Som ägare
till Alapörkän kennel står Jari o Reeta Fors. Jari Fors har också ett förflutet
som ordförande för Finska Stövarklubben. Men mest känd som en inbiten jägare
där det flytande drevsättet med lätthet för skallgivning kombinerat med ett
spår noga drevsätt varit signumet för stövarna från kennel, Alapörkän. Att säga
att stövarrasen är Finsk Stövare torde vara onödigt.

Uppfödningen av finsk Stövare startade
med JcH Linda SF 154911/81.
Linda var en svag linjeavel på JcH Jack 13107/64. Lindas
farfar var Routis, JoUch Viki som var känd för sin enorma jaktlust. Erkki Louko
parade sin Dumpa med denne Viki och han menade att Viki gav Jaanahundarna
jaktlust. Viki vek aldrig ner sig. Han trodde i sin jakt att det blir säkert
bättre bakom nästa gran.

JcH Linda SF 154911/81

Som alla goda
nedärvare vimlar det av topphundar inom aveln i hennes stamtavla. Där finns som
hos Joko systrarna Deisi och Klinga. Uno
Westers Klinga/83 försämrar inte helhetsintrycket. Uno Wester berättade en gång
att Klinga var en svuren fiende till katter och rävar. Så var även hennes
majestätiske son Karo. Ägare till JcH Karo var bröderna Lindkvist. En gång när
de kom från jakten med Karo hade en katt smugit sig in i hundgården och den
fick inte leva länge. Karo var också rävhund och minns jag inte fel var
han även kilpa deltagare. Mormor till Linda var Hautalas Nälli. Lindas mor,
hade längre bak i sin stamtavla både Hiivan Saku och Hiivan Jehu. Hennes
stamtavla är det inget fel på. Släkten var "tjock" av väldrivande hundar.

Linda blev mor
till 4 kullar med totalt 31 valpar och avled på grund a ålderdom vid en hög
ålder, 12 år och 2 månader. Hon fungerade långt upp i åren utmärkt på jakt. 11
av hennes avkommor var på jaktprov. 5 st. blev JcH. 16 % av hennes valpar blev
JcH och det enligt de gamla reglerna och kraven.

Tiken JcH
Lissu blev nästa i ledet att föra släktet vidare. Lissus far var JoUcH Säkä och han var
i sin tur efter Valteri Tervonens hanhund, JoUcH Ventti. Med Ventti förstärktes
det flytande drevsättet med utmärkt skall. Skallet är drevets själ,
sa Matti Envall. Säkä hade på sin mors sida JoUcH Rami från den välkända
kombinationen Terra-Tella. Lissu blev mor 5 ggr med sammanlagt 34 valpar,
Hennes avelsresultat var utmärkt. Eller
vad sägs om: 19 valpar på jaktprov och av dessa nådde hela 10 st så långt
som till JcH. 32 % av hennes avkommor blev JcH.

Fi JoUcH, Sv UcH och No JcH Alapörkän
Maija Sf 21997/96

Aveln i
kennel Alapörkän fortsatte med Fi JoUch, Sv UcH och No JcH Alapörkän Maija Sf
21997/96. Majas avelsresultat var också utmärkt. Hon blev mor 4 gånger
med totalt 38 valpar. Av hennes valpar var 15 st på jaktprov och av dessa blev
8 st JcH. Från Maijas kull med toppdrivaren Käskevän Eetu sparades
tikvalpen Alapörkän Bella. Bella var finsk JoUcH samt No Bch. Bella föddes 22/3 2004 och redan 2005 var hon på jaktprov med
resultatet: tre första pris och ett noll pris
. En av ettorna var på
höga 95,46 poäng. Flera av hennes provresultat var över 90 poäng. Toppresultatet
var 99 poäng. Vid så höga poäng saknas ingenting hos hunden eller drevet. Det
drevet innehåller: utmärkt upptagarbete vid alla släpp, utmärkt skall och
utmärkt drevsätt som är flytande! Den anrättningen tillfredsställer det
kräsnaste öra och ger en god eftersmak! Sker det dessutom på barmark som vid provet i
Pyhäjoki 23/92007 (endast tre år)där hon nådde 99 poäng är det bara att
gratulera ägaren och tacka hunden för föreställningen! Undertecknad har själv varit i tillfälle att
lyssna till Bella och fann hennes drev mycket njutbart!

JoUcH
Alapörkän Netta SF 28789/05

En annan tik
sparades också efter Maija med hanhunden och gode nedärvaren Fi JcH Passipolun
Vilu och den tiken blev JoUcH Alapörkän Netta SF 28789/05. Förutom Netta
blev tiken Siru JcH. Båda tikarna användes i avel. Siru är mor till 15
valpar varav 4 startat på jaktprov och Netta är mor till 23 valpar.
11 har kommit till start och 4 har hitintills uppnått titeln JcH. Netta är mor
till Alapörkän Lady som också är verksam i kenneln. Hon köptes tillbaka till
kenneln som relativt ung och utvecklades snabbt till Nord UcH, Fi JoUcH, Sv
o No Uch i Reetas och Jaris händer.

Bella Fi JoUcH o No BcH

Bella hade
5 kullar med totalt 36 valpar. Av hennes valpar var 17 på prov och 10 st blev
JcH. 27 % av hennes
valpar blev JcH. Återigen lyckades kennel Alapörkän med att behålla de
tidigare avelsframgångarna och inte endast behålla utan än mer utveckla. Få
uppfödare lyckas med detta. I regel dör de flesta släkten ut efter ett par
generationer. Jag skriver ju endast om de tikar som varit i avel i kenneln men
det finns flera utmärkta hanhundar som varit i andras ägo. Flera av hanhundarna
har varit utmärkta/goda nedärvare.

Från
kombinationen med Pihkaniityn Ilari och Bella blev nästa avels tik Alapörkän
Liinu. Liinu är svagt linjeavlad på den utmärkta nedärvaren Lissu som också var
en tik i kennel Alapörkän. Jag har skrivit i början om denne Lissu. Liinu är
också en topp drivare med flera resultat över höga 90 poäng. Liinu har två
jaktprovsmeriterade syskon varav hanhunden Rocco nått ända till JcH. Liinu hade
valpar med JoUcH Mannikarin Kusti 2011. 5 st har varit på prov. 2 av dem är
redan JcH. Hennes valpar ser ut att
också kunna bli toppdrivare med resultat över höga 90 poäng. I Liinus kull med
JoUch Puskajussin Keno 2012 är redan Alapörkän Gara JcH.

Sammanfattning

Det finns
flera tikar ytterligare som fött valpar med prefixet Alapörkän men att i detalj
redovisa alla skulle leda för långt och verka tröttande på läsaren. Genomgående
kan lätt sägas att hundarna från Alapörkän, såväl de redovisade som de icke
redovisade, haft osedvanligt lätt att prestera toppdrev på jaktprov. Hundarna
från kenneln har också fört arvet vidare, både hanhundar och tikar.

Kennel
Alapörkän har fött upp 313 valpar. Av dessa har 103 varit på jaktprov enlig
Koiranet april 2015. Detta ger en deltagare procent på 32 % vilket är högt och
som dessutom sträcker sig under en relativt lång period. Att i en kull lyckas
är nog svårt men att år efter år lyckas behålla det goda för gott är mycket
svårt. Totalt har kennel Alapörkän fött upp 42 valpar som nått JcH titel.
13,4 % av valparna från Alapörkän har nått Jch. Ett utmärkt resultat sett under en lång period.
Tar vi hänsyn till att många haft lätt att få toppresultat på jaktprov kombinerat
med utmärkt exteriör blir prestationen och deras arbete än mer berömvärt.

Jag, Åke
Sandström, som skriver detta önskar dem lycka till i fortsättningen till många
harjägares lycka. Många andra än dem som varit på jaktprov och utställningar
har dessutom varit utmärkta hundar enligt ägarna. Givetvis har inte alla blivit
till belåtenhet men resultatet talar för sig själv!

Reeta o Jari
Fors har nyckeln i sin hand. Nyckeln till kunskapen om hur man bevarar det goda
gott!

Sangis
2015-04-10

Åke Sandström


XXX Alapörkän hiski
XXX Alapörkän hiski
Jari Fors o XXX Alapörkän Lady
Jari Fors o XXX Alapörkän Lady
XX Linda
XX Linda
XX Lissu
XX Lissu
XXX Alapörkän Maija
XXX Alapörkän Maija
XXX Alapörkän Netta
XXX Alapörkän Netta
XXX Alapörkän Liinu
XXX Alapörkän Liinu
XXX Alapörkän ewita
XXX Alapörkän ewita
XXX Alapörkän Gara
XXX Alapörkän Gara