KUTURAN KENNEL

En kennel som ofta dykt upp i vad jag skrivit är Kuturan Kennel, Torneå Finland. Vi börjar med den historiska bakgrunden som lär oss känna Jorma Hookana, Torneå Finland.

Jormas jaktintresse kom på allvar igång början av 1970 talet. Då införskaffade han en tikvalp som hette Muru/80. Intresset för jaktprov och utställningar hade inte vaknat.

Jormas intresse för kennelverksamheten och de därtill hörande jaktproven under hösten och utställningar sommar och vårvinter vaknade på -80 talet då han utbildade sig till jaktprovsdomare. Det intresset lever fortfarande och många bra hundar har han haft men även fött upp vilket vi skall se när vi närmare bekantar oss med både Jorma och hans kennel Kuturan.

XX Heta
XX Heta

Den första Finsk Stövare han tävlade med på jaktprov var tiken Peni/81. Far till Peni var XX Raiku/75. Morfar var XXX Rami från XXX Terra-XX Tella från kombinatinen vilken vi ofta har återkommit till. XX Pelurin Peli vilken var mor till Peni/81, hade till mormor XX Rita och det var ingen mindre än Drevkung Jacks dotter i dennes kombination med XX Dina. Samma XX Rita vilken var mor till XXX Joko. Jorma visade redan då vid valet av valp kunskap om rasen. Peni nådde som bäst skl etta på barmark. Tyvärr omkom hon när drevet gick ut på nattgammal is och hon drunknade.

Nu vidtog sökandet efter en valp i samma släkt. I byn Vatjusjärvi fick Jorma vetskap om en valpkull. Inköp av ny valp skedde. Den valpen fick också ett tämligen kort liv men redan som ung visade den goda takter. Hon var på tårna som det sägs om vakna och pigga människor Vid ett drev tog haren sin tillflykt upp på järnvägen och tåget som kom blev valpens baneman. Synd att ha sådan otur.

XX Tuisku mor till XXX Ilo
XX Tuisku mor till XXX Ilo

Jakt på en ny valp.

Återigen gällde det att finna en ny valp. Trägen vinner, heter det och samma släktlinjer intresserade Jorma fortfarande.

Ryktesvägen fick nu Jorma vetskap om att ett dödsbo ville göra sig av med den avlidnes hund. Det var en tik som hette Heta/83. Inte mor till Seppäläs XX Tiilu. Far till Heta/83 var XX Raiku/75 och mor Luna/74. I Jormas händer utvecklades hon till XX Heta. XX Heta användes i avel men resultatet blev inte det förväntade och avelsverksamheten med henne avstannade. Jormas intresse för avel var väckt och nu skaffade han en ny tikvalp. Far var XXX Jysky/84 och mor XX Hetas dotter, XXX Tuisku/86. XXX Jysky/84 hade den väldige XXX Joko till farfar. XXX Jysky hade Perry/74 som morfar och Perry hade samma far som XXX Joko, XXX Remu/65. XXX Jysky hade till mor Hilu/79 vilken hade till morfar XXX Jaska från Hölynpöly/Jaana kombinationen. Den nya tikvalpen, efter all otur, blev Fi o Sv XXX Ilo hunden/tiken med den släkt Jorma önskat sig.

Fi o Sv XXX Ilo

XXX Ilo
XXX Ilo

Ilo hade utmärkt exteriör och på prov i Finland hade hon 12 första pris segrarklass och av dem var åtta tagna på barmark. Vi kan säga att nu blev stövarfolket på ömse sidor riksgränsen Fi/Sv medvetna om att Jorma hade en topphund alla kategorier. Ilo föddes 12/4 1992 och redan 6/12 1993 ansåg Jorma henne redo för jaktprov vilket tyvärr resulterade i en nolla. På det provet finns ingen drevtid redovisat och ej heller några poäng. Den 16/1 1994 drev hon till ett första pris i öppenklass på höga 90,79. Det hann bli många första pris efter detta. Ilo hade 23 starter på jaktprov och av antalet starter var det endast tre gånger det stod en nolla som resultat. Det ger en pristagarprocent på 87 %. En så hög andel drev vilka gått till pris på jaktprov, visar hennes mentala styrka att kunna anpassa sig till de olika förhållandena vilka råder på jaktprov för drivande hund. Mentala egenskaper har hög arvbarhet som enligt Professor P-E Sundgren uppgår till 55 % av urvalsskillnaden. Låt oss nu se vad XXX Ilo tillfört av sig själv till den nya generationen av drivande Finsk Stövare.

XXX Ilo som avelstik.

XXX Ilo blev mor till 48 registrerade valpar på sex kullar. Det ger åtta valpar/kull. Genomsnittet i registrerade valpar/kull ligger i storleksordningen ca 6/kull. Vi kan avläsa där att XXX Ilo var en frisk hund.

Hennes första kull valpar var med Drevkung 99 XX Jetro. XX Jetro användes relativt flitigt i avel och han blev far till 640 valpar på 101 kullar. Resultatet med XX Ilo hörde inte till de bättre kullarna. Jetro hade sina bästa kullar med XXX Alapörkän Maija och XX Mettäjuntin Piika. Med Piika föddes XXX Käskevän Eetu. I kullen Jetro/Ilo blev valpen Hilla XX Kuturan Hilla. Hilla hade en kull valpar i kennel Kuturan men resultatet blev inte bra.

XXX Ilo hade sin andra valpkull 1997 och Jorma valde nu XXX Muurivuoren Rietu. Tio valpar registrerades, sex meriterade sig på jaktprov och av dem gick tre till XX: XXX Kuturan Kele, XX Kuturan Kilinä och Kuturan Kiila. Till Sverige kom en tik, Kuturan Kati som blev Sv JcH. Den intresserade kan läsa om XXX Muurivuoren Rietu och den släkt han kom ur. Återigen ser vi på resultatet med XXX Ilo vad resultatet blir vid ett "gott gifte" där rikedomarna i flera generationer slås samman. 1999 hade XXX Ilo valpar med XX Honkapuron Rommi. Nio valpar föddes och fem meriterade sig på jaktprov. Hanhunden Kuturan Meno blev XX och tiken Kuturan Mira blev Fi, Sv o No XX, Fi o No UcH. Kuturan Mira blev använd i avel i Norge. Hennes främsta kull blev 2004 där Brynåsens Bonny blev No JcH, Tia, Kaunis Ilo och Mikko blev No JoUch. Far till valparna var XXX Solstrimmans Finn-Santtu vilken hade till far XXX Muurivuoren Rietu och mor XXX Solstrimma.

XX Honkapuron Rommi kom ur kombinationen XXX Juuso/85/ Lennon Lissu/90. XX Juuso hade till far XXX Kairankorven Hermanni. XXX Kairankorven Hermanni hade känd släkt. Far var XXX Kasken Hai som var fallen efter Routis, XXX Viki. XXX Viki kom ur kombinationen XX Drevkung Jack/64 i dennes kombination med Torsten Häggs XXX Deisi. Deisi hade en syster som hette XX Klinga, ägare Runar Lind. Om XXX Deisi och hennes släkt finns att läsa på min hemsida i det jag skrev om Klingorna. Hermanni hade till mor XX Ruska ur XXX Rossi/XX Tella kombinationen. Också den kombinationen med inflytande på rasen.

XX Honkapuron Rommi hade till mor Lonnon Lissu/90 och hon var barnbarn till XX Soitinkorven Uula från kombinationen XXX Joko/Kreeta, Matti Envall. Lonnon Lissu hade fem valpkullar om totalt 37 registrerade valpar. 15 valpar deltog i provverksamheten.

Jorma var nöjd med parningen XXX Muurivuoren Rietu/XXX Ilo.

Jorma Hookana var nöjd med resultatet då han parade Ilo 1997 med Muurivuoren Rietu och gjorde om parningen år 2000. Elva valpar registrerades. Kullen blev inte lika framstående som kullen 1997 då han också använde XXX Muurivuoren Rietu. Återigen ser vi att en bra parning inte blir identisk med varandra om parningen upprepas. Detta kan bero på två saker. En sak är den mångfald av genkombinationer som kan uppstå och den andra är den miljö valparna hamnar i. Detta blir också synligt när en parning blir dålig upprepas så blir resultatet inte lika i båda kullarna. Tiken Kuturan Ruska blev JcH och hanhunden Kuturan Raku blev Fi o Sv JcH (XX)

XX Kuturan Raku
XX Kuturan Raku

2001 hade XXX Ilo en valpkull med XXX Muurivuoren Sahti. Resultatet inte lika bra som med XXX Muurivuoren Rietu. Två valpar ur kullen deltog i prov verksamheten. Tiken Kuturan Peli blev Fi XX och hanhunden Kuturan Pele blev Fi o Sv XX

Kuturan Ilona

XX Kuturan Jonna
XX Kuturan Jonna

Från kullen 1997 XXX Ilo/ XXX Muurivuoren Rietu blev tiken Kuturan Ilona använd i avel. På jaktprov erövrade hon tre första pris utan direkta toppresultat och aveln skedde i kennel Pekulin. Två kullar hade hon och den mest framstående var XX Pekulin Posse. Far till Pekulin Posse var Myllynotkon Sampo. Avelsresultatet undan Sampo hade kunnat vara bättre. XX Kuturan Kati från samma kull blev Sv Jch. I Sverige hade XX Kuturan Kati fyra valpkullar i kennel Lervikens. Enligt Hitta stövare gick valparna inte till flitiga människor. vad avser start på jaktprov. Katis mest meriterade valpar var, JcH Ella och JcH Vili. Far till dessa var XX Ruupenin Artu e Räv JcH o UcH Tuomipuskan Jesse u Ruupenin Emmi. Jesse var även Fi JcH på hare.

XX Kuturan Kati

XX Kuturan Kati hade fyra kullar registrerade i Sverige på kennel Lervikens 39 valpar. Enligt Hitta stövare vart tre meriterade på jaktprov. Varför inte fler startade på prov vet vi inte. Detta är ett problem, att så få deltagit i prov verksamheten, då endast jaktprov resultaten får utgöra grunden vid avelsvärdering. XX Kuturan Kiila, kullsyster till XX Kuturan Kati, blev kvar på kennel Kuturan. XX Kuturan Kiila hade ett helt annat avelsresultat än systern SJcH Kuturan Kati på kennel Lervikens.

XXX Kuturan Kele

XXX Kuturan Kele med Seppo Ahonen
XXX Kuturan Kele med Seppo Ahonen

XXX Kuturan Kele från kombinationen XXX Ilo/ XXX Muurivuoren Rietu 1997. Blev använd i avel till 13 tikar där 84 valpar registrerades. I tio av kullarna hade han meriterad avkomma. Med tiken Alli i kennel Kuusitarhan föddes nio valpar och fem meriterade sig på prov. Två av de meriterade avkommorna blev XX (JcH), hanhundarna Kuusitarhan Aatu och Kuusitarhan Tana. Kuusitarhan Tana hade sin bästa kull med XX Jarrumiehen Miina i kennel Rännikorven. Ur kullen med Miina kom, Drevkung 2008 XX Rännikorven Impi. Rännikorven Impi har i sin tur haft tre kullar och hennes bästa kull var med XX Vili/05. Fem valpar registrerades och fem hundar ur kullen meriterade sig på jaktprov. Vili hade till far XX Muurivuoren Jami och mor var XX Aitpolun Ansa dotter till XX Muurivuoren Suhi. Rännikorven Impi hade ett synnerligen njutbart drevsätt med utmärkt skall. XX Jarrumiehen Miina hade utmärkt släkt och här ser vi, liksom tidigare vad ett gott gifte för med sig när rikedomarna slås samman. Rikedomen det goda drevet. XX Jarrumiehen Miina hade till far XX Jokakelin Osku e XX Pirtirinteen Asser/XX Rinjan Rosita. Rinjan Rosita hade ett utmärkt avels resultat.

.

XX Kuturan Ruska

XX Kuturan Ruska med ägare Jorma Hookana
XX Kuturan Ruska med ägare Jorma Hookana

XX Kuturan Ruska kom från kulen XXX Ilo hade med XXX Muurivuoren Rietu 2000. Ruska var flitig på jaktprov med 14 starter. Det resulterade i fem ettor, inget andra pris, två tredje pris och sju nollor. Modern XXX Ilo hade 21 starter vilka ledde till slutpoäng. Elva starter ledde till första pris och endast två av starterna ledde till en nolla i slut kolumnen. XXX Ilo var topphund både i utställningsringen och i skogen, oavsett det gällde att Jorma ville få sig en hare eller ett bra resultat från jaktprov. Att inte XX Kuturan Ruska blev som sin mor kan vi fråga oss och ett av svaren blir: mångfalden genkombinationer och miljö fråga. Nu var ägaren densamme men ändå finns miljöskillnader. XXX Ilo föddes 1992 och XX Ruska föddes år 2000.

XX Kuturan Ruska hade sin första valpkull 2004 med Boz S 42406/99. Boz hade utmärkt exteriör. Inga jaktprovsresultat enl. Koira Net. Boz hade två första pris från jaktprov i den öppna klassen i Sverige. De som hörde Boz i skogen sa dock att han var mycket bättre än resultaten från jaktprov gav vid handen. Boz hade tre kullar i Finland vilket gav 21 valpar. Tre valpar av 21 deltog i provverksamheten. Bästa kullen var med XX Kuturan Ruska. I den kullen föddes XXX Kuturan Jonna och en hanhund som hade varit kullens stjärna i många kullar nämligen: XXX Kuturan Jallu. XXX Kuturan Jallu blev Fi o Sv XXX och norsk XX. I Sverige deltog han på flertalet tävlingar med toppresultat. Jallu är en av de mest meriterade Finska Stövare i Sverige. Märk en av de mest meriterade eftersom jag drar mig för att säga vilken som är mest meriterad. Låt oss slå fast att XXX Kuturan Jallu var topp hund. En tredje bra hund i kullen varifrån Jonna o Jallu kom var hanhunden XX Kuturan Jeri. Tre valpar från kullen med Boz användes i avel. Kuturan Jonna hade en kull med Bossmålas Ero där en valp registrerades, Kuturan Mikki om vilken inga uppgifter från jaktprov föreligger. XX Kuturan Jeri, kullbror till Jonna, hade tre kullar med två meriterade valparav 22 registrerade. XXX Kuturan Jallu hade sex kullar i Finland med 31 registrerade valpar. Nio valpar har deltagit på jaktprov. Två valpar i Finland blev Champion hundar; XXX Hakatien Haka och tiken Hakatien Pimu. Dessa två är inte undan samma mor. I Sverige hade XXX Kuturan Jallu fem kullar med 31 svensk registrerade valpar. Sex valpar, födda i Sverige, har deltagit på jaktprov. Med Aledalens Tess meriterades tre valpar på jaktprov och tiken Stella blev JcH (XX). Med tiken Kilbackens Raju-Tuva nio valpar i kennel Sörpåskogens och en valp meriterades på jaktprov. I kullen Jallu hade med Aledalens Silva registrerades åtta valpar. En deltog i prov verksamhet och blev XX Aledalens Wilma.

Den sällsynt goda genkombinationen.

Kuturan Jallu, en av Sveriges mest vinstrika Finska Stövare med ägare Hans Djärv
Kuturan Jallu, en av Sveriges mest vinstrika Finska Stövare med ägare Hans Djärv

När vi ser på avkommor till XXX Kuturan Jallu finner vi att avkommorna inte är i klass med fadern XXX Kuturan Jallu som är en av de mest meriterade hanhundarna i rasen i Sverige. Jag har återkommit till det tidigare och skrivit att de sällsynt goda hundarna, till vilken skara Sv o Fi XXX, No XX Kuturan Jallu hör, inte ser ut att nedärva sin klass. Detta kan bero på den sällsynt goda genkombinationen vilken inte nedärvs. Skulle den osedvanligt goda genkombinationen nedärvas vore den inte sällsynt. Miljön för Jallu kunde också vara sällsynt gynnsam. Ägarna till XXX Kuturan Jallu, Hans o Lars Djärv har visat god förmåga i vad gäller injagning hundar med självförtroende. Lars Djärv, äldre bror till Hans är avliden men från början stod både Lars och Hans som ägare.

XX Kuturan Kiila.

XX Kuturan Kiila
XX Kuturan Kiila

XX Kuturan Kiila kom ur samma kombination som XX Kuturan Ruska. (Muurivuoren Rietu-XXX Ilo) Skillnaden är att XX Kuturan Ruska kom ur kullen 1997 och XX Kuturan Kiila ur kullen 2000. Av XX Kuturan Kiilas 19 valpar på två kullar blev åtta meriterade på jaktprov. XX Kuturan Kiila hade sin första valpkull med XX Ruupenin Arttu. 12 valpar registrerades. Fem valpar deltog i provverksamheten och fyra av dem gick ända till championat; XX Kuturan Severi, XX Kuturan Vihtori, XXX Kuturan Vikke och XX Kuturan Viltteri. XX Ruupenin Arttu

Kuturan Severi
Kuturan Severi
Kuturan Vikke
Kuturan Vikke

XXX Kuturan Vikke användes som täckhund till 12 tikar varför vi måste titta närmare på vad han lämnat. Med de 12 tikar han parat blev 72 valpar registrerade. 22 valpar deltog i provverksamhet. Av de 22 startande har åtta nått till minst XX.

2003 hade XX Kuturan Kiila en valpkull med XX Pikipuron Rokki. Sju valpar registrerades.

Kuturan Hannes blev XXX och Kuturan Huki blev Fi o Sv XX

XX Kuturan Huki
XX Kuturan Huki

XX Pikipuron Rokki hade utmärkt släkt. Far till Rokki var XX Hovipolun Sakke, vilken hade utmärkt nedärvning och om vilken jag skrivit tidigare men det skadar inte med en uppfriskning. Mor till XX Pikipuron Rokki var XX Pikipuron Assi. Far till Assi var XX Konikangen Lono från P. Seppäläs kennel, Konikangen och ur kombinationen XX Konikangen Hapatus/XX Konikangen Viilu. Mor till XX Pikipuron Assi var XX Jokikyrön Pamela. Pamela hade också utmärkt släkt och hennes farmor var XX Raju från kombinationen Soitinkorven Peku/XXX Ritva. En kombination vilken haft betydels i avel av Finsk Stövare. Mor till Pamela var XX Ritu dotter till XX Soitinkorven Humppa. Hundar i den släkt som Jorma nu skapade då han parade sin XX Kuturan Kila med XX Pikipuron Rokki borde komma att h betydelse och sätta avtryck i rasen.

Den hund som kom att föra släktet vidare i större utsträckning var XXX Kuturan Huki. XXX Kuturan Huki var en utmärkt hund i psykisk balans på så sätt att av hans 24 starter på jaktprov gick 18 starter till pris fördelade; 11 första pris, fyra andra pris och tre tredje pris. Att en hund får ettor är bra men det är också bra att de dagar det inte blir ett första pris på jaktprov ändå går till pris. Det vittnar om psykisk styrka att kunna driva till pris även de dagar det inte går som bäst. Att en hund driver till ettor och sedan de dagar den inte presterar en etta går till noll pris är ett varningstecken.

XXX Kuturan Huki i avel.

Kuturan Huki blev far till 113 valpar på 19 kullar. Redan första kullen då han parade XX Korpilehdon Muska skulle komma att låta höra talas om. XX Korpilehdon Muska hade känd släkt då hennes far var XX Syysaamun Saki. Kennel Syysaamun finns att läsa om på min hemsida så vi vandrar vidare. Mor till Muska var XX Korpilehdon Ronja. Dotter till XXX Muurivuoren Sahti. Kennel Muurivuoren finns att läsa om på hemsidan. Många kända släkten förenades i parningen då XXX Kuturan Huki parade XX Korpilehdon Muska och resultatet blev synnerligen gott. Kullen innehöll åtta valpar varav fem blev XX (JcH). Svårt att i en sådan kull framhålla den främste men jag tar risken och utnämner XX Korpilehdon Raikku till kullens stjärna. Raikku var på 54 jaktprov, sju nollpris, 29 första pris och resten tvåor och treor. XXX Kuturan Huki hade också en bra kull med XX Tivakan Hile. Tivakan Hile hade till morfar XXX Muurivuoren Rietu. XX Kuturan Hukis morfar var också XXX Muurivuoren Rietu.

Något om injagning ur min horisont och erfarenhet.

Valpen skall vara präglad på hare, eller säg det villebråd hunden skall jaga, innan den kommer till skogen för att släppas första gången. Fördelen med detta förfarande är att om vi släpper den där vi vet att det finns hare, kommer den att söka reda på haren som minner hunden om lyckliga stunder i syskonkretsen då dessa lekt, med rester från harjakten. På så sätt präglar Räv och Varg tiken sin avkomma. Första präglingen av rätt villebråd bör alltså ske redan i valplådan. Steg två bör vara att ge valpen skogsvana på så sätt att ägaren söker sig till terräng som innehåller hare och visar sitt intresse för harspår i form av spillning eller dylikt och en absolut regel bör vara att vi inte går till skogen med valpen för att vila oss i en solglänta eller plocka bär. Visar vi ena dagen intresse för spår efter hare och nästa dag intresse för att njuta av solen med någon telefon i handen och kanske tredje dagen en bär hink i handen, ger vi tre budskap till valpen. Budskapet till valpen bör och skall hela tiden vara enkelt och klart: I skogen jagar vi! Valpen skall inte behöva sätta under fråga, vad uppgiften är för dagen.

XX Ruupenin Arttu
XX Ruupenin Arttu

Konklusion.

Jorma Hookana har i sitt avelsarbete producerat jaktprovs och utställningsvinnare. Vi kan också se att, då han använt hanhundar ur kända meriterade släkten har det blivit fortsättning även i nästa generation, t.ex. XXX Muurivuoren Rietu - XXX Ilo. Allt startade med XX Heta/83. XX Heta fick en valp som framstod före de andra och hon blev XXX Tuisku. När Jorma fick reda på att XXX Tuisku skulle få valpar med en hanhund vilken hade XXX Joko till farfar var vägen utstakad och en valp beställdes som sedan blev XXX Ilo. Bra början på kennel Kuturan. Första kullen för XXX Ilo blev inte särdeles lyckad. Jorma föll offer för Drevkung XXX Jetro och dennes meriter. Från år 1995 har kennel Kuturan producerat sex valpkullar om 48 valpar. 22 valpar har deltagit i provverksamheten. Av dessa har tre blivit XXX, sex valpar har blivit XX och en valp, Kuturan Hilla blev UcH. Ännu i dag arbetar Jorma Hookana i kennel Kuturan med tikar ur samma släkt. I artikeln har jag försökt att ge en bild av den stora betydelse Jorma Hookana haft med sitt avelsarbete med Finsk Stövare.

Tack Jorma Hookana för ditt arbete med förädlingen av den Finska Stövaren mot en allt bättre drivande hund med bra byggnad vilket fotona visar.

Sangis 062020

Åke Sandström

Källor; Koira-Net, DogWeb, Hitta Stövare