag kommer att
försöka följa två linjer i kennel Solstrimmans. Den ena tiklinjen börjar med
XXX Rysstärnans Jonna. På far sidan härstammar Rysstärnans Jonna från XX Stej,
son till Mikko Loukos XXX Jaska ur XX Hölynpöly-XX Jaana kullen. Uppfödare till
XXX Jaska var Erkki Louko. Mor till XX Stej var Ritu, dotter till XXX Rami från
XXX Terra/XX Tella kombinationen. Mor till XX Ritu var XXX Rita e XXX
Jokirinteen Juro/XXX Kihu. Vi kan säga att XX Stej hade gedigen släkt både så
väl på mödernet som fädernet. En släkt som producerat mång utmärkta hundar.
Förmögenheten, den goda drevförmågan, var väl förankrad i XX Stejs släkt.


XXX Rysstärnans Jonna
XXX Rysstärnans Jonna

Mor till XXX Rysstärnans Jonna var XX Soitinkorven
Stella från Matti Envalls uppfödning. XX Soitinkorven Stellas far var
Soitinkorven Peku från kombinationen XXX Joko/XX Kreeta. En kombination som satt
avtryck i rasen och som jag beskrivit i det jag skrivit om 'Muurivuoren kennel
men även i Vipulan kennel. Mor till XX Soitinkorven Stella var Ella, Matti
Envall. Ellas far var XXX Matti, Mikko Louko. Mattis mor var Seppäläs XX Tiilu.
Seppäläs hundar kan Du läsa om i texten om Konikangen kennel.

Vi kan konstatera att XX Rysstärnans Jonna hade utmärkt
släkt både på mödernet som fädernet. Ingredienser som talade för att hon med
sina avkommor skulle komma att göra intryck i rasen Finsk Stövare. Vilket hon också
gjort.

XX Rysstärnans Jonna som avelstik!

XX
Rysstärnans Jonna hade tre valpkullar. 1991 parades hon med XX Solstrimmans
Finn-Haku. Tio valpar registrerades. Två valpar meriterade sig på jaktprov och
båda blev CH nämligen XXX Solstrimmans Finn-Turbo och XXX Solstrimmans
Finn-Tuija. Solstrimmans Finn-Haku. hade
till mor XXX Vilkku, dotter till XXX Ventti, Valteri Tervonens utmärkta hanhund
fallen efter XXX Jysky. XXX Vilkus mor Jenny var också hon dotter till XXX
Jysky och halvsyster till XXX Ventti, Valteri Tervonen. Låt oss konstatera att
inavelsgraden var relativt hög i kombinationen och att släkten hon var inavlad
på var god. XXX Finn-Hakus far var XXX Jallu son till den på alla områden
väldige XXX Joko/73 om vilken jag skrivit tidigare mycket.

XXX
Solstrimmans Finn-Haku hade sju kullar med ca 37 % meriterad avkomma.. Ett av
hans syskon blev också CH, XXX No UcH Solstrimmans Finn-Heidi vilken blev kvar
i kennel, Solstrimman. Inga andra i kullen meriterade sig.

Andra
kullen för Jonna blev 1993 med XX Konikangen Sepe. Två valpar registrerades och
från prov verksamheten finns inga rapporter.

1997
hade Jonna sin tredje kull med XXX Alapörkän Ronu. Sju valpar registrerades och
tre återfinner vi som prov meriterade.

XXX Solstrimmans Finn-Tuija, en räddare i nöden.


XXX Solstrimman Finn-Tuija
XXX Solstrimman Finn-Tuija

Finn-Tuija
kallar jag för en räddare i nöden. Varför? Det ser ut som om det var räddningen
på fortsättningen från XX Rysstärnans Jonna. Finn-Tuija hade tre valpkullar, en
utan kennelnamnet, Solstrimmans. Ägare Alf Lindberg, och hade bättre pristagare
procent bland avkommorna än fadern, XXX Solstrimmans Finn-Haku. Finn-Tuijas %
-tal var 78,26. Här ser vi genast att valet av hanhund till tiken som skall
paras är viktig och att avel inte kan bedrivas med hanhund utan endast med
tikar. En viktig sak är också att valpar kommer till jaktprovsintresserade
ägare. En del uppfödare kräver nästintill att valpköparen förbinder sig att gå
på jaktprov och utställningar. "Du bestämmer själv om du skall gå på prov o
utställning när du köper valp från Spjutvikens". Ungefär så lät budskapet när
Sigge Larsson satte ut annons om Hamilton valpar.

Finn-Tuija
hade sin första valpkull 1995 med XXX Puron Kessu. Åtta valpar registrerades
och åtta meriterade sig på jaktprov. Tiken, Bessi blev
JcH och även  XXX Solstrimma. Bessi användes i avel till en kull där tre valpar registrerades. Till
täckhund åt XX Bessi användes XX Ångermanbalens Dino. Tre valpar registrerades.
Tiken Alka blev XXX och hon användes en
gång i avel där fadern var XXX Kilbackens Raju-Riku. Tre valpar registrerades
under kennel namnet Uggleskogens. Uggleskogens Riki blev XX. Den andra
meriterade från kullen blev No JcH Kiia. Kiia hade två kullar. Det
registrerades två valpar. I Norge med hanhunden Sakko/95. Sakko vare efter XXX
Stenåsens Jaska/Sari/86. Kullen som blev S registrerad med XX Rapp. (XX
Jack/97)- XX Åivets Zenta

XXX
Puron Kessu hade fyra kullar med fyra olika kombinationer. Få valpar
registrerades efter honom enl. Hitta Stövare varför vi måste kontrollera saken
i finska Koira Net. Där finner vi att han i Finland hade 42 valpkullar med 248
registrerade valpar. Normalt antal valpar i kullarna. 63 valpar i Finland
meriterade sig på jaktprov vilket ger ca 25 % meriterad avkomma. Puron Kessu hade till far sonen till XXX
Kasken Hai, XXX Kairankorven Hermanni. Mor till Kessu var XX Sv o Fi, Essi e
XXX Rossi i kombinationen med XX Tella, dotter till XXX Rami från XXX Terra-XX
Tella kombinationen. XX Tella var dotter till XXX Hiivan Saku.

I
kullen Puron Kessu/ Solstrimmans Finn Tuija föddes även tiken Solstrimma.
Solstrimma blev både Sv o Fi JcH och Sv UcH. Solstrimma blev en fortsättning på
arvet efter XXX Rysstärnans Jonna.

XXX
Solstrimmans Finn-Tuija hade de två andra kullarna i kennelnamnet;
Solstrimmans. 1997 hade hon sin nästa kull och nu valdes XX Jarrumiehen Aatu
till partner. Jarrumiehen Aatu härstammar på mödernet från kombinationen
Soitinkorven Peku- XXX Ritva. En kombination som betytt mycket för rasen Finsk
Stövare. Du finner att läsa om kombinationen i det jag skrivit om Muurivuoren
kennel. Tio valpar registrerades. Sju av valparna kom med i prov verksamheten
och tre blev JcH.: XX Solstrimmans Finn-Tarkka vilken blev far till fem valpkullar. Dryga 38 % av valparna
meriterade sig på jaktprov. Hans bästa kull blev med XX Biabys Kreta under
kennelnamnet; Flatmarkens. Jami o
Sniffen blev JcH. Hanhunden Solstrimmans Finn-Teemu blev också JcH.

Den
tredje i kullen vilken erövrade JcH titel var Solstrimmans Finn-Tiina.
Finn-Tiina hade en kull med XX Ratto/99. Elva valpar registrerades och fem
meriterade sig på prov. Bäst lyckades Jaika vilken blev Sv JoUcH. En valp ur
kullen fick namnet Jaga på Solstrimman och hon blev Sv JoUcH.

XXX Solstrimma.


XXX Solstrimma
XXX Solstrimma

XXX
Solstrimma som kom ur kombinationen XXX Puron Kessu/XXX Solstrimmans Finn-Tuija
blev fortsättning på tiklinjen som påbörjades med XXX Rysstärnans Jonna. Hon
hade två valpkullar. Den första med XX Muurivuoren Urja. Året var 1999 och tio
valpar registrerades. Den som vill veta mer om Muurivuoren hundarna hänvisar
jag till just artikel om dessa hundar på min hemsida. Fyra valpar meriterade sig
på jaktprov. Solstrimmans Finn- Seita
blev använd i avel till en kull. Åtta valpar föddes i kullen där fadern
var XX Mehtä-Ukon Unkka. Han var ensam i kullen. Viktigt i avel och val hanhund
är att veta förmögenheten innan giftermål sker. Bra om förmögenheten "det goda
drevet" förökas i kombinationen. Fyra av valparna meriterad sig men ingen blev
använd i avel.

Kennel
Solstrimman har som vi kunnat se, sökt sig till hanhundar som bär med sig en
förmögenhet och nu valdes 2002 återigen en hanhund ur kennel, Muurivuoren.

Den
hund som nu valdes var XXX Muurivuoren Rietu. XXX Muurivuoren Urja hade till
far den goda nedärvaren XX Hovipolun Sakke. Mor var XX Muurivuoren Manta,.

XX
Muurivuoren Rietu hade till far XXX Ajohalun Revi, son till XX Riku vilken var
en utmärkt nedärvare. Han kom ur kullen XXX Soitinkorven Uula/XX Rinjan Rosita.
Rosita gav många fina avkommor och XXX Soitinkorven Uula kom ur Matti Envalls
XX Kreta i hennes parning med XXX Joko/73. Sju valpar registrerades. Fem
meriterade sig på jaktprov. XXX Solstrimmans Finn-Santtu kom ur kombinationen
och hade 10 valp kullar efter sig. 46 % av hans avkommor meriterade sig på
jaktprov. Förutom XXX Solstimmans Finn-Santtu blev Solstrimmans Finn-Saara,
JoUcH. Här ser vi hur förmögenheten "det goda drevet" blev synligt. En rikedom
som funnits i flera generationer. Det går att läsa om i det jag skrivit om
Klingorna och den kombination Matti Envall gjorde då han parade XX Kreeta med
den väldige XXX Joko/73. I den kullen fanns rikedomen "det goda drevet" i
riklig mängd. Drevkontot var fett!

XXX Jaga på Solstrimman.


XXX Jaga på Solstrimman
XXX Jaga på Solstrimman

Denna
tik kom ur kombinationen XX Ratto, vars farfar var Mikko Loukos Kilpa vinnare,
XX Vipulan Jalamari. Mor till XXX Jaga på Solstrimman var XX Solstrimmans Finn-Tiina.
Finn-Tiina kom ur kombinationen XX Jarrumiehen Aatu/XXX Solstrimmans
Finn-Tuija. Jaga på Solstrimman hade tre valpkullar. Dryga 37 % av hennes
avkommor har meriterat sig på jaktprov.

2010
valde Bäckströms att para henne med en hanhund ur god släkt. Återigen är
lämpligt att säga eftersom Solstrimman haft ögon för hanhundar ur god stabil
släkt. Nu valdes XXX Kilbackens Mikki, från Erkki Ylinens utmärkta uppfödning.
Du kan läsa mer om kilbacken hundarna i vad jag skrivit om just dessa. Elva
valpar registrerades och fya av dem meriterade sig på jaktprov.

2010
valdes XX Välikorven Jussi/02. Jussi hade inte lika "förmögen" släkt som andra
hanhundar kennel Solstrimman valt. Nio valpar registrerades och tre meriterade
sig på jaktprov.

2013
valdes XXX Ussakan Valtti som partner till Jaga på Solstrimman. Ussakan Valtti
hade känd släkt vilken hade rikedomen "det goda drevet" i ryggsäcken. Far till
Valtti var XXX Alapörkän Piedro. Far till Piedro var Kilpa vinnaren Jetro.
Jetros drev var inte lysande men han hade god förmåga att hålla reda på haren.
Därav framgångarna på jaktprov. Det är förvånansvärt många hundar ur kennel
Alapörkän med flertalet ettor över höga 90 poäng. Den intresserade kan läs
artikel om just Alapörkän kennel. Kullens stjärna blev XXX Solstrimman Finn-Viivi.
Sju valpar registrerades och fyra meriterade sig på jaktprov. Förutom XXX
Solstrimmans Finn-Viivi blev Solstrimman Finn-Vanja JcH. XXX Solstrimmans
Finn-Viivi har haft tre valpkullar under kennelnamnet Har-Klockans. 2017
parades hon med Kilpa vinnaren XX Alapörkän Fredi. Sex valpar registrerades och
en har meriterat sig, 2018 parades hon med XXX Puskajussin Jesse. Åtta valpar
registrerades. En har meriterat sig på jaktprov. 2019, tredje kullen på tre år,
parades hon med XXX Puistorinteen Late och där finns, av förklarliga skäl ännu
ingen meriterad. Avkommorna är ännu relativt ung så i framtiden kanske vi ser
ett annat resultat men jag skriver för dagen. Nio valpar kom i kullen med Late.

XXX Vilkku


XXX Vilkku
XXX Vilkku

Uppfödare
till Vilkku var Valteri Tervonen, Kemi Finland. Valteri Tervonen var ägare av
XXX Ventti. Utmärkt drivande hund med bra skall. Vilkku var hårt inavlad på XXX
Jysky. Jyskys farmor Taru var bra att driva men enligt ägaren som jag besökte i
Kokkola ångrade han att han parat henne. Han berättade att hon hade infektion i
tassarna men han kunde inte låta bli att ta valp efter henne eftersom hennes
drev var bra. Ägaren till kenneln använde uttrycket; Fantastisk drevförmåga.
Inavelsgraden på XXX Vilkku var 12,89 %. På väg till Kokkola
stannade vi, Terttu o jag för att se en utmärkt hund, XX Tievan Haku. Hakus far
var XXX Tievan Jenkka och mor var Tievan Taru. Mor till Tievan Taru var syster
till XXX Jysky, tiken XXX Tiina. Tiinas far var XXX Tievan Jenkka och mor XX
Pia. Släkten var utmärkt liksom XXX Venttis släkt. XX Tievan Haku stod i en
inte alltför ren hundgård med alla fyra tassarna infekterade och därför föll
det sig naturligt att fråga ägaren till Tievan kennel, vilken var en seriös och
fin man, om han hade någon ide´ varifrån detta kunde komma. Jag tänkte att det kunde vare en brist
i immunförsvaret. Hade sett liknande hundar i Sverige. Under tiden som avelsråd
inledde jag ett samarbete med veterinärer för att få en bild om det kunde vara
släktbundet. I dag smittspåras Covid 19 men då kände jag inte till ordet;
smittspårning. Jag hade dock kommit fram till en riktning i samarbete med
veterinär. Dock inofficiellt. Ägaren till Kennel Tievan sa: Taru, hon hade
samma fel. Alla hundar i släkten fick inte Tarus känslighet för infektioner,
eller ett till synes nedsatta immunförsvar.

Ser
vi närmare på XXX Vilkus mor sida så finner vi att hennes mor Jenny kom från
kombinationen XXX Jysky- Jahti-kallen Jutta. Far till Jahti-Kallen Jutta var XXX
Jehu/63. Jehu var täckhund till 19 tikar och kom ur en förmögen släkt. Längre
bak ser vi XXX Hopun-Iro från Otto Koskelas uppfödning. Otto Koskela var
militär till yrket. Minns jag rätt var hans grad General. Han berättade att han
under kriget hade ett kompani som enbart jagade älg och skogsfågel för att
försörja stridande soldater. Som
avkoppling fanns det stövare i stabstältet. Hundar som när det var lite lugnare
i fronten användes till harjakt. XXX Jehu var lätt släktavlad på just XXX Hopun
Iiro. Morfar till XXX Jehu var XXX
Kimmo, son till den berömde XX Kaisan Ali-Ville. Mor till Jenny var XXX Ansulin
Ani. XXX Ansulin Ani var stamtik i kennel Jahti-Kallen, Rovaniemi Finland. Det
har kommit många bra hundar från Jahti-Kallen kennel. En berömd hanhund ur
kennel Jahti-Kallen var XXX Jahti-Kallen Kapu.

Tiklinjen
fram till XXX Vilkku var: Jenny- Jahti-Kallen Jutta-XXX Ansulin Ani- XXX Ansa.

Vi
kan alltså säga att XXX Vilkku hade bra förmögen släkt. Ett fett "drevkonto".

XXX Vilkku i avel.

XXX
Vilkku blev mor till 19 valpar på fyra kullar. Ser vi till totalsumman
meriterade på jaktprov hr Vilkku ca 68 % meriterade på jaktprov. 13 valpar av
nitton har meriterat sig. Påverkar uppfödaren valpköparna att starta sin
avkomma på prov och utställningar får denne fler meriterade avkommor.
Uppfödarens påverkan stör bilden av att ha jaktprovs resultaten till grund för
avel. Denna frågeställning visar på svårigheterna att göra en avkommebedömning
med jaktproven som bas. Jaktproven fungerade som bas för avkommebedömning om de
hundar som deltog undan en hund uttogs med lottens hjälp. Slumpmässigt urval.
Det går att matematiskt beräkna hur många som bör tas ut för att få en
representativ siffra. XXX Vilkus morfar XXX Jysky hade ca 15 % meriterad
avkomma. Far till XXX Vilkku, XXX Ventti hade ca 21 % meriterad avkomma. Denna
siffra är högre än genomsnittet för de mest använda hanhundarna som är ca 10 %.
Således hade både XXX Jysky och sonen XXX Ventti en nedärvning över medeltalet.
Jag
har många gånger i mina skriverier utnämnt XXX Joko till den moderna Finska
Stövarens kanske bäste nedärvare. 35 % av hans avkomma hade pris på jaktprov
och han var far till 572 valpar.
1980 hade XXX Vilkku en kull med XXX Joko/73
där en valp registrerades. Enl. Hitta Stövare deltog avkomman inte i
provverksamhet. Synd att inte fler valpar föddes.

1982
valdes XXX Joko sonen XXX Jallu till täckhund. Sex valpar registrerades.
Solstrimmans Finn-Dallas blev Norsk UcH. Tiken Solstrimmans Finn-Deisi blev
JoUcH.


Solstrimman Finn-Deisi
Solstrimman Finn-Deisi

Solstrimman
Finn-Deisi blev använd i avel. Dryga 28 % meriterade sig.

1983
valdes XXX Arsa till friare åt XXX Vilkku. Fem valpar registrerades. Tre av
valparna deltog i provverksamheten. Solstrimmans Finn-Eero blev JcH och tiken
Solstrimmans Finn-Emma blev XXX. Finn-Emma användes i avel till en kull valpar
i kennel Ruterknektens. Tio valpar
registrerades och två deltog i prov verksamheten.

XXX
Arsa var inavlad på XXX Rami som kom ur en kombination om viken jag tidigare
skrivit. Nämligen XXX Terra-XX Tella kombinationen. XXX Arsa kunde ha haft en
starkare modersida. Ser vi till kombinationen så ökade inte tillgångarna i
giftet. Förmögenheten, det goda drevet växte inte. Tiken Finn-Emma från kullen
användes i avel med blygsamt resultat.

1985
valdes till friare sonen till XXX Joko, XXX Jallu vilken använts som täckhund
till XXX Vilkku 1982. I kullen 1985 registrerades sju valpar. Fem deltog i
prov. Solstrimman Finn-Haku blev JcH och tiken Solstrimmans Finn-Heidi blev
JoUcH, Int. Uch o No UcH.

XX
Solstrimman Finn-Haku mötte vi då jag började artikeln om kennel Solstrimman
med att gå igenom XXX Rysstärnans Jonna.


XX Solstrimman Finn-Haku
XX Solstrimman Finn-Haku

Ur kullen
1985 blev XXX Solstrimmans Finn-Heidi använd i avel. Hon blev mor till tre
kullar med totalt 21 valpar. 14 % meriterad på jaktprov. 1990 registrerades två valpkullar. Första kullen
var med XXX

Kapplakälla
Dick. Åtta valpar föddes. Bäst lyckades Solstrimmans Finn-O`Maya eftersom hon
blev JcH. Finn-O`Maya var den enda som gick på prov. XXX Kapplakälla Dick hade
inte särdeles god nedärvning. Andra kullen 1990 valde Bäckströms till täckhund
XXX Håkabäckens Jokke. Åtta valpar registrerades. Två meriterade sig på
jaktprov och bäst lyckades Solstrimmans Finn-Quittra, vilken blev JoUcH. 1993
gjordes försöket med Kapplakälla Dick om och nu föddes fem valpar. Ingen deltog
i prov verksamheten men däremot tävlade Solstrimmans V-Björn-Daeli på
utställning.


XX Solstrimman Finn O`Maya
XX Solstrimman Finn O`Maya

XX
Solstrimman Finn-O`Maya blev avels tik i kennel; Bäcklundens. I kennel
Bäcklundens hade hon tre valpkullar med totalt 18 valpar. Nio av valparna
deltog i provverksamheten. Fyra valpar blev Jch. Ur kullen hon hade 1995 med XX
Renholmens Arrak blev Bäcklundens Dante JcH. Parningen med Arrak gjordes om
1997 och två valpar blev JcH; Bäcklundens Baronezza och Bäcklundens B`Quattro.

XX
Renholmens Arrak (användes 1995 o 1997) var en lätt släkt avel på XX Appe.
Appes mor XXX Bendy kommer ur känd släkt och bra förmögen släkt. Bendys farfar var
XXX Rami från XXX Terra/XX Tella kombinationen. Bendys farmor var XXX Dina från
kombinationen Jeri av Påvall och XX Klinga, Runar Lind. Bendys mor var XX Redy
av Storsand. Redy av Storsand går på fadersidan från Drevkung XX Jack/XX Deisi
kombinationen. Mor till Redy Av Storsand var XX Stella som vilken på mödernet
härstammade från kennel; Luvia.


Appes farsida finner vi att XX Ajax var far. XX Ajax. XX Ajax hade till morfar
den "väldige" XXX Joko. Appe var ingen liten hund han heller varken i exteriören
eller i skogen. Appes ägare var Lennart Johansson, Renholmens kennel. Eftersom
min tanke är att "avsluta" mitt skrivande med att Skriva om Renholmens kennel
och Ångermanbalens kennel går jag inte närmare in i dessa nu.

1998
parades XX Finn O'Maya med XXX Ångermanbalens Lord. Bäcklundens Celine blev
JcH. Fyra meriterade.


XX Kilbackens Raju-Saari
XX Kilbackens Raju-Saari

XX Kilbackens Raju-Saari reder ut situationen.

XX
Kilbackens Raju-Sari kom från Erkki Ylinens produktion av utmärkta jakthundar.
Den intresserade kan läsa om Kilbackens Kennel på min hemsida. Mormors mor var
XXX Solstrimmans finn-Quittra ur kombinationen XXX Håkabäckens Jokke/XXX
Solstrimman Finn-Heidi. Det som till synes drog Bäckströms emot Erkki Ylinens
uppfödning och den valpkull varur Kilbackens Raju -Saari kom finner vi i tre
saker; Kilbacken Jaana hade till far XXX Muurivuoren Rietu, XXX Anja var dotter
till XXX Solstrimmans Quittra. Bäckströms hade tidigare haft en kull med XXX
Muurivuoren Rietu då XXX Solstrimma parades med honom. Med stöd av det
resultatet var det naturligt att valet för inköp av ny avelstik föll på Erkki
Ylinens uppfödning.

X
Kilbackens Raju-Saari hade två kullar. 57 % av hennes valpar meriterade sig på
jaktprov.

Raju-Saari
hade sin första valpkull 2008 med XX Rossi/99. Rossis far var sonen till XX
Vipulan Jalamari, XXX Jack. XX Åivets Zenta var mor till XX Rossi. Rossis
nedärvning var bra. 53 % meriterad avkomma. XX Rossi/99 kom ur en utmärkt kull där
kullvärdet var 8/10. Om Vipulan kennel finns att läsa på hemsidan. Åtta av valparna meriterad på prov. Tre blev CH: XXX Finn-Rumba, XXX Finn-Rolex och XX Finn-Randi 

Raju-Saaris
andra valpkull kom 2009. Till täckhund valdes XXX Kerijussin Otto. Kerijussin
Otto hade inte anmärkningsvärda höga resultat på jaktprov men gedigna. Han var
på 11 jaktprov och endast två gånger kom han hem utan pris. Kerijussin Otto
hade bra nedärvning. Otto blev far till 143 valpar i Finland och 41 kom från
skogen med resultat. XXX Kerijussin Otto hade sin bästa kull, inte helt
oväntat, med XXX Alapörkän Bella. I Bellas valpkull blev fem valpar JcH.
Återigen ser vi hur resultatet blir när framgångsrika släkten blandar sig med
varandra. Inavelsprocenten i fyra generationer i Bellas kull var 0,00 %. Far
till Kerijussin Otto var XXX Hautakorven Julli. Far till Julli var XXX
Kyrönperän Hemuli. Kyrönperän Hemuli kom ur "förmögen" släkt. Hans far var den
utmärkte hunden XXX Ulinan Haku. Ägare till Ulinan kennel var Mauno Tuominen,
Seinäjoki, Finland. Ulinan Haku hade till farfar ingen mindre än XXX Joko. XXX
Kyrönperän Hemuli kommer på mödernet från kombinationen Soitinkorven Peku/XXX
Ritva som beskrivs i det jag skrivit om Muurivuoren kennel. XXX Kyrönperän Hemuli
hade till morfar XXX Poku. Poku var utmärkt nedärvare och drivare.

I
kullen Raju-Saari hade med Kerijussin Otto föddes 10 valpar. Fem valpar
meriterade sig på jaktprov. Till CH gick; Finn-Ossi Fi UcH. XXX Finn-Odessa, XX Finn-Outi

XX Kilbackens Raju-Saari gör avtryck inte endast i
kennel Solstrimmans.


XXX Solstrimmans Finn Rolex
XXX Solstrimmans Finn Rolex

Ur
kullen 2008, då Raju-Saari parades med XX Rossi/99 blev fyra valpar uttagna för
fortsatt avel; XXX Solstrimmans Finn-Rolex användes till två tikar. Med XX
Knautgårdens Nelli föddes nio valpar under kennelnamnet: Daldrevets. Ur kullen
blev Daldrevets Ajva och Daldrevets Jonna JcH.

XX
Knautgårdens Nellie hade till far XX Baljåsens Rami. Baljåsens Rami är närmare
presenterad i det jag skrivit om Bossmålas kennel. Han användes till XX
Bossmålas Cornelia.

Solstrimman
Finn-Rolex hade sin andra kull med No XXX Yra no 49039/12. Yras far var LR
Balder vars moder sida har XXX Klövermarkens Ilo.


Solstrimmans
Finn-Ritza hade två kullar i kennel Fallaskogens. 2011 med Kilbackens
Raju-Matti. Raju-Matti kom från kombinationen XXX Kanunnan Hitsi/XX Kilbackens
Kilinä. Fallaskogens Nubbe blev JcH. En annan valp ur kullen, Fallaskogens
Nippo meriterade sig också.

2012
hade Solstrimman Finn-Ritza en kull med XX Pellantforsens Roy. Två valpar
meriterade sig på jaktprov. Närmare presentation angående XX Pellantforsens Roy
återfinns i det jag skrivit om Kilbackens kennel och Bossmålas kennel.

Solstrimmans
Finn-Ritva stannade i kennel Solstrimmans.

Solstrimmans Finn-Ritva.


Solstrimmans Finn-Ritva
Solstrimmans Finn-Ritva

Solstrimmans
finn-Ritva var dotter till XX Kilbackens Raju-Saari och far var XX Rossi som
jag tidigare nämnt. 58 % av Finn-Ritvas valpar meriterade sig på jaktprov.

2011
hade hon sin första kul med XXX Mannikarin Lojo. Kennel Solstrimmans hade
tidigare haft en kull med XXX Kerijussin Otto 2009 när XX Kilbackens Raju-Saari
parades. Varför en närmare presentation är överflödig av XXX Mannikarin Lojos
far sida.

Mor
till Lojo var XXX Mannikarin Pimu. Pimus far var, XXX Käskevän Eetu en hund som
Du som läsare återfinner i det jag skrivit om Käskevän kennel m.fl. Mannikarin
Pimus morfar var XX Alapörkän Mökö. Ur kullen blev Solstrimman Finn-Leevi JcH
systern blev XXX Solstrimmans Finn-Leija. XXX Solstrimmans Finn Leija blev mor
till två kullar i kennel Bergakullens. Inte många av hennes avkommor deltog i
prov verksamheten. Vi skall dock komma ihåg att en kull blev till så sent som
2019. Tre valpar ur kullen med Mannikarin Lojo har deltagit i provverksamhet.

2014
valdes till täckhund XX Pökänpalon Taavi. Fem valpar meriterade sig på jaktprov
och bäst lyckades Solstrimmans Finn-Paavo vilken blev JcH. Ingen ur kullen blev
använd i avel.

Far
till Pökänpalon Taavi var JcH på både hare o räv, XX Riitasoinun Jare. XX
Pökänpalon Viivi var mor till Pökänpalon Taavi.

2015valdes
till täckhund XX Villipuron Jymy. Sex valpar ur kullen meriterade sig på
jaktprov men ingen kom med i avel

2016
valdes till täckhund XXX Puistorinteen Late. Puistorinteen kennel kan du läsa
om men låt oss här påminna oss om att Lates släkt var utmärkt i flera
generationer. Nio valpar registrerades. Sex valpar har meriterat sig på
jaktprov. Solstrimmans finn-Heikki har avancerat längst. Han är Sv, Fi o No XXX.
Ägare är Ebbe & Patrik Nyberg, Bjurholm.


XXX Solstrimmans Finn-Heikki
XXX Solstrimmans Finn-Heikki

Solstrimmans
finn-Hanna är Sv XXX.


Sostrimmans
Finn-Helmi är kvar på kennel Solstrimman där hon haft en kull valpar med XXX
Pelkens Santo. Valparna är födda 2019 och ingen har meriterat sig på prov enl.
Hitta Stövare.


XXX Solstrimmans Finn-Santtu
XXX Solstrimmans Finn-Santtu

Pelkens
Santo har till far XXX Solstrimmans Finn-Santtu från kullen XXX Muurivuoren
Rietu/XXX Solstrimma.

Konklusion.

Uppfödningen
av Finsk Stövare har varit omfattande med över 200 registrerade valpar. En del bra kullar.
Svårigheter att ge en tydlig bild av avelsarbetet föreligger alltid eftersom
det synliga resultatet av avelsarbete återfinns i antalet meriterad avkomma på
jaktprov. Många uppfödare tar en kull då behovet av ny valp föreligger. En del
uppfödare tar några kullar 4-5 på hela tiden. Första valparna går då i regel
till jägare vars intresse för start på prov inte är särdeles framträdande. En
del uppfödare ligger på valpköpare, att starta på jaktprov och gå på
utställningar med hunden. På det sättet är det svårt att göra jämförelser
mellan olika kennlars resultat. Låt oss framföra ett tack till Katrina o Leif
Bäckström för deras arbete med avel av Finsk Stövare. Vi kan också lära oss,
som vi också kan av de kennlar jag skrivit om är att; Val av hanhund ur god
släkt ger framgång emedan varje individ nedärver genomsnittet ur den grupp
avelsdjur den tas. Det säger inte att det inte är bra om tiken också har en
"förmögen" släkt. Men vi klarar oss med färre hanhundar än tikar och därför är
det också viktigt att tikägare med en tik av mindre "förmögen" släkt tar valp
där valet av hanhund är viktigt. Rikedomen, förmögenheten, det goda drevet
skall öka i släkten som helhet. Allt detta lär vi oss av uppfödare med en viss
produktion. Alla
kullar som tas i kennlar blir inte bra om vi ser till jaktprovsresultaten. Dit
kommer vi aldrig. En del parningar lyckas genetiskt men för framgång krävs tur
med valpköpare. Valpköpare som tävlar med hunden. Denna strävan att sälja valp
till erfarna hundägare bromsar också ambitionen att locka fler att jaga med
drivande hund.

Om
aveln vore så enkelt som att det räcker med att para första pristagare på
jaktprov med förstapristagare skulle det inte finnas en enda dålig hund. Den
avelsmetoden är använd i 100 år av majoriteten uppfödare.

Sangis
2020/07

Åke
Sandström

Källor:
Hitta Hund Stövare, Koira-Net. Bilder är tagna från kennel Solstrimmans hemsida
och jag kan inte därför ange namn på fotograf.