Erkki Ylinen, ägare av Kilbackens kennel, en bra
import!

Erkki Ylinen, född i Finlands
västkust, Österbotten, kom till Sverige 1970. Uppvuxen i den Finska Stövarens
Mecka. I Österbotten bildades fort Stövarföreningar och intresset för att
utveckla den Finska Stövaren hade stort utrymme. Inte fel att säga att Erkki
har finnstövaren i blodet.
Många
legendariska hundar kommer från dessa trakter. Hundar som jag ofta nämnt i mina
skriverier t.ex. Uno Westers XX Klinga 281/63, Runar Linds XX Klinga, XX
Drevkung Jack. Bara för att nämna några. Erkkis intresse för att själv skaffa
hund kom inte förrän 1978 då han köpte tikvalpen Seri. På fädernet härstammade
hon från Erkki Loukos framgångsrika kullar med XX Drevkung Hölynpöly på
fadersidan. Kullar som haft stor
betydelse för den Finska Stövaren. Intresset för jakten kom med modersmjölken
och för dagen har han fem Finska Stövare i sin hundgård.

Kilbackens kennel gör sig känd.

Erkki började sin
uppfödargärning i kenneln på 90 talet, med att köpa en tikvalp av Kennet
Karlsson, Borlänge och hans tik XXX Solstrimmans Finn Quittra. Den valp han kom att köpa fick namnet Anja.
Mor till XXX Solstrimman Finn-Quitra var XXX Solstrimmans Finn-Heidi. Hedis
morfar var den mäktige XXX Joko, vilken förtjänar all respekt och heder och
varifrån många väldrivande hundar har sin början. XXX Joko har jag skrivit om
på min hemsida i ett eget kapitel men för den som inte läst eller kommer ihåg
vill jag göra en utvidgning.. XXX Jokos modersida var stark med väl kända hundar.
Jokos mor var XX Rita 19150/69. Ritas far var Drevkung XX Jack vilken var en
utomordentlig nedärvare.

Drevkung-65 XX Deisi var
farmor till XX Rita. XX Deisi kom från kombinationen Stay-Luvia -Klinga- Luvia
Denna kombination var ett avhopp eller ett påstick för kombinationen

förändrade mycket bland Finsk
Stövare. XX Ritas mor var XXX Dina, hade som mor Runar Linds XX Klinga vilken
var syster till XX Deisi men från en annan kull. Systrarna XX Deisi och

XX Klinga hjälptes således åt
att skapa XXX Jokos mor XX Rita. Den
intresserade kan läsa vad jag skrivit om "Klingorna"

XX Ritas syskon användes
relativt flitigt i aveln. Av hennes nio syskon var det endast en som inte användes.
Förutom hon själv blev två andra XX, hanen Remu och tiken Vekku. XXX

Jokos farssida var också av
god klass genom att fadern var XXX Remu Sf 08197/65. XXX Remu var far till 29 kullar om 117 registrerade
valpar. Den mest

betydelsefulla kullen hade han
med XX Rita, XXX Jokos mor. XXX Joko hade en

kullsyster som var XX Pirta
21951/73. (I hela kullen registrerades 3 valpar) XX

Pirta användes också i aveln.
En gång med brodern XXX Joko. Det resulterade i

XXX Haapian Ami och XX Haapian
Ansa. Totalt hade hon 6 kullar och med XX Nuusku

föddes S, Fi XX, Fi X EM-94
Haapian Otto

Av XXX Jokos registrerade 572
valpar var det

202 vilka hade pris på
jaktprov i Finland. Uttryckt i % ca 35 %. Av hans

avkommor blev ca 14 %
champions, fördelade på följande sätt: 21 st XXX, 47 st

XX och X blev 13 st. Räknas
det ut ett genomsnitt på provmeriterad avkomma hos

de mest använda hanarna ligger
detta på ca 10 % att jämföras med XXX Jokos 35

%.

I XXX Solstrimman Finn-Quittras
släkt återfinns också den utomordentligt goda drivaren med det goda skallet, V.
Tervonens XXX Ventti vars far var XXX Jysky. Ägare till XXX Jysky var under en
tid Åke Olsson. Uppfödare och ägare till Solstrimmans kennel är Bäckströms från
Kalix. Tillägget -Finn till namnet
kommer sig av att de samtidigt föder upp Golden. Finn-Quittras far var XXX
Håkabäckens Jokke, vilken kom från Ture Anderssons uppfödning i Västerbotten.
XXX Håkabäckens Jokke 38512/83 var tidigt drivande och var bra hund under hela
sitt liv. Hans avelsresultat var bra.

Kilbackens kennel hade sin
första registrerade kull valpar med Seri som hade till far Mikko Loukos hanhund
XXX Jaska. XXX Jaska var ur kullen XX Hölynpöly/XX Jaana, Erkki Louko Eftersom
Erkki inte tog någon tikvalp efter Seri tog linjen stopp på kenneln. Erkki hade
en tik vid namn Kaiku. Kaikus farfar var XXX Kasken Hai. Modersidan var också
bra. Morfar var Fontsi från kullen XXX Matti/XX Tuuliska. Han lät para Kaiku med
Seri sonen, Kilbackens Tessu och nu föddes XXX Kilbackens Jaska. Jaska blev far
till 22 valpar. 10 st. meriterade sig på prov.

Far till XXX Anja var XX Julle 47058/89. XXX
Julle kom ur känd släkt, en grupp hundar vars medelvärde var högt, släkten
tjock. XXX Julles hanhundslista har följande utseende om vi går några
generationer bakåt. Vi börjar bakifrån med: XXX Joko-X Karu, - Sv o Fi XXX Karo
- XXX Arkko. XXX Julles mor, XXX Jana har idel välkända hundar i sin läkt, t.ex.,
XX Jaanantuure, XX Tohelo (R Mieltö) Tohelo var från kullen XXX Laikun Vili- XX
Ansa vilken i sin tur kom just från kombinationen XX Drevkung Hölynpöly- XX Jaana.
XXX Julles mor XXX Jana, hade XX Hölynpöly-XX Jaana kombinationen på både
fädernet och mödernet. Mor till XXX Anja var, som tidigare nämnts XXX
Solstrimmans Finn-Quittra. Erkki Ylinen förstod genast, genom att han kände
till hundarna ingående att: "vill jag starta avel har en tik ur den
kombinationen alla förutsättningar att ge bra avkomma"

XXX Anja.


XXX Anja
XXX Anja

XXX Anja var ingen stjärnhund
om vi ser på Hitta Stövare. Enligt den sammanställningen var hon på åtta
elitprov. Resultatet från elitproven var; sex nollor, en etta och en tvåa. I
Erkkis händer gav hon bättre avkommor än hon var själv. 72 % av XXX Anjas
avkommor meriterade sig på prov. Hennes mor hade 42 % meriterad avkomma men den
statistiken grundar sig på en kull och är därför inte representativ. Anjas mormor XXX Solstrimmans Finn-Heidi hade
på tre kullar 14 % meriterad avkomma. Något svårt att bygga på antalet
meriterade på prov eftersom en del uppfödare ligger på köparna att gå på prov
medan en annan uppfödare överlåter det avgörandet till valpköparen. Men vi har
för dagen inget annat än antalet deltagare på prov. Hur som helst antalet
meriterad avkomma steg då Erkki tog hand om valpen Anja för att på allvar börja
med uppfödning och förädling av den Finska Stövarens bruksegenskaper.

XXX Anjas valpar.

Första kullen för XXX Anja
blev med XXX Kilbackens Jaska. Åtta valpar registrerades och fem blev
meriterade på jaktprov. Den mest framstående, om vi ser på jaktprovsresultaten
var kilbackens Rina. Som helhet var kullen bra eftersom fem av åtta meriterade sig.
Kvar i kenneln blev Kilbackens Maija från kombinationen. Maija hade två valpkullar. Den första kullen
var med XXX Muurivuoren Jätkä/97. Jätkä kom från kullen XX Hovipolun Sakke/XX
Muurivuoren Manta. En valp meriterade sig på prov av sex registrerade. Den
andra kullen var med Välikyläs Hippu (XXX Hallmyrans Turbo-Välikyläs Tari) Elva
valpar registrerades och två meriterade sig på jaktprov

Andra kullen hade XX Anja med
XXX Muurivuoren Rietu. Eftersom jag skrivit om Muurivuoren kennel och det finns
på min hemsida hänvisar jag därför dit för närmare information. Låt oss dock
konstatera att Erkki tog fasta på det släkte som fanns på XXX Anjas fadersida.
Helt naturligt val eftersom Erkki kände till de hundarna från de trakter där
han bott i Finland. Fyra tikar ur kullen erövrade Championat titel. Mest
meriterad blev XXX Kilbackens Jaana, Kilbackens Rita, Piia och Moa erövrade Jch
titeln. XXX Jaana blev kvar i kennel kilbackens och vi skall längre fram
bekanta oss närmare med henne. I kullen med XXX Muurivuoren Rietu, hamnade
valpen XX Kilbackens Piia i kennel Lillnipens där hon var mor till tre kullar.
I första kullen med Libergets Santtu blev Lillnipens Azzi JoUcH. Fyra valpar ur
kullen meriterade sig på jaktprov. Libergets Santtu hade till far XXX
Kilbackens Jaska. De andra två kullarna var den ena med Högbrons Rai och XX
Kuturan Pele Nio valpar registrerades efter Högbrons Rai, ingen var på jaktprov.
I kullen med XX Kuturan Pele föddes sex valpar och två var på prov. Bäst
lyckades Lillnipens Centa som blev Nord och sv. XX.

XXX Anjas tredje kull var med
XXX Muurivuoren Urja. Fyra valpar av sju meriterade sig på jaktprov. Längst
gick Kilbackens Jita som blev JcH. Hon gick till Ugglemyrens kennel.

Hennes tredje kull var med XXX
Alapörkän Hiski. Åtta valpar föddes och av dem meriterade sig på jaktprov sex
st. Fem st. erövrade championat titel; XXX Kilbackens Mikke, XX Kilbackens
Rippe, XX Kilbackens Kati, XX Kilbackens Piki och XXX Kilbackens Satu. I
kombinationen med XXX Alapörkän Hiski förenades kända starka släkten.
Modersidan på XXX Alapörkän Hiski har befäst sin ställning genom den avel som
bedrivits i Alapörkän kennel. På min hemsida finns också att läsa om vad den
tiklinjen betytt för den finska stövarens utveckling mot en alltmer väldrivande
hund kombinerad med utmärkt exteriör. XXX Alapörkän Hiski återkommer i många
väl drivande hundars stamtavlor. Inte ovanligt, utan vanligt att resultatet
blir bra när två genuint kända släkten för sin drevförmåga kommer i samma kull.
Släktena förenas och vi kan säga att: Giftermålet var gott.

XXX Anja hade sin fjärde kul
med XXX Kuturan Kele. Åtta valpar registrerades och fem meriterade sig på
jaktprov. Tre tikar gick till championat; XXX Raju-Kilinä, XXX Raju-Iila och
XXX Raju Saari. Far till XXX Kuturan Kele var hanhunden XXX Muurivuoren Rietu
vilken Erkki använt tidigare och var därför känd av honom. Mor till XXX Kuturan
Kele var XXX Ilo, stamtik i kennel Kuturan. En kennel som gjort avtryck i den
Finska stövaren som ras. XXX Kilbackens Raju-Saari gick till kennel Ejemyren
där hon hade en kull med XXX Mulonsalon Konsta.

XXX Kilbackens Raju-Iila gick
till Trajens kennel där hon hade tre kullar.

XXX Kilbackens Raju-Kilinä ((XXX Kuturan Kele- XXX
Anja)


XXX Raju-Kilinä med stolt husse sedan hon på jaktprov visat var skåpet skall stå
XXX Raju-Kilinä med stolt husse sedan hon på jaktprov visat var skåpet skall stå

XXX Kilbackens Raju-Kilinä
blev kvar hos Erkki Hennes första kull var med XXX Kanuunan Hitsi. Jaktlusten
och drevförmågan var på topp hos XXX Kanuunan Hitsi. Sex valpar föddes varav fem meriterade sig på
jaktprov Raju-Juntti o Raju-Tuuva blev JoUcH (XXX) Raju-Juntti var framgångsrik
på jaktprov och ägdes av Jan Zakrisson vilken även ägde XX Kilbackens Piki (XXX
Alapörkän Hiski-XXX Anja), XXX Kilbackens Raju-Emma.

Hennes andra kull blev med XXX
Mulonsalon Konsta. Nio valpar föddes och tre meriterade sig på jaktprov. Bäst
lyckades Kilbackens Raju-Jysky vilken blev JcH. Hennes kull med XXX Kerijussin
Otto gav tio valpar och tre meriterade sig på jaktprov. Kullen med XX
Pellantforsens Roy hade fyra valpar och ingen meriterade sig på jaktprov

XXX Kilbackens Jaana.


XXX Kilbackens Jaana
XXX Kilbackens Jaana

Låt oss nu gå tillbaka till
XXX Kilbackens Jaana, som utlovat. XXX Kilbackens Jaana hade fem kullar. Hennes
far var som jag tidigare redovisat XXX Muurivuoren Rietu. Hennes första kull
var med sonen till XXX Kilbackens Jaska. Nio valpar registrerades och fem
meriterade sig på jaktprov. Bäst lyckades XXX Kilbackens Raju-Ville. Raju-Ville
blev far till fyra kullar. Hennes andra kull var med XXX Pisanpolun Tempo. Elva
valpar registrerades och åtta meriterade sig på jaktprov. Tre erövrade
championat; XX Kilbackens Raju-Vilma, XXX Kilbackens Raju-Malla och XX Kilbackens
Raju-Jalle.

Då Erkki fastnade för XXX
Pisanpolun Tempo ser vi att han följer sin tanke: att befästa de egenskaper hos
hundarna som fanns nära hans hemtrakter. XXX Pisanpolun Tempo hade till far XXX
Peikko/84. XXX Peikko var pappa till 41 valpkullar, 236 valpar. Hans nedärvning
var bra och han var far till XX Hovipolun Sakke vilken också hade ett utmärkt
avelsresultat.

XXX Pisanpolun Tempo hade inga
toppresultat på jaktprov men hans släkt var utmärkt. XXX Peikko hade till
morfar Erkki Routis XXX Viki som i sin tur hade den utmärkta nedärvaren och
brukshunden XX Jack/64, till pappa. XXX Peikkos farmor var XXX Ajurin Ata som
kom från kullen XXX Joko-XXX Rangi.
Matkun Mete var mor till XXX Pisanpolun Tempo. Hennes släkt var också
utmärkt. Hennes farfar var XXX Kasken Hai som hade just XX Jack/64 till farfar
eftersom far var Routis XXX Viki. Far till Matkun Metes mor var XXX Viki,
Routi. Ser vi till släkten är det inte förvånande att resultatet som framkom ur
parningen, XXX Kilbackens Jaana- XXX Pisanpolun Tempo hade ett utmärkt resultat
då de ärftliga egenskaperna söker sig mot medelvärdet ur den grupp hundar
avelsdjuren är hämtade och medelvärdet i kombinationen var utmärkt.

I den andra kullen undan XXX
Kilbackens Jaana valde Erkki, XX Honkapuron Romi. Tio valpar registrerades och
åtta meriterade sig på jaktprov. Tre av valparna blev XXX: Kilbackens
Raju-Saaga (Belger du Nord), Kb Raju-Tähti och Kb Raju-Riki. Till XX gick;
Raju-Siru, Raju-Sari. Erkki Ylinen väljer hanhundar till sina tikar, från
släkten han känner. XX H. Romi användes som täckhund till 14 tikar. Den mest
namnkunniga kullen i Finland var med XXX Ilo/92, stamtik i kennel Kuturan. Från
kullen med XX Honkapuron Romi sparade Erkki åt sig själv XXX Kilbackens
Raju-Tähti.

Tredje kullen för Jaana var
med XX Raimolan Pito. Sex valpar föddes och fem valpar meriterade sig på
jaktprov; Piika-Tyttö blev JcH, Raju-Frida och Raju-Iila blev JoUcH. XX
Piika-Tyttö gick till kennel, Skutvikens. I Skutvikens kennel blev hon mor till
tre kullar. Raju-Sari gick till kennel Solstrimmans där hon blev mor till två
kullar.

Sista kullen för XXX
Kilbackens Jaana var med XXX Mulonsalon Anttu. Tre meriterade sig på jaktprov
varav en blev XXX Kilbackens Raju-Olli. XXX Mulonsalon Anttu hade inte lika
känd släkt som de andra hanhundar Erkki hade använt tidigare till XXX
Kilbackens Jaana. Från kullen XXX Mulosalon Anttu- XXX Kilbackens Jaana, stannade
hos Erkki, Kilbackens Raju-Hila undan vilken han tog fem kullar.

Kilbackens Raju-Hila


"Rävkungen XXXKilbackens Raju Jocke" För Raju_Jocke sköts det på drev 80-90 rävar. Flera till som kastat in handduken och gått i gryt. Hans dresätt var tryggt och skallet bra. han hetsade inte räven vilket framgår av att det sköts så många på drev. Ägare var Anton "Räva-Rune Enbberg.  På Raju-Jockes agenda fanns inte att ge upp innan räven var skjuten eller som det gammalt tillbaka hette; "gått i berg"
"Rävkungen XXXKilbackens Raju Jocke" För Raju_Jocke sköts det på drev 80-90 rävar. Flera till som kastat in handduken och gått i gryt. Hans dresätt var tryggt och skallet bra. han hetsade inte räven vilket framgår av att det sköts så många på drev. Ägare var Anton "Räva-Rune Enbberg. På Raju-Jockes agenda fanns inte att ge upp innan räven var skjuten eller som det gammalt tillbaka hette; "gått i berg"

Hennes första kull blev med XXX Mannikarin Lojo.
Två valpar meriterade sig på prov; JcH (räv)o UcH Kilbackens Raju-Jocke och
tiken Kilbackens Raju-Pimu. Andra kullen blev med XXX Kilbackens Raju-Juntti
som kom från en kull Erkki hade med Kilbackens Raju-Kilinä och XX Kanuunan
Hitsi som vi skall titta på längre fram. Tredje kullen för Raju-Hila blev med
XXX Villipuron Varma. Sju valpar föddes och tre meriterade sig på jaktprov. I
kullen med XXX Svartlyckans Bingo registrerades sju valpar. Två tog pris på
prov. Bingo var efter XX Kallravallens Mikko och XXX Mokällans Ebba. Raju-Hila
hade femte kull blev med XXX Mannikarin Make. Två meriterade sig på prov. Bäst
lyckades XXX Kilbackens Liinu

XXX Kilbackens Raju-Tähti


XXX Kilbackens Raju-Tähti
XXX Kilbackens Raju-Tähti

Erkki sparade åt sig själv
denna tik från kombinationen han gjorde då han parade XXX Kilbackens Jaana med
XX Honkapuron Romi. XX Honkapuron Romi var på många jaktprov med många goda
resultat. Som bäst nådde han 97 p på provet i Juankoski 6/12 2001. Raju-Tähti
kom från en bra kombination där 8 av 10 valpar meriterade sig på jaktprov.
Erkki lät para XXX Kilbackens Raju-Tähti fyra gånger. Första kullen var med XXX
Libergets Santtu. Fem valpar registrerades och tre meriterade sig på jaktprov.
XXX Libergets Santtu var efter den för honom bekanta hunden; XXX Kilbackens
Jaska. Andra kullen var med XXX Helimarin Ventti.
Åtta valpar registrerades och fyra meriterade sig på prov. Intresset för
jaktprov hos valpköparna var inte särdeles högt kanske beroende på att hundarna
ur kullen hade svårigheter att driva till första pris. Tredje kullen var med
XXX Tahti året var 2009. Ingen av valparna har meriterat sig på jaktprov. Erkki
hade tidigare sökt sig till de hundar som hade anor till XX Jack/64. Där fanns
också tiken XXX Deisi, T. Hägg och hennes syster XX Klinga, Runar Lind. Om
dessa hundar finns att läsa om på min hemsida.

Fjärde kullen undan XXX
Kilbackens Raju-Tähti var med sonen till XXX Ajotaiturin Jehu, XX Matkun Miku
och i skrivande stund har ingen varit på jaktprov. Detta enlig Hitta stövare.

Tikar i andra kennlar från Kilbackens kennel.

Alltid vanskligt att räkna upp
men jag har noterat några kennlar i Sverige med ursprung i Kilbackens
hundmaterial genom det utomordentliga verk, Erkki Ylinen utfört i sitt arbete
med att förädla den Finska Stövaren. Det finns andra kombinationer som jag inte
vidrört men jag hoppas att det gett läsaren en bild och en hjälp att finna rätt
i det stora och viktiga arbetet med förädlingen av den Finska Stövarens
bruksegenskaper. Så låt mig då försöka räkna upp kennlar där Erkkis arbete
gjort avtryck. Någon kan jag säkert ha missat men det må ni förlåta. Följande
kennlar där kilbacken tikar gjort avtryck och ibland varit början.

Finnörjes kennel XXX
Kilbackens Raju-Bälla -Mulonsalon Konsta- Kilb. Raju-Kilinä

Ugglemyrens genom XX
Kilbackens Jita

Skutvikens genom XX Kilbackens
Pika-Tyttö

Rosebird genom Kilbackens
Pirko

Fuludalens genom XXX
Kilbackens Raju-Emma

Belger du nord genom XXX
Kilbackens Raju-Saaga

Häsenskogens genom Kilbackens
Raju-Malla

Solstrimmans genom XXX
Kilbackens Raju-Sari

Lillnipens genom XX Kilbackens
Pia.

Sammanfattning.

Det finns säkert fler än
tikarna som haft betydelse i andra kennlar, om vi tar vad hanhundarna levererat
men redan denna uppräkning visar vilken stor betydelse Erkki Ylinens
avelsarbete haft och fortfarande har genom de uppräknade kennlarnas
avelsarbete. Också viktigt att arbetet förs vidare genom valpköpare i kennlar
med ursprung från Kilbackens. Jag har försökt att ge en bild av det
avelsarbete som bedrivits i kenneln men där det varit nödvändigt att sortera
detaljer. Detaljer och siffror som tröttar läsaren. Det vi måste notera är att
de största framgångarna i Erkki Ylinens avelsarbete har kommit då han valt
hanhundar ur väl kända släkten. Släkten som innehållit många utmärkta hundar.
Finns många utmärkta hundar i släkten beror inte detta på miljöfråga utan
arvfråga. Erkki Ylinen har, liksom de flesta andra lyckosamma uppfödare, inte
sprungit benen av sig efter den senaste mästerskaps vinnaren oavsett detta var
i Finland, Norge eller Sverige. Däremot har han producerat vinnare!

Alla valpar har inte varit
lyckosamma och inte heller alla kombinationer men dit når vi aldrig.

Vi har också lärt oss av
Erkkis arbete att det ofta är lyckosamt att sammanföra väl kända släkten med
varandra samt att framgång nås genom stort raskunnande, vilket Erkki Ylinen
haft. Jag tror att alla som läst hit håller med om det jag skrev i rubriken,
att importen av Erkki Ylinen var lyckosam.

Tack Erkki för ditt gedigna
arbete med den Finska Stövaren i Sverige.

Sangis 03 2020

Åke Sandström

Källor: Hitta Stövare Hund

Koiranet