Berättelsen om Ajolumen och Käskevän kennlar!

Varför jag
valt att slå samman dessa två kennlar kommer att framgå. Båda två kommer från
Erkki Junttis tik XX Jekku/72 liksom kennlarna Syysaamun och Meripojan förutom Junttis
kennel, Mettäjuntin. Kennel Mettäjuntin kommer att avsluta artiklarna av den
mörka lilla tiken XX Jekku/72 som Juntti inköpte som 16 åring. På det sättet
kommer cirkeln att slutas och jag hoppas det gett läsaren som följt med en
någorlunda klar bild av den stora betydelse XX Jekku/72 haft för rasen Finsk
Stövare och som behandlats i separat artikel.

Kennel
Ajolumen,( Marko Sorvoja) och Käskevän, (Pekka Grönholm) har gemensamt i
släktskap på modersidan fram till och med XX Mettäjuntin Piika och att skriva
om båda samtidigt ger en unik möjlighet att se om betydelse vid val av täckhund
har eller har haft betydels i förhållande till resultatet.

XX Mettäjuntin Piika.


XX Mettäjuntin Piika
XX Mettäjuntin Piika

Piika var en
flitigt startad tik på jaktprov med mycket bra resultat och
härstammningsmässigt var hon en linjeavel på XX Häly, vars mormor var just XX
Jekku/72. XX Häly hade till far XX Karu som kom från Erkki Louko och dennes uppfödning
i parningen XXX Jaska- XX Fausti. XXX Jaska kom från kullen XX Hölynpöly-XX
Jaana liksom mor till XX Fausti, Dumpa. XX Häly var den tik Pekka Grönholm
startade sitt avelsarbete med. XX Hälys
mormor var XX Jekku/72


XX Käsky
XX Käsky
XX Saku
XX Saku

XX Mettäjuntin
Piika hade till far XX Saku/86 och mor var XX Jänesluuta och kom från
kombinationen XXX Haapian Otto- XX Käsky. Uppfödare till XX Jänesluuta och XX Saku
var Erkki Junttis kusin, Pekka Grönholm. Haapian Ottos mor var kullsyster till
XXX Joko/73 som av många anses som rasens bästa nedärvare i modern tid. XX
Mettäjuntin Piika hade utmärkt släkt. Utmärkta släkten sammafördes i hennes
stamtavla där rikedomen varit utmärkta drivande hundar. Hon hade sitt ursprung
i ett "bra gifte". Hennes bästa resultat från jaktprov var på höga 94,25 på
provet i Keminmaa 2/12 2001. 23 hundar startade och provet vanns av XXX
Käskevän Eetu med 98,34 poäng. Trea på provet var Pasi Liikanens, Lola vilken
2001 hade en kull med provets vinnare XXX Käskevän Eetu. Den kullen behandlas i
artikeln om Meripojan kennel men vi måste konstatera att XX Jekku/72 var väl
representerad på provet med många efterkommande hundar.

XX Mettäjuntin Piika
som avelshund.

1997 hade XX
Mettäjuntin Piika sin första kull hos Pekka Grönholm och var början på kennel
Käskevän med xxx Drevkung 1999 Jetro. Farfar till XXX Jetro var XX Konikangen
Hapatus, från Pentti Seppälä med kennel Konikangen. Kullen blev utmärkt. 6
valpar registrerades och 5 st var på prov med resultat för samtliga. Kullens
stjärna blev XXX Käskevän Eetu tätt följd av XX Käskevän IIta. Mettäjuntin Piika hade Pekka Grönholm köpt av
Erkki Juntti. Samma Erkki Juntti som var ägare till XX Jekku/72. Erkki Juntti
blev också ägare till XXX Käskevän Eetu som ingen finsk stövarägare undgått att
ha lärt känna. XXX Eetu hade en utmärkt karriär på jaktprov och lämnade många
goda avkommor och en del av dem utmärkta. Hans mest betydelse fulla kullar kan
vi nog säga att var med Niisku och Lola i kennel Meripojan. Eetu var bland
annat far till XX Meripojan Manta. XX
Käskevän Iita gick till Marko Sorvoja och blev stam tik i kennel Ajolumen.
Kennel Ajolumen skall vi strax stifta närmare bekantskap med.

1998 hade XX
Mettäjuntin Piika en kull med Mettäjuntin Ilka. En ur kullen var på prov och
drev nollan. 2001 hade Piika en kull med XX Jarrumiehen Ringo. En var på prov
med en trea som resultat. 2002 blev fadern XX Pikipuron Rokki. Två valpar registrerades
och en var på prov och drev ökl. etta på sin enda start. 2004 var hanhunden som
valdes från kennel Vipulan och hette XX Vipulan Vihtori. Två valpar registrerades
och ingen var på prov. 2005 valdes en hanhund från Ajolumen kennel, Ajolumen
Mosku. Tre valpar registrerades och alla drev ettan på prov. Bäst lyckades XXX
Käskevän Erkki som också är flitigt använd i aveln med gott resultat. Ajolumen
Mosku kom från kombinationen XX Vipulan Vihtori XX Käskevän Iita. XXX Käskevän
Erkki parade 23 tikar och hans bästa resultat ser ut att vara med XXX
Villipuron Amanda. Nio valpar registrerades. Sex var på prov och tre blev JcH!
Av XX Mettäjuntin Piika`s valpar var 11 på prov (av 27 reg.). Tre utvecklades
till Jch: Käskevän Iita, Käskevän Erkki och Käskevän Eetu.

XX Käsky/91


XX Käsky
XX Käsky

Det finns en
tik vi måste se närmare på och som haft två kullar i kennel Käskevän och två
kullar i Pihlajasaaren kennel. Tiken är XX Käsky/91 och kom från kombinationen
XX Konikangen Hapatus-XX Käsky/ 83. XX Käsky/91 hade en obruten tiklinje ända
från XX Jekku/72. (XX Jekku/72-Nella/77-XX Häly/81- XX Käsky/83 och slutligen
henne själv XX Käsky/91.)

XX Käsky som avelstik!

Hennes första kull var med XX Saku 29073/86. I
den kullen föddes XX Käskevän Topi. Topi användes flitigt i aveln och blev
bland annat far till XX Renholmens Eero, ägare S-O Lövgren, Pålänge Kalix. XX
Renholmens Eero kommer vi att träffa på i kennel Ajolumen och hans parning med
XX Käskevän Iita. XXX Käskevän Topi hade en syster som hette XXX Käskevän
Hinku. (Hinku gick till Mettäjuntin kennel där hon prövades i avel utan större
framgångar. Hinku hade fyra kullar i Mettäjuntin och såldes sedan vidare för
att under 2005 föda två kullar i två olika kennelnamn. Hinku var på många prov
och hade uppenbara svårigheter att prestera topp resultat på barmark). 1998
parades XX Käsky/91 med XXX Kyryönperän Hemuli. Åtta valpar registrerades och
en var på prov med resultat tvåa ökl. 1999 parades Käsky/91 med Mettäjuntin
Sakke. 10 valpar registrerades och ingen var på prov. Samma sak hände år 2000
då hon parades med XXX Käskevän Eetu. Av de sju valpar som registrerades var
ingen på prov. Som synes blev bästa kullen med XX Saku 29073/86. Parningen
var en relativt nära släktskapsavel på XX Häly med 6,27 %. Det blev inte lyckat
tack vare inaveln utan det blev lyckat för att egenskapen att driva flytande på
barmark och lätt för skallgivning förstärktes
. XX Sakus mormor kom från
kombinationen XX Jahti-Kallen Jallu-XX Jekku/72 som var en lyckad kombination.
Vi får inte glömma att far till XX Käsky/91, var XX Konikangen Hapatus från
Pentti Seppäläs lyckosamma uppfödning där just det flytande drevsättet med lätt
för skallgivning och då speciellt på barmark var utmärkande. XX Konikangen
Hapatus hade till mor XX Tiilu och hon kom från kombinatinen XX Jaanantuure-XX Heta.
XX Käsky/91 hade en syster som också blev Jch och hette XX Hulina. Uppfödare
till dessa systrar var Pekka Grönholm innan kennelnamnet Käskevän vart
inregistrerat.

I kennel
Käskevän har 60 valpar registrerats och den senaste kullen som registrerades
var 2005. 18 valpar har varit på prov. 5 valpar har erövrat titeln JcH.

XX
Mettäjuntin Piika hade sin bästa kull med Drevkung 99 XX Jetro. . XXX Jetro
hade sina bästa kullar med tikar som kom ur släkten där förmågan att driva
flytande på barmark är kännetecknet. Släkten där osedvanligt många haft lätt
för att driva ettor på barmark på över höga 90 poäng. De tikar jag tänker på är
XXX Alapörkän Maija och Välikorven Seita i kennel Puskajussin där också många
drivit bra på barmark

Ser vi till
de hanhundar som använts i kennel Käskevän och till tiken XX Mettäjuntin Piika
finner vi att de mest framgångs rika kombinationer var med just XX Drevkung 99
Jetro och Ajolumen Mosku. Mor till Ajolumen Mosku var XX Käskevän Iita som var
kullsyster till XXX Käskevän Eetu. Båda två drev bra på barmark. Käskevän Iitas
bästa resultat på barmark var höga 92,62 och Käskevän Eetus bästa resultat på
barmark var 99 poäng. Hundar som presterar så höga poäng på barmark som Eetu
och Iita har: lätt för skallgivning, tillräckligt bra skall (annars skulle inte
drevet höras) och ett flytande drevsätt samt spårnoga markdrivare. Är drevet
spårnoga och hunden har lätt för skallgivning rör sig haren nästan hela tiden
intill jägaren och på jaktprov nära domargruppen. Av den orsaken är det
spårnoga drevsättet med lätt för skallgivning guld värt i alla sammanhang och
på ett sådant drev hör haren hela tiden var hunden är och anser sig behärska
situationen. Vilket den också gör!

En annan bra
hund i Käskevän heter Käskevän Erkki och blev XXX. Erkkis bästa resultat på
barmark är höga 97,5 poäng. Han kom från kullen XX Mettäjuntin Piika hade med
Ajolumen Mosku.

Käskevän kennel efter
XX Mettäjuntin Piika.


XXX Keskävän Erkki
XXX Keskävän Erkki
Erkki Juntti med XXX Keskävän Eetu, en mycket framstående drivare.
Erkki Juntti med XXX Keskävän Eetu, en mycket framstående drivare.

Tyvärr ser
det ut som om verksamheten stannat upp i kennel Käskevän efter framgångarna med
XX Mettäjuntin Piika. Vissa hanhundar som valts har inte tillfört eller befäst
de egenskaper XX Mettäjuntin Piika representerade och det ser ut som om
topphundarna glesnat. Låt oss dock konstatera att början varit bra och att
släkten förts vidare genom främst hanhundarna XXX Käskevän Eetu och XXX
Käskevän Erkki. Båda två har fört släktet från XX Mettäjuntin Piika vidare. Det
är inte lätt att bevara et goda gott men den viktigaste egenskapen vid val av
hanhund är just det flytande spår noga drevsättet på barmark. Den hund som har
det drevet har också lätt för skallgivning och hararna undan sådana hundar rör
sig nästan hela tiden i närheten av jägaren och i närheten av domaren och
därför blir det ofta tapptfria drev på 120 minuter. Men utan Pekka Grönholm och
hans avels arbete hade vi inte haft XXX Käskevän Erkki, XX Käskevän Iita i
kennel Ajolumen eller XXX Käskevän Erkki. Många jägare hade blivit utan
avkommor och barnbarn till dessa utmärkta individer! Kennel Käskevän och Pekka
Grönholm har satt avtryck i rasen Finsk Stövare!

Men låt oss nu ta oss an Kennel
Ajolumen som hade samma början som kennel Käskevän genom tiken XX Mettäjuntin
Piika
.

Vad jag
funnit hade kennel Ajolumen sin första registrerade kull 2002 ked XX Käskevän
Iita. Iita kom från XX Mettäjuntin Piika i hennes kull med Drevkung 99 XXX
Jetro. XX Käskevän Iita hade höga 92,62 poäng på barmark. Hennes första kull
var 2002 med XX Pikipuron Rokki. XX Pikipuron Rokki hade sin bästa kull med
Muurivuoren Viri år 2005. XX Käskevän Iitas kull med XX Pikipuron Rokki
innehöll tre valpar men ingen var på prov.

2004 hade
kennel Ajolumen en kull med hanhunden XX Vipulan Vihtori som far och XX
Käskevän Iita som mor. 10 valpar registrerades. Fyra valpar var på prov och tre
gick ända till JcH, tikarna Kira och Lumikki samt hanhunden Otsiposti. XX
Vipulan Vihtori kom från en kull med 7 registrerade valpar där samtliga tog
pris på prov och 5 st. blev JcH. XX Vipulan Vihtoris far var XX Muurivuoren
Urja och mor XX Vipulan Sanna. Hela släkten bakom Vipulan Vihtori hade lätt för
skallgivning och spårnoga drevsätt. Mor
till Vipulan Sanna var XX Vipulan Helena i sin tur dotter till Soitinkorven
Peku från kombinationen mellan XXX Joko och Matti Envalls XX Kreeta. XX
Käskevän Iita parades samma år med XX Vipulan Vihtori som modern XX Mettäjuntin
Piika men i kullen med Piika registrerades 2 valpar och ingen var på prov men
Sorvoja trodde på XX Vipulan Vihtori och gjorde sin parning. XX Ajolumen Kira
såldes till P. Piironen, Tohmajärvi och utvecklades till en bra hund. Där hade
hon en kull med två avkommor på jaktprov. Tiken XX Ajolumen Lumikki stannade på
kenneln är hon födde 23 valpar på två kullar. Första kullen år 2007 med XX
Launon Rommi som var son till XX Mettäjuntin Ponu. Ponu hade till mor XX
Jänesluuta. Sorvoja ville tillbaka till ursprunget. Åtta valpar registrerades
men endast en kom på prov. Parningen gjordes inte om. XX Ajolumen Lumikki var på 22 prov med tre
0-pris och ett avbrutet men resten av startern gav resultat. Det är inte lika
vanligt bland tikar som bland topphannar typ XXX Ajolumen Remu halvbror till XX
Ajolumen Lumikki, att alltid gå till pris på jaktprov om tiken har många
starter. Tikar har sina löpperioder och många tikar har problem i nära
anslutning till sina löp perioder. XX Ajolumen Lumikki hade lätt för att driva.


XX Ajolumen Lumikki
XX Ajolumen Lumikki

XX Ajolumen
Lumikki blev kvar på kenneln och hade där två valpkullar om 23 valpar. Hon kom
ju själv från en kull på tio valpar där tre blev JcH. Hennes första kull var
med XX Launon Rommi. Parningen var en svag linje/släktavel på XX Jänesluuta men
gav ett mindre gott resultat. Av de nio registrerade valparna var två på prov.
XX Launon Rommi hade svårt att nå topp resultat på barmark. XX Ajolumen Lumikki
hade sin andra kull med XX Jänistäjän Kamu. Sex av valparna var på prov. Fem st
startade var sin gång och drev ettor samtliga. Tiken Ajolumen Merituuli blev
JcH. Fadern till XX Jänistäjän Kamu, XX
Ruupenin Arttu hade ett bra resultat avelsmässigt. XX Ruupenin Arttu hade kanske sin bästa kull
med XX Toivolan Alli som i sin tur var dotter till XX Muurivuoren Urja i dennes
kull med XX Toivolan Lissu. Lissu hade utmärkt släkt. Släkten Muurivuoren har
jag ingående behandlat tidigare i artikeln om just kennel Muurivuoren.

XX Käskevän Iitas bästa
kull!


XX Renholmens Ero
XX Renholmens Ero

2005 och
2007 parades XX Käskevän Iita med XX Renholmens Ero. Tio valpar föddes i kullen
2005 och sju var på prov. 2007 hoppades Sorvoja på samma resultat och gjorde om
parningen med XX Renholmens Ero men resultatet blev inte lika lyckat som 2005.
Sex valpar registrerades. Två valpar gjorde var sin start på jaktprov och kom
hem med ettan som resultat. Orsaken till det sämre resultatet 2007 kan vara
miljömässig eftersom valparna inte kom till samma ägare som i kullen 2005 men
även ärftlig eftersom den genetiska variationen är stor hos djur som har fler
avkommor i samma kull. Redan detta med 70 % deltagare på jaktprov från en så
stor kull (kullen 2005)är uppseendeväckande. Endast en av valparna kom från
skogen utan resultat men fem blev JcH. Kullens stjärna kan sägas vara XXX
Ajolumen Remu som var på 23 jaktprov och kom hem med resultat från samtliga.
XXX Ajolumen Remu användes till 16 kullar i Finland och hitintills vid
skrivande stund nov 2016 är hans avelsresultat inte i klass med moderns. Här
återigen framkommer det att du inte nödvändigtvis behöver ge bra avkommor även
om du är en utmärkt individ själv. Ett faktum vi inte kan bortse ifrån när vi
undersöker hanhundar och deras nedärvning är att det är tik ägarna som gjort
hanhunden till den nedärvare han är! En hanhundsägare kan inte bedriv avel med
sin hanhund. Det kan endast tik ägaren men så länge vi har jaktproven till
värdemätare kan vi inte hålla oss till något annat, men jag tror att om Remu
hetat Rita, med de resultat han hade på jaktprov, skulle avels resultat för
Remu varit mycket bättre. XXX Ajolumen Remus bästa kul ser vid skrivande stund
ut att vara med Patopojan Vappu där åtta valpar föddes och tre drivit ettan på
prov. Tiken Patopojan Kira, ägare Pekka Juntti som också är ägare till Ajolumen
Remu. Erkki Juntti, Kiras uppfödare, valde till Kira Drevkung 2016 XXX Jahti
-Ukon Jore. Endast två valpar registrerades och är ännu unga, endast ett åriga.
XXX Ajolumen Remus avkommor är ännu för unga för att vi skall kunna dra någr
säkra lutsattser. Många är födda 2013-2016. Far till XX Renholmens Eero (pappa
till XXX Ajolumen Remu) var XXX Käskevän Topi som hade utmärkt grund att stå på
och kom från utmärkt släkt på både mödernet och fädernet. Det går att läsa
närmare om XXX Käskevän Topi där det står skrivet om XX Käsky/91. Mor till XX Renholmens Eero var XX
Ångermansbalens Daisy Hennes släkt var utmärkt både nära henne och längre
tillbaka i generationer. Det visar också att de rätta prioriteringarna hade
gjorts vid val av hanhund till de olika tikarna på Eros modersida. Många
kunniga uppfödares arbete låg bakom XX Renholmens Ero som föddes upp av Lennart
Johansson och ägdes av S-O Lövgren.


XX Ajolumen Nuppu
XX Ajolumen Nuppu

XX Ajolumen
Nuppu, kullsyster till XXX Ajolumen Remu, blev kvar på kennel Ajolumen. Hennes
avelsresultat är bättre än Remus även om hon inte hade lika stora framgångar på
jaktprov som brodern Remu. Det som framkommer är att Sorvoja såg tydligare än
andra tik ägare, vilka använde Remu till sina tikar, vad han skulle använda
till XX Nuppu.


Ajolumen Merituuli
Ajolumen Merituuli

XX Ajolumen
Nuppu hade sin första kull med XX Ajotaiturin Jehu och den hanhunden och hans
släkt återfinns i artikeln om Ajotaiturin kennel och här är det därför inte
nödvändigt med någon närmare presentation. Sju valpar föddes i kullen och fem
var på prov. Två valpar utvecklades till JcH och de andra var på var sitt
jaktprov och drev till första pris på enda starten. Tyvärr användes ingen av
avkommorna i fortsatt avel. Hennes andra kull var med XX

Jänistäjän
Kamu. Endast en var på prov med ett tredje pris som resultat och i kullen
föddes nio valpar. Tredje kullen var med S JcH Komujoen Kusti, ägare Hans Djärv
Luleå. Åtta valpar registrerades. Fyra var på prov och tiken Ajolumen Nappi
blev JcH. Tiken Ajolumen Blondi blev kvar på kenneln. 2016 hade hon en valpkull
med XXX Mannikarin Mökö. Ajolumen Blondi ser ut att ha större svårigheter på
barmark än snö och genomgången av dessa två kennlar ger en bild av att ju
svårare hundarna har att driva flytande på barmark desto sämre blir
avelsresultatet och detta faktum understryker hur stor betydelse barmarksdreven
har och har haft hela tiden i Finska Stövarklubben och utvecklat den Finska
Stövaren till världens bästa drivande hund. Vi får dock inte komma i den sitsen
att endast topptikar på barmark skall bli mödrar men tik ägarna och eventuella
avelsrådgivare måste se bort från stamtavleromantik och mer fästa blicken på
att hanhunden som väljs till far åt valparna skall komma från en släkt som är
känd för att driva bra på barmark. Förmågan att driva ett spårnoga drev på
barmark är guld värt!

Uppfödarens
liksom hanhundägarens arbete är mödofyllt många gånger och Finsk stövarägarna
hade gått miste om många fröjdefulla stunder om inte Grönholm och Sorvoja hade
utfört sitt verk. Men det kostar också på för en hanhundägare att ställa upp
med sin hanhund till den tik ägare som vill para med hanhunden. Ibland kanske
inte hanhundägaren tror på parningen men det är inte hans uppgift att välja
hanhund till tik och inte heller att välja tik till hanhunden. Ser vi på XXX
Ajolumen Remu och hans avkommor finns det säkert många tik ägare som är nöjda
med sitt val av hanhund till sin tik. Den bild vi får av XXX Ajolumen Remus
avkommor har återfunnits hos andra hanhundar också medan valparna var unga. XXX
Käskevän Eetu gav en liknande bild men i dag får vi en annan bild av avkommorna.

Det har
redan dragit iväg långt i denna berättelse om Käskevän och Ajolumen kennlar och
vi har sett att valet en uppfödare gör av hanhund till sin tik har betydelse.
Allt vi gör sätter avtryck. Dessa två kennlar, Ajolumen och Käskevän, liksom de
tidigare behandlade kennlarna Meripojan och Syysaamun har sin bakgrund i XX
Jekku/72 som Erkki Juntti köpte som 16 åring och startade sin verksamhet med
och driver nu kennel Mettäjuntin som jag avser att återkomma längre fram om
möjligheter skapas.

Den
slutsatts vi kan dra är att drevet på barmark är svaret på frågan jag ställde i
början om valet av hanhund har betydelse. Det vi sett är att just
barmarksdrevet är många gånger avgörande. Barmarksdrevet kan inte nog värderas,
då släkten till den spårnoga markdrivande hunden med lätt för skallgivning är
på samma sätt. Släktdraget är: spårnoga markdrivande hundar särskilt på barmark
och att hunden har lätt för skallgivning.

Jag vill å
många Finsk stövarägares sida tacka Sorvoja och Grönholm för ert uppoffrande arbete
med att förädla drevförmågan på världens bästa drivande ras!

Sangis
november 2016

Åke
Sandström