RENHOLMENS KENNEL

Lennart Johansson med Renholmens Anja efter en lyckad jakt
Lennart Johansson med Renholmens Anja efter en lyckad jakt

Renholmens kennel finns som namnet anger i Renholmen, Västerbotten. Lennart Johansson, av en del kallad för just "Renholmarn" Första gången jag träffade Lennart Johansson var på en hundutställning där han var med XXX Jack. Terttu o jag ställde ut Mira. Vi kommenterade Lennart Johansson på hemresan och sa samstämmigt: "Vilken trevlig karl och vilket brinnande intresse"

Den betygsättningen har jag inte haft anledning att ändra. Vi har inte setts så ofta men varje gång har det varit med glada tillrop. Samtalet har genast kommit in på hundar. Vi kommer att följa några hundar i det jag skriver. En hund som kommer att nämnas är Appe. Det var på 80 talet. Jag var då ordförande för SFF och vi hade ett möte i Umeå. Hade nyss avgått som avelsråd men jag ville träffa Lennart Johansson och se hans Appe. Jan-Erik Lindvall var med till Lennart. Jan-Erik Lindvall är far till Petter Lindvall Holmsund, vilken också varit ordförande för SFF.

Den väldige Appe
Den väldige Appe

"Ta ut Appe så vi får se honom" Ut kom Appe och Jan-Erik hade förvarnat oss. En storväxt hanhund vilken måste ha varit 63-64 cm hög. Välbyggd o trevlig. Jan-Erik hade sagt till oss: "Nu skall ni få se en välväxt hund och det är inte enbart hemma han är stor, det är han i skogen också" Med det menade Jan-Erik att drevförmågan var utmärkt.

Den hanhund Lennart "Renholmarn" Johansson ägde då jag lärde känna honom var XXX Jack så låt oss se närmare på XXX Jack även om han inte bar kennelnamnet Renholmens. Det var hanhundarna som lockade in Lennart på uppfödare banan.

XXX Jack
XXX Jack
XXX Ajax, son till XXX Jack
XXX Ajax, son till XXX Jack

XXX Jack SF 2597L/73.(Int. UcH. Se UcH, No UcH, Se JcH)

Lennart Johansson var ägare till XXX Jack då jag lärde känna honom. XXX Jack hade känd fadersida genom att XX Hölynpöly var farfar. Far var Champion alla kategorier, SF07027/68 Temu. Svårt att få fram nedärvning på Temu, men många tik ägare nyttjade den hanhunden. Temu hade 22 kullar efter sig med 75 registrerade valpar enl. Koira Net. Allt är inte infört i Koiranet. Vi lämnar det därhän men kan konstatera att 22 uppfödare ansåg honom väl värd att välja till hanhund åt sin tik. Ser vi i Stövarklubbens Hitta står där att jack blev far till 119 valpar. I första generationen var intresset för jaktprov litet, eller7,56 % av valparna kom på prov. Vi skall komma ihåg att provverksamheten på 70-talet var blygsam till antalet prov. I G4 var dock pristagare procenten 34,18%. I G4 har vi dock kommit in på 80-90 talet och provverksamheten har vuxit betydligt. XXX Jack blev dock far till XXX Ajax i kombinationen med dottern till XXX Joko/73, Speja, Här förenades två släkten med många utmärkta hundar ingående i släktet, Förmögenheten det goda drevet fanns i riklig mängd. XXX Ajax mor sida förenas med XXX Jokos mor sida genom att Linds Kling var syster till Häggs, Drevkung Deisi vilken återfinns på Ajax mor sida. Från detta släkte härstammar många utmärkta hundar än i dag. (På min hemsida finns att läsa om "Klingorna") Med den härstamning nu XXX Ajax hade kom han också att lämna många goda avkommor. XXX Ajax borde ha nyttjats mer i aveln för enl. Hitta programmet hade han endast två kullar men 42,86 % meriterade. XXX Ajax var född 1979 med reg. nummer; S 44569/79. När XXX Ajax kom att para XXX Bendy SF 20883/78 beställde Lennart Johansson en hanhunds valp och nu kom den väldige Appe i hans ägo. Appe var över hög men hade utmärkt släkt. Hans mor XXX Bendy hade till far XXX Ringo. Ringos far var XXX Rami från Terra/Tella kombinationen. Mor till XXX Ringo var XXX Dina, dotter till Linds XX Klinga. Alltså idel ädel finskstövar avel i Appes släkt. Appe blev far till 34 valpar och dryga 44 % meriterade sig på jaktprov. Med andra ord var Appe en utmärkt nedärvare och inget annat var att vänta med den släkten. Då Appe kom att para dottern till XXX Joko, Jänta, valde Lennart att pröva på uppfödarens arbete som han levt nära med sina hanhundar. Nu valdes en tikvalp som kom att heta Tina och utvecklades till JoUcH Tina. Tina är den första tiken i kennel Renholmen, vilkens valpar registrerades med kennel namnet. [ÅS1] Vi kan utan vidare slå fast att Lennart hade en tik värd guld i sina händer om vi ser till hennes släkt. Tina hade inte mer än två kullar och Lennart Johansson har inte satsat på massproduktion med över 200 valpar. Ingen tik i kennel, Renholmen har haft mer än två kullar.

XXX Tinas första kull valpar tillkom 1990 och i kullen föddes sju valpar. Sex valpar utvecklades till JcH; XX Renholmens Arrak, XX Renholmens Mikko, XX Renholmens Molle, XX Renholmens Frasse, XX Renholmens Anja och XX Renholmens Katja. Lätt att säga och skriva att detta är en av de bästa kullarna bland Finsk Stövare i Sverige. Orsaken till att inte sju av sju blev JcH var att Renholmens Hampus blev vargföda redan som unge och detta efter en utmärkt start. Far till valparna var Dino. Följer vi Dino bakåt på farssidan finner vi att hans far var Thomas Westerlund XXX Peku. Pekus far var XX Oku son till bröderna Lindqvists utmärkta han hund XX Karo. Karo har jag nämnt tidigare och att han var son till XX Klinga281/63. Mor till Oku var Heikki Hautalas tik XX Nälli vilken vi även återfinner i kennel Alapörkän. Inte underligt att valparna blev utmärkta.

Hennes andra kull var med samme Dino men resultatet inte detsamma. Här ser vi åter att även om första kullen blev utmärkt behöver inte den andra kullen undan samma föräldrar bli det, en stor orsak är att valparna ur de två kullarna har olika miljö under uppväxten, en annan orsak är mångfalden genkombinationer. Samma sak ser vi när den första kullen undan samma föräldrar blev dålig. Upprepas kullen behöver inte den andra kullen bli lika dålig. Därför bör om parning inte ske oavsett resultatet. Det är inte gynnsamt för den fortsatta aveln. Bättre om en tik som visat sig ge goda valpar får en ny partner.

Fortsättningen efter XXX Tinas utmärkta första kull.

XX Renholmens Arrak
XX Renholmens Arrak

XX Renholmens Arrak

I Tiinas första kull blev sju valpar registrerade. Sex av valparna blev JcH och blev använda i avel, så låt oss fördjupa oss i dem. Vi börjar med XXX Renholmens Arrak. Arrak användes till fyra olika tikar. Pristagare % var inte fulla 35 %. Nio valpar av 26 registrerade kom till jaktprov. 9 valpar av 26 vart meriterade. Hans första kull var med Norrhedes Aja. Fem valpar registrerades och två av den meriterade sig på prov. Hanhunden Zorro från kullen var den ende som användes i avel till en kull. Zorros moder sida var känd släkt. Far till Aja var sonen till XX Soitinkorven Humppa, XXX Mejvankilens Trix. Den tik Zorro parade var XX Mejvankilens Asta. Valparna som föddes fick kennelnamnet Donnängets och två meriterade sig på jaktprov. Bäst lyckades Donnängets Rask som blev S JcH. Inavels graden på Arrak var relativt hög med 7,81 %.

Arraks andra valpkull var med XX Solstrimmans Finn-O Maya. Fyra valpar registrerades och valparna föddes i kennel namnet Bäcklundens. Tre valpar meriterade sig på jaktprov och Hanhunden Bäcklundens Dante blev JcH. Zitagårdens kennel använde Dante till tiken Shira född 1997. Fem valpar registrerades i kullen. Tre valpar meriterade sig på jaktprov och bäst lyckades Zitagårdens Rambo vilken blev JcH. Mor till Shira var XX Pekkas Heija. Far till Shira var XXX Pieramäen Ajo efter XX Ulinan Haku. Haku hade utmärkt släkt. Farfar var XXX Joko.

1997 hade Arrak sin tredje kull och återigen med Solstrimmans Finn-O maya. Fyra valpar registrerades och två av valparna blev JcH; Bäcklundens Baronezza och Bäcklunden B Quattro. År 2000 användes Arrak till XX Åkerbärets Nadja. Tio valpar registrerades i kullen. Två av dem deltog i provverksamhet och Åkerbärets Bibbi blev JoUcH. Åkerbärets Chirac blev JcH. Bibbi användes i avel till en kull med XX Ratto. Två valpar registrerades och en deltog på jaktprov. Far till Ratto var XXX Jack efter XX Vipulan Jalamari. Ingen fortsättning. XX Åkerbärets Chirac hade en valpkull med Åkerbärets Dolly. Fyra valpar registrerades och Åkerbärets Vira blev JcH. Vira stannade i kennel; Åkerbäret. Vira hade tre valpkullar med XX Åkerbärets Nera. Neras far var XX Renholmens Ero. Neras mor var Åkerbärets Nata Natasha. Tjugo valpar registrerades. Fem valpar deltog i provverksamheten. Bäst lyckades XX Åkerbärets Tilda /2008, XX Åkerbärets Lina och Jim /2009. I kullen 2013 med samma kombination föddes tre valpar och ingen deltog på jaktprov.

XX Renholmens Frasse.

XX REnholmens Frasse
XX REnholmens Frasse

XX Renholmens Frasse hade 12 kullar med ett utmärkt avelsresultat då ca 40 % av hans avkommor meriterade sig på jaktprov. 1993 hade han fem kullar. Första kullen var med XX Blaikens Pia. Mormor till Blaikens Pia var Matti Envalls XX Kreeta. Far till Blaikens Pia var XX Kassu. XX Kassu hade till farfars far XXX Joko. Kassus nedärvning hade kunnat vara bättre. Ca 27 % av Kassus avkommor meriterade sig på jaktprov. Valparna registrerades under kennelnamnet Snörums. En valp meriterade sig på jaktprov och det var Snörums Janni vilken blev JcH. Snörums Janni hade en valpkull som registrerades under kennelnamnet Boställeskogens. En valp meriterade sig på jaktprov och det var Atlas. Då vi såg på Kassus nedärvning konstaterade vi att nedärvningen kunde ha varit bättre än ca 27 % meriterad avkomma. XX Blaiken Pias nedärvning var ca 16 % meriterad avkomma. Vad detta berodde på är svårt att uttala sig om men går vi efter resultaten av valparna finner vi att den bristande nedärvning Kassu visar även blir synlig hos Blaikens Pia. Ca 17 % av Pias avkommor meriterade sig på prov.

1993 parade XX Renholmens Frasse med Trundöskogens Bina. Sju valpar registrerades under kennelnamnet Bogårdsbackens där Bogårdsbackens Jani blev JcH. Bogårdsbackens Jani hade två valpkullar efter sig med 33 % meriterad avkomma. Med tiken Rakka meriterade sig en valp.

1993 parade Frasse Kusgårdens Mira. Nio valpar registrerades. Resultatet blev utmärkt med tre JcH; Ajla, Jussi o Jaska. Dessutom blev Seppo JoUcH. Kusgårdens Mira var av utmärkt släkt. I parningen förenades släkten med stora rikedomar. Rikedomen var just drevförmågan i många led. Sju av valparna deltog i avelsverksamheten. Ajla hade en kull med Mejvankilens Jokke, en valp registrerades. XX Jussi hade fyra kullar med olika tikar. Ca 40 % meriterad avkomma.

XXX Seppo hade 14 kullar. Ca 32 % av Seppos avkommor meriterade sig på jaktprov. Tänker inte fördjupa mig i de olika kullarna eftersom det tröttar läsaren. Kusgårdens Mira parades en gång till med XX Renholmens Frasse. Tanken från uppfödaren var att det skulle bli en kull till med lika gott resultat men som många gånger tidigare upprepades detta inte. En viktig faktor är att valparna kom till en annan miljö och den mångfald av genkombinationer som föreligger. I andra kullen blev dock Elton JcH. Han var den enda i kullen som blev CH. Eltons avelsresultat var utmärkt. Han hade sju kullar efter sig men endast 27 registrerade valpar. Av dessa 27 registrerade valpar var ca 63 % meriterade på jaktprov. Hans kanske bästa kull var med XXX Fäbäckens Aija. 12 valpar registrerades och nio meriterade sig på jaktprov. Valparna registrerades med kennelnamnet Bergagårds. Fäbäckens Raja kom ur känd släkt. Farfar var XX Hovipolun Sakke. Morfar var XXX Stenåsens Jaska med XX Konikangen Hapatus som far. (Konikangen kennel finns att läsa om på min hemsida)

1996 parades XXX Bergsvedjans Kivi med Renholmens Frasse. Två valpar registrerades och bägge två blev JcH. Bergsvedjans Kivi kom ur en utmärkt släkt. Far var XXX Petteri med ca 31 % meriterad avkomma och detta får ansens som ett gott resultat med tanke på att han hade 27 kullar efter sig, Far till XXX Petteri var ingen mindre än XX Soitinkorven Humppa från Matti Envalls kull då han parade XX Kreeta med XXX Joko. Bergsvedjans Kivi hade också en utmärkt moder sida. Morfar till Kivi var XXX Roope, son till XXX Rasin Kiva. Vidare återfinns på modersidan XXX JcH Bendy. Farfar till XX Bendy var XXX Rami från Terra/Tella kombinationen. Mor till Bendy var XX Redy Av Storsand vilken kom ur utmärkt släkt där vi längre bak finner Drevkung XX Jack. Synd att ingen av valparna blev använd i avel.

Att i detalj följa alla kullar blir tröttande för läsaren men vi måste se på en kull 1999 Renholmens Frasse hade med XX Åkerbärets Nadja. Åkerbärets Nadja kom ur känd släkt. Far var XX Mejvankilens Trix vilken var son till XX Soitinkorven Humpa. Fem valpar registrerades. Alla fem meriterade sig på jaktprov och längst nådde Åkerbärets Maja som blev JoUcH. Åkerbärets Maja blev mor till tre kullar. Låt oss därför se hur hon förde släktet vidare. Hon hade ca 35 % meriterad avkomma. Hennes första kull var med XXX Blaikens Mikki. Nio valpar registrerades, Tre meriterade sig på jaktprov och längst nådde Åkerbärets Meja vilken blev JcH. Ingen av hennes syskon eller henne själv blev nyttjad i fortsatt avel. 2002 parades Åkerbärets Maja med Sv o Fi XXX Pula-Ahon Tepi. Nio valpar registrerades och två deltog i provverksamheten. Båda två blev JoUcH. Tiken Åkerbärets Molly och hanhunden Åkerbärets Joko.

XX Renholmens Mikko.

Renholmens Mikko
Renholmens Mikko

Vi fortsätter med XX Tinas första kull. Vi har tidigare kunnat konstatera att kullen var utmärkt. Renholmens Mikko hade tre valpkullar. År 1996 hade Mikko två kullar. Första kullen var med XXX Taika/92. Valparna föddes under kennelnamnet; Botelbackens. Fem valpar registrerades och två; Botelbackens Taikon och Botekbackens Tyson meriterade sig på jaktprov. XXX Taika hade känd far genom XX Blaikens Rami. På morssidan återfinner vi XX Oku, Thomas Westerlund. Botelbackens Tyson hade en valpkull. Mor var Jänta/98. Valparna registrerades under kennelnamnet; Bastubackens. Nio valpar registrerades och en meriterade sig på jaktprov. Jänta /98 hade till far XX Hallmyrans Rettu och mor var Bergvattnets Ronja.

Mikko hade två kullar med XX Ångermanbalens Bojan. Bojan Hade mycket känd släkt där medelprestationen varit hög. Far till Bojan var XX Mejvankilens Trix. Trix var kullbror till Mejvankilens Pomo, Kent Fredriksson, Sangis. Far till Trix var XX Soitinkorven Humpa från kombinationen XXX Joko/ XX Kreeta, Matti Envall. På Bojans morssida återfinner vi den lyckade kombinationen XXX Matt/Fyrstigens Sari. Ägare till XXX Matti var Mikko Louko med kennel Vipulan. XXX Mattis far var XXX Jaska från kombinationen XX Hölynpöly/XX Jaana. Mor var Pentti Seppäläs fantastiska XX Tiilu. Seppälä födde upp under namnet Konikangen. Om Konikangen kennel finns att läsa på hemsidan. Vi ser där också Linds XX Klinga längre bak liksom Uno Westers, XX Randy. Medelvärdet på förmögenheten, det goda drevet var hög i släkten på XX Ångermanbalens Bojan,

Första parningen mellan Mikko o Bojan skedde 1996. Åtta valpar föddes, fem meriterade sig på jaktprov. Ångermanbalens Cello från kullen blev Nord JcH. Cesar från samma kull blev JcH och Ångermanbalens Lord blev Sv. o Fi Jch. Två hanhundar ur kullen användes i avel: Ångermanbalens Cello blev far till sju kullar. I första kullen 2001 med XX Brändholmens Sisu blev två valpar Jch. Nio valpar registrerades under kennelnamnet Nabbsundets. Med XXX Åkerbärets Vira registrerades fyra valpar. Tre meriterade sig på prov och två, Ali och Acke blev JcH.

2002 hade Ångermanbalens Cello en kull med XXX Välikyläs Tiina. Sju valpar registrerades. Sex av valparna meriterade sig på prov och bar kennelnamnet: Hallmyrans. Tre valpar; Hallmyrans Piilo-Tassa och -Trixa blev Jch.

2003 valde Peter Henriksson att para sin tik XX Mejvankilens Diana med Cello. Sju valpar registrerades under kennelnamnet; Korpijärvi. Fem av valparna meriterade sig på jaktprov. Korpijärvi Ville och Korpijärvi Rina blev båda JcH.

XX Ångermanbalens Lord
XX Ångermanbalens Lord

En känd hund från Renholmens Mikko/ Ångermanbalens Bojan var XX Ångermanbalens Lord. Lord användes som täckhund till nio kullar. Hans nedärvning var utmärkt och nära 37 % av hans avkommor meriterade sig på jaktprov. Nio av hans avkommor blev minst JcH. Han blev far till 57 valpar och det ger att 15 % av XX Ångermanbalens Lords avkommor blev JcH.

XX Renholmens Molle

XX Renholmens Molle
XX Renholmens Molle

Renholmens Molle hade fem kullar där 21 % av valparna meriterade sig på jaktprov. XX Renholmens Frasse, kullbror till Molle hade ca 40 % meriterad avkomma. Skillnaden i meriterad avkomma kan bero på det tikmaterial som parade sig med de två bröderna. En annan orsak kan var miljöfråga. Valparna hade inte samma ägare. Vilket det beror på kan jag inte fastställa tydligare än det jag skrivit men det är inte första gången vi finner att kullsyskon nedärver olika. Denna skillnad mellan syskonen kan vara genetisk skillnad. På grund av den stora möjligheten till genetiska kombinationer hos individerna kan det finnas valpar ur en kull son inte genetiskt är släkt med varandra.

1993 hade Molle tre kullar. Först parades tiken XXX Ringkallens Geisha med Molle. Fyra valpar registrerades och två meriterade sig på jaktprov. Nästa parning samma år var med XXX Aledalens Klinga. Åtta valpar registrerades. Längst nådde Aledalens Leika som blev No JoUch. Hennes syster i Norge blev No JcH Stella. Två andra valpar meriterade sig på jaktprov. Aledalens Leika hade sju kullar. Med No XXX Stenåsens Seppo hade hon 1997 en kull. Tre valpar registrerades. Leo blev XXX, Laika No XX och Raisa S XX. Bra resultat! XXX Stenåsens Seppo hade till mor No XXX Soitinkorven Rosa. Soitinkorven Rosa hade till far Soitinkorven Peku som kom från Matti Envalls kull då XX Kreeta parades med XXX Joko. Mor till Rosa var Ella från kombinationen XXX Matti/XX Tuuliska. Här finner vi åter vad som sker när två "förmögna " släkten ingår äktenskap. Rikedomarna förökas. Med XXX Stenåsens Jaska hade Aledalens Leika två kullar. En betydelsefull valp från den kombinationen i avel var XXX Pia. Far till Pia var XX Stenåsens Jaska. Far till Denne Jaska var XX Konikangens Hapatus från Pentti Seppäläs uppfödning. Hapatus hade utmärkt nedärvning och kennel Konikangen återfinner Du i min hemsida.

XX Ångermanbalens Daisy.

XX Ångermanbalens Daisy
XX Ångermanbalens Daisy

Nu kommer vi in på Renholmens kennel efter den utflykt vi haft men utflykten har varit nödvändig för att kunna belysa det inflytande på rasen Finsk Stövare, Lennart Johansson haft genom hanhundar från just Renholmens kennel. Daisy blev mor till två kullar i kennel Renholmens. 15 valpar på två kullar registrerades och 10 meriterade sig på jaktprov, nära 67 % meriterad avkomma. Lennart J tog inte mer än två kullar som jag nämnt i inledningen men med det resultat Daisy hade avelsmässigt kanske många finnstövarägare önskat sig fler valpar. Ångermanbalens Daisy kom ur känd släkt även på modersidan vilket vi tidigare kunnat konstatera.

Hennes första kull var med XXX Käskevän Topi och året 1999. Käskevän kennel finns att läsa om på min hemsida varför närmare presentation får anses onödig men något vill jag beröra släkten. Såväl modersidan som fadersidan kommer ur erkänt förmögen släkt. Ett bra gifte.

Två valpar ur kullen skulle komma att ha inflytande på rasen. XXX Renholmens Vira vilken stannade på kennel Renholmen där hon fick en valpkull och XX Renholmens Ero vilken parade nio tikar. XX Renholmens Vira hade sin enda valpkull med No JoUcH Leo. Far till Leo var No XXX Stenåsens Seppo. Mor till Seppo var XX Soitinkorven Roosa, från kombinationen Soitinkorven Peku/Ella. Från kombinationen XXX Renholmens Viira/XXX Leo stannade på kennel Renholmen tiken Maja vilken blev Sv o Fi Jch. XX Renholmens Ero hade sin mest betydelsefulla kull med XX Käskevän Iita vilken han parade två gånger. I en av kullarna med Käskevän Iita föddes en valp, XX Ajolumen Nuppu. Ajolumen Nuppu finns beskriven i det jag skrivit om Ajolumen kennel.

Ytterligare en valp ur kullen XXX Käskevän Topi/XX Ångermanbalens Daisy blev JcH, XX Renholmens Ebba. Ägare till Ebba och Ero var Stig-Olof Lövgren, Pålänge Kalix.

XX Renholmens Ero
XX Renholmens Ero

XX Renholmens Maja.

Renholmens Maja hade en valpkull med JcH (räv) Riitasoinnun Jare. Sju valpar registrerades. Sex meriterade sig på jaktprov. Bäst lyckades Renholmens Rokki vilken blev JcH och tiken Renholmens Ruoska vilken blev JoUcH. Rokki hade 48 registrerade valpar. Dryga 27 % av hans avkommor meriterade sig på jaktprov. Renholmens Rokki hade till far XX Riitasoinun Jare. XX Riitasoinun Jare var JcH på både hare o räv. Jare var far till 180 valpar, enligt Koira Net, på 30 kullar. 49 pristagare på prov eller ca 27 %. Jares bästa kull var med XX Pökänpalon Viivi där tre av fyra registrerade blev JcH. Pökänpalon Viivi hade till far XX Passipulon Vilu och mor var XX Pökänpalon Kipa. Det finns rävhundar som nedärvt bra harhundar. Jag tänker på Drevkung Jack och Runar Linds XX Klinga. Mins jag rätt drunknade Drevkung Jack på ett rävdrev. Dessa hundar blev dock först JcH på hare för att sedan skolas om till rävhundar. Hundarna var kända för långa drev av räven. Med specialiseringen på enbart rävdrivare har egenskapen att enbart driva i vind befästs. Rävarna söker gryt och många rävjägare har en grytsprängare i ryggsäcken. För att uppfödare av harhundar skall kunna nyttja rävhundar i aveln vore det önskvärt att kräva 120 minuters drev och att det inte fanns möjlighet att lägga ihop drevtider räv ett och två när rävdrev ett, avslutats med att räven sökt gryt. Det finns andra hundar som nyttjats som rävhundar sedan det meriterat sig på hare. Svårt att börja räkna upp men låt mig lägga till ett par hundar. Uno Wester ägde XX Klinga Sf 281/63, Skrivit om henne i "Klingorna. Henrik Bergman hade Santtu. Det finns några fler men jag avslutar uppräkningen.

Renholmens Ronja ur samma kull meriterade sig också på jaktprov och blev använd i avel till en kull. Täckhund till kullen var XX Mettäjuntin Sakko. Nio valpar registrerades under kennelnamnet; Rånöns. Ingen från kullen meriterade sig på jaktprov.

I kennel Renholmen stannade Sv o Fi JcH Sv Uch Renholmens Ruoska. Renholmens Ruoska hade en kull valpar. Far till valparna var XX Ajolumen Raju. Far till Ajolumen Raju var XX Renholmens Ero, S O Lövgren, Kalix. Ero hade bra nedärvning och hans kanske bästa kull var med Rajus mor XX Käskevän Iita. Om den kullen finns att läsa i vad jag skrivit om Ajolumen och Käskevän Kennlar. XX Ajolumen Ajo hade utmärkt nedärvning med ca 57 % meriterad avkomma. Ajolumen -Ajo hade fem valpkullar efter sig och i samtliga kullar med olika tikar fanns meriterad avkomma.

I kullen Ruoska - Raju meriterade sig på jaktprov fyra valpar. Längst gick XXX Renholmens Hulda. Försök gjordes i avel med Hulda men hon gick tom. XXX Renholmens Hulda borde ha kunnat ge bra avkommor med hänsyn till hennes släkt. Ägare Torbjörn Johansson, Kalix.

Konklusion.

I det jag skrivit om Renholmens kennel har haft många avhopp från rubriken. Jag har ansett det nödvändigt för att ge en bild av den betydelse Lennart "Renholmarn" Johanssons uppfödning haft. Har dock försökt att inte trötta läsaren men kanske stimulera denne att själv, i den mån intresse finns forska vidare. Tyvärr ser det ut att stanna upp i och med parningen med Riitasoinun Jare. I konklusionen är det lämpligt att titta på starter "Renholmarn" gjort i Finland, med sina hundar. Då han startade med XXX Ångermanbalens Daisy blev resultatet 91,33. Provet var på snöföre 6/12 2000. XXX Renholmens Vira ville inte visa sig vara mycket sämre och klämde därför i med en etta på 85,38 p och även det på snö. XX Renholmens Maja var på prov 2006 och föret var barmark. Hennes resultat var höga 96,75 p. Renholmens Ruoska var på prov till Finland 2009. Också det ett barmarksprov med resultatet 93,25 p. Tiklinjen Lennart "Renholmarn" Johansson arbetat med har sin början i Runar Linds fantastiska JcH Klinga (Runar Lindh) - XX Klinga 281/63 (Uno Wester) -XXX Randy-Kila-XX Rita-XXX Ångermanbalens Bojan-XXX Ångemanbalens Daisy-XXX Renholmens Vira-XX Renholmens Maja-XXX Renholmens Ruoska. Klingorna finns att läsa om på hemsidan under rubrik; "Klingorna" Arvet i Sverige efter Linds fantastiska XX Klinga är förvaltat väl av både Ångermanbalens kennel och den kennel denna skrift handlar om; Renholmens kennel. Att inte alla hundar blivit bra återfinner vi hos många uppfödare och är helt naturligt. Försökt förklara orsakerna till detta under tiden jag skrivit. Även i kennel Renholmen finner vi att "giftet" skall vara bra. Rikedomen, den goda jakthunden, i de förenade släktena skall berikas. Förmögenheten skall växa. Jag vill på många Finnstövarägares sida tacka Lennart Johansson för det arbete han nedlagt med att förädla drevförmågan hos den Finska Stövaren. Tack Lennart för ditt uppoffrande arbete. Du har aldrig yvts över framgångarna. Det hedrar dig!

Sangis 8/3 2021

Åke Sandström.

Källor: Koira Net. Dog Web och Hitta hund/Stövare