Muurivuoren kennel har fött upp 354 valpar. Av dessa har 88
st blivit minst JCH och 90 har tagit pris på prov. Uppgifterna återfinns i
koiranet. Nästan alla som tagit pris på prov har nått titeln. Ägaren är Jaakko
Iso-Oja och de hundar som tagits med är hundar födda med kennelnamnet:
Muurivuoren. Alla hundar har dock inte startat med angivet kennelnamn. Jaakko
Iso-Oja har arbetat med 20 tikar i direkt nedstigande led från xxx Ritva SF
20118F-80


Där allt har sin början!


XXX Ritva
XXX Ritva

Allt startade med
tiken xxx Ritva SF 20118F/80. Ritva ägdes gemensamt av Mikko Louko och Jaakko
Iso-Oja. Ritvas far var Loukos, xxx Matti som till far hade xxx Jaska vilken
kom från den berömda kombinationen Hölynpöy-Jaana. Jaanas ägare var Erkki
Louko. Inavelsgraden på Ritva var höga 19,43 % genom att morfar var xx
Jaanantuure som samtidigt var farmors far. Jaanantuure var också från
kombinationen Hölynpöly-Jaana. Mattis mor var xx Tiilu, ägare Pentti Seppälä.
Seppälä var ägare och uppfödare under kennelnamnet Konikangen. Från den kenneln
härstammar också flera topphundar som gjort starkt avtryck i rasen. Mikko Louko
har fött upp och föder upp under kennelnamnet: Vipulan! Ett kennelnamn som de flesta finskstövarägare
känner till.

Val av täckhund till Ritva


XX Jaanantuure
XX Jaanantuure

När täckhund skulle
sökas till Ritva gjordes det i samarbete mellan ägarna. Båda har satt sin signatur
bakom många utomordentligt goda hundar. Valet föll på Soitinkorven Peku.
Soitinkorven Pekus drev och då särskilt på barmark, var ett smycke i skogen!
Peku kom från toppkullen, Matti Envalls tik xx Kreeta o xxx Joko. Signumet för
hundarna ur Joko-Kreeta kombinationen var att alla hade ett flytande drevsätt
på barmark. Joko-Kreeta kombinationen är en av de mest betydelse fulla
kombinationerna i rasen genom att där föddes goda nedärvare. Valparna ur den
kullen hjälptes åt att sprida xxx Joko i vida kretsar. Att kombinationen
Peku-Ritva skulle få stor betydelse i rasen är ingen överraskning. Där förenades många framgångsrika uppfödares
gemensamma arbete. Uppfödare som kunnat prioritera de egenskaper som var värda att
förädla. Den främsta av dessa var och är just förmågan att driva flytande på
barmark. Tiken xx Tiuha blev stamtik i kennel Muurivuoren, tiken xx Raju blev
stamtik i kennel Kyrönperän och Jarrumiehen har sin början i Kyrönperän Seila
vars mor var just denna Raju vilken var upphovet till kennel Kyrönperän. Av denna redovisning framgår att
uppfödningsarbete är många uppfödares gemensamma ansträngningar och att många
kunniga uppfödare kan göra avtryck i en ras. I kombinationen Peku-Ritva
återfinns ju: Jaakko Iso-Oja, Mikko Louko, Erkki Louko, Pentti Säppälä och
Matti Envall. Uppfödare som alla bidragit till att göra den Finska stövaren
till världens bästa drivande ras.

XX Tiuha och hennes valpar


Tiuha blev mor till
40 valpar. Hon parades med xx Konikangen Hapatus, uppfödare Pentti Seppälä, en
gång och 9 valpar föddes. Inavelsgraden var hög (9,53%) i en redan inavlad tik.
Trots detta föddes det 9 valpar. På prov blev det 4 pristagare men Jaakko
gjorde inte om parningen. Han krävde mer av valparna än vad de visade. Nästa
hanne var xxx Poku Sf 18407U/82. Den parningen gjordes om 2 gånger och av 31
registrerade valpar blev 7 st. JcH och totalt tog 14 valpar pris på prov.
Inavelsgraden var 1,39%. Sänkningen av inavelsgraden gav till synes vitalare
valpar. Båda hannarna användes mycket i avel och var av mycket känd och god
släkt. På pappret var xx Hapatus en bättre nedärvare än xxx Poku. Trots detta
blev resultatet med Poku bättre och Jaakko nöjdare. Pokus far var den utmärkte
xxx Rossi som kom från kombinationen xxx Rami- xx Bella. xxx Rami kom från xxx
Terra-xxx Tella med utmärkta hundar i sina släkten. I kullen Terra-Tella föddes
de tre bröderna xxx Rami, xxx Sepi och xx Tero. Alla blev utmärkta hanar och de
användes med framgång i aveln. I kullen fanns också en tik som hette Tytty. (Terra levde och drev endast 18 mil bort och
vi var många som beundrade Terra)

Det som passar modern passar dottern och det som passar en
tik passar hennes syster.

Valparna efter Poku
och Tiuha blev utmärkta. Tiuha hade en syster som hette xx Raju och hon parades
med xx Pirttirinteen Asser och tiken XX Maija föddes under kennelnamnet
Kyrönperän. Denna Maija, systerdotter till Tiuha parades 2 ggr med xxx Poku. 21
valpar föddes på 2 kullar. Fem st. blev JcH och hela 11 hade pris på prov. Tre
framgångsrika kennlar kan härledas till kombinationen Soitinkorven Peku-Ritva.
Om begränsningar funnits i en hanhunds användande i aveln hade inte parningen
Joko-Kreeta kunnat utföras eftersom Joko hade varit fulltecknad. Skulle dessa
tre framgångsrika kennlar då funnits? Om
detta kan vi ha olika teorier men alldeles säkert är att de parningar Joko hade
med tikar vilka hade flera meriterade syskon i kullen hade stor betydelse. Synd
att inte kombinationen mellan Envalls tik, Kreeta och Joko kunde göras om. Joko
dog av parvovirusinfektion en tid efter. Andra tikar som parades med Joko och
kom ur grupp tre har också gjort stora intryck i rasen och glatt många. Jokos´
nedärvning har jag redovisat tidigare. Tiuhas´ valpar med Poku blev utmärkta
och det blev även systerdottern Maijas valpar och detta borde stimulera
uppfödare att närmare se var släktingar till den egna tiken haft bästa
resultaten avelsmässigt men till detta krävs ett osjälviskt samarbete.

XXX Poku

Poku var utmärkt
barmarksdrivare med ett tryggt drevsätt. Han startade aldrig på jaktprov så
sent som december månad (enl. Koiranet). Bästa resultatet på barmark uppnåddes
1/10 1989. Poängen på det provet var höga 97,16! På provet deltog 17 hundar och
Poku vann. Poku blev far till 653 valpar undan 105 tikar. Toppresultat
avelsmässigt hade han med: xx Kyrönperän Milla, dotter till Tiuhas syster Raju,
Millas syster xx Seila och xx Tiuha själv. Pokus första parning var 1984 och
han var född 1982. Hans ålder var endast 2 år och han hade redan låtit höra
tala om sig. Poku visade tidigt att hans avkommor drev och därför var det i den
vetskapen Jaakko Iso-Oja med trygghet vände sig dit när fader till Tiuhas
valpar skulle väljas. Året var 1987 men då var Poku redan far till 163 valpar
och för dagen hade Jaakko Iso-Oja inte kunnat använda en dokumenterad nedärvare
av Pokus klass till sina tikar. Det går att säga att andra hanhundar hade
säkert kommit fram men det fanns möjlighet för andra hanhundar att visa sin
klass och därmed locka stjärnuppfödare till sig. Lyckosamma uppfödare tar
aldrig onödiga risker genom experimentavel och det gjorde Iso-Oja inte heller
när han valde xxx Poku.


XXX Muurivuoren Ilona


Ilona kom från
Poku-Tiuha och med henne fortsatte Iso-Oja.
Ilona hade fyra kullar med 39 valpar. Två gånger valde han Puskajussin
hundar. En gång Kuusala Hussein som på mödernet kom från Konikangen kennel med
Pentti Seppälä som ägare. En parning gjordes med Poku sonen XXX Julli.
Inavelsgraden var 13,78 %. 2 st blev JcH och två andra var på prov.


XX Muurivuoren Hila
XX Muurivuoren Hila

XX Muurivuoren Hila

Från samma kull som
Ilona kommer denna tik. Hon var på prov med resultat: Fem ettor och ett 0 pris
på sex starter. Hon parades 4 gånger med totalt 40 valpar. Två gånger med xx,
Kxx Hela-Ajon Rex som var JcH på både hare och räv. Xx Hela-Ajon Rex hade till
farfar den utmärkte nedärvaren xx Riku som kom från kullen xx Soitinkorven Uula
- Rinjan Rosita som jag skrivit om i undersökningen av Jokos nedärvning. Rikus
nedärvning var i klass med Joko. Mor till Rex var den goda avelstiken xxx
Hela-Ajon Emmi. Emmi blev mor till 31 valpar på 5 kullar. 14 var på prov och 4
st. blev JcH. Den mest kända från kullen
var den utmärkte nedärvaren xxx Muurivuoren Sahti vars son Pihkaniityn Ilari
även vann Kilpa två gånger. Hon parades också med xxx Säkä sonen xx Lasu. Sju
valpar föddes. Tre var på prov och en nådde ända till JcH. Xxx Säkä var son
till Valteri Tervonens xxx Ventti.

Hilas fjärde kull var
med XX Ajohalun Revi. 13 valpar föddes och av dessa var 9 st på prov. 3 st.
nådde ända till JcH och den kanske mest kände var xxx Muurivuoren Rietu. En utmärkt
nedärvare och blev far till 55 kullar och 320 valpar. Han parade bland annat XX
Vipulan Hanna- Leena. Fem valpar registrerades och alla fem blev JcH. Rietu
hade flera utmärkta kullar och en av dessa var förutom Vipulan Hanna-Leena
kullen med xx Ilo, stamtik i kennel Kuturan! Från kullen med xx Ajohalun Revi
sparade Jaakko Iso-Oja tiken xx Muurivuoren Tihku.

XX Muurivuoren Tihku.


XX Muurivuoren Tihku
XX Muurivuoren Tihku

Tihku parades 6
gånger och blev mor till 58 valpar. Första kullen var 1995 med xx Jysky SF
28421/89. Jysky kom från en kull om sex valpar där alla deltagit på prov. Far
till Jysky var xx Jokakelin Osku och mor var XX Minna. Nio valpar föddes i
kullen Jysky-Tihku. Sex st. var på prov och tre blev JcH. Xx Tuima blev kvar i uppfödarens ägo. 1997
parades hon med xx Muurivuoren Urja. Urjas far var xx Hovipolun Sakke. Också
han en god nedärvare. Urjas nedärvning var imponerande med många tikar. Med
tiken xx Vipulan Sanna föddes sju valpar. Fem blev JcH. I kullen med xx
Toivolan Lissu föddes sju valpar. Sex var på prov och tre blev JcH.

Tihkus bästa kull var
med xx Jysky och uppfödaren behöll xx Tuima. Tuima hade tre kullar och samtliga
med xxx Muurivuoren Sahti med något blandat resultat. Inavelsgraden i denna
kombination var 12,22 %.

XX Muurivuoren Vihu


XX Muurivuoren Vihu
XX Muurivuoren Vihu

Vihu kom från den
utmärkta kombinationen Poku-Kyrönperän Maija. Maijas mor var från kombinationen
Soitinkorven Peku-Ritva så det var ingen främmande släkt för Jaakko Iso-Oja.
Vihu hade 8 kullar med 64 registrerade valpar där 21 varit på jaktprov. På
pappret och sett till resultaten från jaktprov var hennes bästa kull med xx
Tiuhatassun Riko. Rikos far var den utmärkte nedärvaren xx Riku 15659E/81 och
mor var xxx Dina (xxx Matti - xx Jami) Rikos farfar var xx Soitinkorven Uula
och farmor den goda avelstiken Rinjan Rosita. Med xx Tiuhatassun Riko födde
Vihu 10 valpar. 7 startade på jaktprov och av dem nådde 4 titeln JcH!

Muurivuoren Viri.


Viri var på tre prov
tidigt under september månad med resultaten 0,2, och etta. Hon kom från
kombinationen mellan Muurivuoren Sahti - Muurivuoren Vihu. Hon blev mor till 25
valpar. 13 st var på prov och 6 st nådde ända fram till titeln JcH. Bäst var
kullen med xx Pikipuron Rokki som var från kombinationen Hovipolun Sakke -
Pikipuron Assi. Assi har idel kända hundar i sin stamtavla: Konikangen,
Kyrönperän, Pirttirinteen och Soitinkorven. 9 valpar föddes. 7 var på prov och
4 blev JcH.

XX Muurivuoren Salli


Salli kom från
kombinationen xx Pikipuron Rokki-XX Muurivuoren Viri. Salli födde 14 valpar. 7 st. har deltagit på
prov och av dessa har en nått titeln JcH.

Den senaste
registrerade kullen är från 2014. Mor till dessa valpar är Muurivuoren Hilla
och far är xx Korpilehdon Eetu. Kilpa deltagare 2 gånger och som morfar har xxx
Muurivuoren Sahti.

Sammanfattning.

Svårt att sätta
gränser i undersökningen av Jaakko Iso-Ojas avelsarbete men att ytterligare
fördjupa sig står det fritt för var och en men att nu redovisa ytterligare
kombinationer skulle uttrötta en kanske redan trött läsare.

Få uppfödare har satt
så starkt avtryck i rasen Finsk Stövare som Jaakko Iso-Oja och så sent som i
den senast krönte drevkungen 2014, Mehtäpellon Heinäsato, fanns två hanhundar
från Muurivuoren kennel i stamtavlan: xxx Muurivuoren Sahti och xx Muurivuoren
Urja. Båda han hundarna ur kända kombinationer i kennel Muurivuoren. När jag
berättade om hans drev på Kilpa 2014 och det fantastiska skallet sa en annan
känd uppfödare när han förstod att Muurivuoren Urja och Sahti fanns i
stamtavlan. "Ja, det är därifrån det kommer" Så väl kända har Muurivuoren
hundarna blivit. Dom har hos många blivit ett begrepp. I skrivande stund,
november 2015 har Jaakko en ettårig tik, Muurivuoren Halla undan Muurivuoren
Hilla efter Korpilehdon Eetu som är mycket lovande enligt Jaakko!

Jaakko Iso-Oja visar
i sitt avelsarbete att man troget skall arbeta vidare med det man värdesätter
och inte springa efter mode nycker inom aveln. Han har redan tidigt vetat vad
som är värt att prioritera i avelsarbetet och en av de sakerna är det flytande
drevsättet på barmark. Detta framgår i studierna av hans val av avelsdjur. En
annan prioritering som kommer fram är det utmärkta skallet. Jaakko Iso-Oja har
inte enbart producerat bruksdjur men många har blivit utmärkta nedärvare
dessutom. Få lyckas med den bedriften!

Ett stort och varmt tack
vill jag framföra till Dig, Jaakko Iso-Oja för det utmärkta avelsarbetet du
utfört oss ägare av de Finska Stövarna. Många av dina hundar har sedan hos
andra uppfödare varit början till deras framgångar.

Tack Jaakko!!!

Åke Sandström