Häsenskogens Kennel

Innan vi ser på den avels
verksamhet som bedrivits på kennel, Häsenskogens vill jag nämna lite om
personerna bakom. Bröderna Stefan och Robert Larsson har hundarna tillsammans.
Som så för många av oss började deras jaktliga bana med varierat rasinnehåll. Många
gånger av det som fanns i närheten på cykel avstånd. Den jaktliga banan började
med en Drever och gick sedan över till Schillerstövare. Deras farbror, Raul
Larsson hade en kamrat vilken hade bra stövare. Rauls kompis gick under namnet
"Finn Olle". Han hade Finsk Stövare och är ett känt namn i finnstövarkretsen.
Nu inhandlades deras först Finska stövare och hade namnet, Bäckkrokens Molle S
16844/93. Finnolles Dicko 2 var far och mor var Karimyrens Kira. "Finn-Olle"
inköpte en tikvalp från Olle Jonsson i Kalix under namnet Tuula. Far till Tuula
var XXX Matti e XXX Jaska u XX Tiilu (P Seppälä)Mor till Tuula var XXX Lotta
från Allan Bergströms uppfödning.
Joksas Crux (Joksas Anja- FinnOlles Dicko 2. Ägare Emil Nordström som säger; " HJoksas Crux blev 14 år, aldrig skadad aldrig sjuk. En hund mn skulle vilja äga en gång till i livet sedan jag blev intresserad av jaktprov"
Joksas Crux (Joksas Anja- FinnOlles Dicko 2. Ägare Emil Nordström som säger; " HJoksas Crux blev 14 år, aldrig skadad aldrig sjuk. En hund mn skulle vilja äga en gång till i livet sedan jag blev intresserad av jaktprov"

2001 började det hända saker.

Bäckkrokens Molle var till
åren och sökandet efter en ny hund som bröderna kunde känna sig nöjda med ledde
resan till Svartnäs utanför Åmot. Det heter ju att ryktet går före mannen och i
detta fall stämde ryktet om en bra tik hos Erkki Ylinen. Syftet var att finna
något lite extra och därför gjordes resan. På den resan fick de tillfälle att
lyssna till XXX Kilbackens Jaana. Fanns
inte på agendan att åka hem utan att ha ställt sig i valpkön. 2002 föddes så deras valp från kullen
Kilbackens Jaana/Pisanpolun Tempo.
Valpen fick namnet Kilbackens Raju-Malla och utvecklades till S JoUcH.
XXX Kilbackens Raju- Malla lärde bröderna mycket om jakten efter hare.
Raju- Malla kunde driva hare på ett sätt som vann brödernas hjärtan. Fort
utvecklades Kilbackens Raju-Malla till JoUcH.

Häsenskogens kennel startar.XXX Kilbackens Raju-Malla
XXX Kilbackens Raju-Malla

Häsenskogens kennel hade sin
början i Erkki Ylinens framgångsrika uppfödning i kennel Kilbacken. Den första
tik som hade valpar i kennel Häsenskogens kennelnamn var XXX Kilbackens
Raju-Malla. Vi måste konstatera att utgångsläget
var av god kvalitet men det gällde nu för Stefan och hans bror Robert Larsson
att ta vara på fyndet. Om Kilbackens kennel finns att läsa om på min hemsida
varför jag inte avser att upprepa mig.XXX Kilbackens Raju- Malla
hade endast en valpkull och bilden går igen. Vilken bild? Jo, den bilden att
första kullarna kommer i första hand till jägare och när de
jaktprovsintresserade får höra hunden i grannskogen driva bra söker denne sig
till uppfödaren för att ställa sig i valpkön. Den bilden återfinns också hos de
uppfödare som tar en kull när de själva vill ha en ny jakthund; valparna hamnar
i regel hos jägare. Att hunden, valpen, kommer till en jägare är inget negativt
eftersom det ställs större krav på en jakthund än på en jaktprovshund.

XXX Kilbackens Raju - Malla
kom ur en bra kull där kullvärdet var 8/11.

XX Bossmålas Bamse-XXX
Kilbackens Raju-Malla.


Om Bossmålas kennel har jag
skrivit och därför går jag inte närmare in på bakgrunden till Bossmålas Bamse
men vill nämna att bröderna visade prov på att värdesätta den släkt hanhunden
kom från för att giftet skulle bli bra. I parningen förenades kända släkten och
ser vi till medelvärdet i stamtavlan kan vi konstatera ett högt medelvärde. De
nedärvda egenskaperna söker sig till medelvärdet av den grupp varifrån
avelsdjuren kommer.

Som jag tidigare nämnt hamnar
valparna ur de första kullarna i regel hos jägare med litet intresse för
jaktprov. Detta är tråkigt och på något sätt har Stövarklubben missat att
marknadsföra sin grund ide; att jaktproven är till för att skapa bättre hundar
för just jakten efter hare o räv. Den utveckling jaktproven fått numera är en
tävlingsform vilket är skada. Valparna ur
kullen med Bossmålas Bamse gick i första hand till jägare med ringa intresse för jaktprov men
själva behöll bröderna en tikvalp. Tikvalpen fick namnet Häsenskogens Wilma.
Wilma utvecklades fort och blev Svensk JcH. Hon är brödernas bästa
drivare. XXX Kilbackens Raju Malla
parades ytterligare en gång med XX Kroonomäen Rossi. Allt gick fel. Raju-Malla
fick havande diabetes och det ledde till att både tik och valpkull gick
förlorade.

XX Häsenskogens Wilma.


XX Häsneskogens Wilma
XX Häsneskogens Wilma
XX Häsneskogens Aslan
XX Häsneskogens Aslan

Häsenskogens Wilma hade en
utmärkt drevförmåga där jaktproven för det mesta bedrevs på barmark. Utan några
större svårigheter blev Wilma därför Sv JoUch. Problemet med henne var hennes
skendräktighet i samband med löpen vilket störde hanne i jakten och på
jaktprov. Bröderna tog två valpkullar undan Wilma. Den första kullen blev med
XX Kaskgårdens Atlas. Åtta valpar registrerades. Bröderna vilka jagade flitigt
behöll denna gång en hanhund som fick namnet Aslan och blev fort XXX
Häsenskogens Aslan. Aslan var otursförföljd och strax han fyllt championatet
avled han i cancer. Av de åtta registrerade valparna meriterade sig fem på
jaktprov. Att bröderna behöll en hanhund visar att deras främsta intresse var
att själva få en jakthund. Sedan sälja det som blev kvar. Så har avel av stövare varit innan det
börjades med att slå mynt av uppfödningen.
Valparna i kullen hade utmärkt jaktlust och Häsenskogens Jacke blev No
JcH. Ur kullen borde minst två till blivit JcH om rätta intresset funnits för
jaktprov hos valpköparna.

Låt oss se vad XX Kaskgårdens
Atlas förde med sig. Atlas kom ur en kull där nio valpar registrerades varav
sex meriterade sig på jaktprov. Far till XX Kaskgårdens Atlas var XX
Kallravallens Mikko vilken kom ur en kull på åtta valpar där fem meriterade sig
på jaktprov. Mikko hade värdefulla gener genom att hans farfar var XX Pekko
från kullen Soitinkorven Peku- XXX Ritva. En kombination till vilken jag
återkommit flera gånger. Den kombinationen finns att läsa om ibland annat vad
jag skrivit om Muurivuoren kennel. Morfar till Mikko var xx Blaikens Seppo. XX
Blaikens Seppo var närmast att likna vid en stridsvagn i skogen. Helt obeveklig
i sitt agerande. Far till Blaikens Seppo var XX Julle/89 som på sin fadersida
går tillbaka till XXX Joko och på sin morsida till Erkki Loukos kombination XX
Hölynpöly-XX Jaana. Mor till Blaikens Seppo var XX Blaikens Sirpa vilken också
på sin fadersida går tillbaka till XXX Joko. Sirpas morfar var Soitinkorven
Peku från Matti Envalls kombination då han parade sin XX Kreeta med XXX Joko,
en av de mer betydelsefulla kombinationerna i rasen. Samtliga valpar i kullen
Joko/Kreeta hade ett synnerligen flytande drevsätt särskilt på barmark. Kreeta
kom ur Erkki Loukos uppfödning med Dumpa som mor. Dumpa kom från
Hölynpöly/Jaana kobinationen. Valparna blev som vuxna lite för självständiga
kan tyckas men deras utmärkta jaktlust drev dem till att inte kasta in handduken.
N XX Häsenskogens Jacke är använd till avel i Norge men avkommorna är, de
äldsta födda 2017 en kull.


XXX Häsenskogens Conrad. Fin modell av en Finsk Stövare. Lagom tung.
XXX Häsenskogens Conrad. Fin modell av en Finsk Stövare. Lagom tung.

XX Häsenskogens Wilma hade sin
andra kull 2013 med XXX Svartlyckans Bingo. Tretton valpar registrerades. Sju
valpar har meriterat sig på jaktprov. Häsenskogens
Brasse och Charlie är JcH och Häsenskogens Conrad är JoUcH. Gott utfall i
kullen! Nu måste vi bekanta oss med hunden som bär det vinnanade namnet Bingo!
För något av bingo vart kullen vad vi hitintills sett.

XXX Svartlyckans Bingo är
besläktad med XX Kaskgårdens Atlas. Atlas far var XX Kallravallens Mikko. Samme
XX Kallravallens Mikko är far till XXX Svartlyckans Bingo: släkten redan utredd
men låt oss se på modersidan. På modersidan återfinner vi att mamma till XXX Svartlyckans
Bingo var XXX Mokällans Ebba och den tikens släkt finns att läsa om i vad jag
skrivit om kennel Mokällan. Två hanhundar ur kullen, som borde följas av ett
utropstecken, är använd i aveln nämligen XXX Häsenskogens Conrad och XX
Häsenskogens Brasse. Conrad har parat Lassesjöns Strala. Strala är stamtik i
Bergagaddens kennel. Stralas far är XX Bottenfjärdens Ukko, e XX Ajolumen Remu
i dennes kombination med XX Mäkipuiston Miina vars far var XXX Muurivuoren
Sahti. Ebbarps Tiina är mor till Strala. Valparna är unga och har framtiden för
sig.

Häsenskogens Brasse parade
2019 Lehtikankaan Kiira. XXX Mannikarin Lojo är far till Kiira. Morfar till
Kiira är XXX Kuturan Vikke. Mormor till Kiira är XX Pikijussin Manta som har XX
Rautamullan Jesse till far. Valparna bär namnet

Fullskogens. Bröderna
betecknar kullen med XXX Svartlyckans Bingo som den mest lyckade.

Konklusion.

Bröderna Larsson har lyckats
väl i sitt arbete. Önskvärt hade varit, då vi nu gått igenom deras avels
resultat, att fler valpköpare haft intresse av avel. Speciellt från kull nummer
två, den med Bingo. Kanske de C höfter som återfinns fått utgöra en broms. Vi
har inte råd att offra ett så bra avelsarbete för att C höfter finns. Den
tikägare som har C höft har att söka hanhundar med B eller A. Tikägare med C
kan para med B eller A höft. Det viktiga då vi avlar är att avlar uppåt om vi
ser bristen. Alldeles som övriga egenskaper vilka har en ärftlig grund. På så
sätt förbättras den eventuellt ärftliga delen på sikt. HD debatten har
förorsakat mycken skada i hundmaterialet. Många goda drivare har satts åt sidan
för C höft. Läsaren kanske märker att jag aldrig redovisar de röntgen resultat
som går att finna emedan jag ser det som helt onödigt. D o E höften kan vi
lämna utan avkomma.

Jag vill framföra ett tack
till Bröderna Larsson för ert utmärkta avelsresultat och hoppas att någon
tikägare vill föra ert arbete in i framtiden med att avla på sin tik.


Källor: Koria Net, Dog web, Hitta stövare, Bröderna Larsson

Sangis 0520

Åke Sandström