MOKÄLLANS KENNELTina, stamtik i kennel Mokällan var tidigt drivande.
Tina, stamtik i kennel Mokällan var tidigt drivande.

Första kullen i kennel Mokällan
togs undan tiken Tina S 39380/84. Tinas fadersida innehöll idel kända namn.
Namn som återkommer i t.ex. Kilbacken hundarna. Far till Tina var XXX Karo
barnbarn till XXX Joko. XXX Karo hade till far X Karu. XXX Jokos mor var en
starkt byggd tik med utmärkta extremiteter. På utställning erhöll XX Rita
rörande extremiteterna: För kraftiga. Det var endast en gång, någon
utställningsdomare gav den bedömningen. Om XXX Joko och hans betydelse i Finsk
Stövares ras, har jag skrivit tidigare liksom hans härstamning. Jag
rekommenderar läsarna att då och då gå tillbaka till de artiklar jag hänvisar till.
Ditt läsande blir på det sättet fylligare genom att Du får en helhetsbild

XXX Karos mor var XX Mäkihaan
Anu. Anus farfar var XXX Tuuka och morfar var XX Hölynpöly. XXX Tuuka var efter
XX Pekka, vilken var en utmärkt hund och bra nedärvare. Han hade XX Kaisan
Ali-Ville till far. Idel ädel finnstövaradel således.

Tinas mor var Pila efter XXX
Kekko o Raija. Raijas morfar var XXX Jokirinteen Juro. Farfar till Kekko var
Hadar Granbergs räv hund Pontiac. En hund som Thomas Weserlund jagat mycket
med. Far till Pontiac var Henrik Bergmans, Santtu, som också hade första pris
på jaktprov där villebrådet var hare. Om den hunden finns något skrivet i det
jag skrev om "Klingorna" Santtus far var XXX Hiivan Saku. Pontiac hade XX Pekka
sonen XXX Tuuka till morfar. Thomas Westerlund, släkt med Hadar Granberg, Piteå
båda två, ägde även XX Oku som blev rikskändis när han räddades med helikopter,
från ett isflak i Bottenviken. Då Hadar Granberg pratade om Pontiac uttryckte
han respekt för hunden med:" Han Pontiac". Det betydde mycket och att det fanns
drivkraft i hunden. Tinas mor Pila, vilken jag inte berört var en svag
släktskapsavel på den i Sverige kände XXX Jokirinteen Juro.

Tina S 39380/84

Tina, vilken jag redan berört
var ursprunget och är ursprunget till många goda hundar vilket du som läsare också
kommer att inse under förutsättning att jag, som skribent lyckas plocka fram
det. Tina var mycket tidigt, hennes arv var bra och kom till en husse som
lyckades plocka fram hennes genetiska förutsättningar. Att det första drevet
kommer tidigt är inte lika viktigt som att det första drevet bör vara bra till
sin kvalitet.

Tinas första drev var en
sommarkväll vid tre månaders ålder. Den
tiden sades det ofta, och även ännu, att driver valpen tidigt med skall kommer
de att bli för skallvilliga. Tina bevisade, liksom många andra tidigt drivande
hundar/valpar att så inte alls behöver vara fallet. Redan första drevet och
första hösten är hon talangfull. Hennes jaktlust var utmärkt och till detta
född rådjursren. På jaktprov hade hon
som bäst en trea elitklass men som ung råkade hon på drev, komma i vägen för en
bil. Detta skadade henne så mycket att hon fick men för livet. Hon kunde inte
efter detta jaga två dagar i följd. Tinas släkt har jag berört ovan så låt oss
se på hennes avelsresultat. Ett resultat som gjorde henne känd och många
harjägare glada.

Tinas valpar.

Tina hade fyra valpkullar och
som vi tidigare sett i det jag skrivit om olika uppfödare har valet av hanhund
en avgörande betydelse liksom att valparnas ägare är intresserade av jaktprov. Alla
valpköpare är inte intresserade av provverksamhet, men att inte vara det är lika
legitimt. Jaktproven skall vara till för
att få fram hundar gagneliga för har eller räv-jakt.

Hennes första valpkull var med
XXX Haiko SF 117543/83, året var1987. Tävlingsintresset hos valpköparna var
inte framträdande om vi skall förlita oss på Hitta Stövare. Nio valpar föddes
och bäst meriterade sig Mokällans Assar. Andra valpar från kullen var inte på
prov. Hennes andra kull var med XXX Finnvallens Saanto. Inte heller där var intresset för jaktprov
utmärkande. Detta med intresset för jaktprov hos valpköpare, i början för dig
som uppfödare, går igen hos många uppfödare som är i sin början. Valparna hamnar i regel hos jägare och när
provintresserade fått höra dessa jakthundar i skogen vänder de sig till samma
uppfödare. Finn-Vallens Saanto hade bra släkt.

1990 hade hon en kul med XXX
Håkabäckens Jeri. Mokällans Jarmo var på jaktprov. Far till Håkabäckens Jeri
var, XXX Rokki. Ägare till Rokki var J. Kemilä, Uleåborg. Kemilä berättade en
gång för mig att Rokki hade svårt att stanna på tappterna. Jaktlusten, motorn
hos hunden stressade i väg honom från taptplatsen. För att råda bot på detta
använde sig Jouko Kemilä av den taktiken att han, när snön kommit, spårade fram
till haren. Rokki hade då stressat iväg men Jouko sköt haren där den låg.
Lockade på Rokki som kom dit och fann haren till sin stora glädje och
förvåning. Detta gjordes några gånger och det lärde Rokki att haren fanns i
närheten av där tappten uppstod. Ser vi då på jaktprovsreglerna och vi bedömer
tapptarbetet, borde vi komma ihåg att det kan vi lära hunden likaväl som vi med
lite otur kan lära den ett dåligt eller mindre bra tapptarbete. Möjligt att
Rokki under sin ungdom gjorde en stor ring och haren hade fortsatt och Rokki
fann spåret. Bästa sättet borde vara att hundens tapptarbete fås fram genom %
drevtid av 120 möjliga minuter och ses som en sak hunden har lärt sig.( Jag
hade själv en gång en hund som jag lärde hur han skulle lösa tappten vid en
bergschakt som var in stängslad. Jag såg att haren rätt ofta sprang rätt igenom
stängslet och kom ut på andra sidan gropen 100 m bort. Ställde mig en gång så
att jag kunde koppla hunden då den kom fram till stängslet. Tog honom i remmen
och följde stängslets utsida. Då vi kom till det stället där haren gått ut
släppte jag honom och drevet fortsatte. Sedan kunde han göra manövern själv.) Mor
till XXX Håkabäckens Jeri var XXX Håkabäckens Rita, dotter till XXX Rasin kiva.
Ritas mormor var Ture Anderssons XXX Björkhällens Rita. En tik som aldrig vek
ned sig. XXX Björkhällens morfar var XX Pekka sonen XXX Tuuka. XXX Ritas far
var XXX Jeri 1632/67 efter XXX Jeppe Niilonpoika, linjeavlad på Kunnelin Popi.

1992 hade Tina sin sista kull
med XX Pekko S 87250/85. Tiken Mokällans Pila blev JoUch och stannade på kennel
Mokällan. XX Pekko var fallen efter Soitinkorven Peku-XXX Ritva. Om den
kombinationen och dess betydelse finns att läsa om i vad jag skrivit om
Muurivuoren kennel. XXX Mokällans Pila hade alla förutsättningar att föra
släktet vidare. Hennes släkt på såväl mödernet som fädernet var utmärkt. Hon
bar ett släkte inom sig som betytt mycket i den Finska Stövarens historia och
nu började Per-Anders Karlsson att på allvar blanda sig i leken bland de mest
framgångs rika uppfödare, av Finsk Stövare i Sverige.

XXX Mokällans Pila.


Mokällans Pila med sin dotter Wilma
Mokällans Pila med sin dotter Wilma

Mokällans Pila var på många
jaktprov om vi skall förlita oss på Hitta hund/stövare. Hennes avelsresultat är
godkänt vilket framkommer om vi ser på hennes kullar som var fyra till antalet.

Hennes första kull var med XX
King och det var hennes sämsta kull. Visserligen blev Mokällans Wilma XXX men
några valpar hade hon inte. XX King hade
fyra kullar. 22 valpar föddes med XX King som far och endast tre valpar
meriterade sig på jaktprov. Hans avelsresultat får därmed anses som svagt. Det
vi kan fråga oss är varför Kings avelsresultat var relativt svagt. För att
undersöka detta måste vi se hur bilden har varit hos hans förfäder. XX Stej
hade ett bra avelsresultat med 30 % meriterad avkomma. Stejs far XX Pekka hade
22 % meriterad avkomma och XX Pekkas mor Morsi hade 6,67 % meriterad avkomma.
XX Pekkas far, XX Roy hade 8,82 % meriterad avkomma. Far till Roy var
Hannimäkis XXX Tomi Sf 13148/68. XXX Tomi var en utmärkt hund och har jag inte
helt fel i minnet hade han 20 talet ettor på jaktprov i Finland. XXX Tomi hade
34 valpkullar i Finland och det totala antalet valpar var 157. XXX Tomis
avelsresultat får anses svagt men hans prestation i skogen var utmärkt och det
ligger nära till hands att säga, att han var resultatet av en sällsynt lyckad
genkombination och utmärkt miljö för utveckling av den gnetiska
förutsättningen. Ingetdera nedärvs, varken den sällsynt lyckade gen kombinationen
eller den goda miljön för utvecklingen av dessa. Följer
vi framåt från XXX Tomi skulle det ha varit önskvärt med genomgående bättre
nedärvning. XX King hade 13,4% meriterad avkomma. Hennes (XXX Mokällans
Pila) andra kull kom med XX Renholmens Frasse. Åtta valpar registrerade två
valpar meriterade sig på jaktprov. XX Renholmens Frasse kom från en bra kull.
Sju valpar föddes och sex blev JcH. Något förvånande att resultatet med XXX
Mokällans Ila inte blev bättre. Pappa till XX Renholmens Frasse var Dino. Dino
hade fyra valkullar, två med XXX Tina, stamtik i kennel Renholmen, och där blev
det ett bra resultat.

Renholmens Frasse hade en
inavels % på 7,81 om vi tar med 5 generationer. Han användes flitigt i avel och
blev far till 12 kullar. 17 valpar meriterade sig på jaktprov av 76 valpar. 22
% av hans avkomma meriterade sig på jaktprov. Att han blev använd som täckhund
till så många tikar berodde på att han hade högt kullvärde 6/7 och var en
godkänd hund som deltagit på jaktprov i elitklass åtta gånger med 50 % pris.
Det är dock inte alltid en hund ur ett högt kullvärde ger bra avkomma.

Tredje kullen för XXX
Mokällans Pila blev med XXX Jack efter XX Vipulan Jalamari och XX Tukkalakson
Piia. XXX Jack hade utmärkt släkt på såväl mödernet som fädernet. För vidare
studier hänvisar jag till vad jag skrivit om Vipulan kennel. Far till XX
Tukkalakson Piia var den utmärkte nedärvaren XX Soitinkorven Humppa vilken i
sin tur kom från en av de mest betydelsefulla kullarna i den moderna Finska
stövarens historia; Matti Envalls kull med XXX Joko/XX Kreeta. Samtliga valpar
i kullen (Joko/Kreeta)hade ett mycket flytande drevsätt särskilt på barmark. Ur
kullen XXX Jack/XXX Mokällans Pila på sju valpar meriterade sig på prov fem st.
Mokällans Timo och Tindra var på prov fram till championat. Mokällans Tindra
blev kvar i kennel Mokällans och hade tre kullar. I kombinationen XXX Jack/ XXX
Mokällans Pila förenade sig två starka släkten, XX Vipulan Jalamari bar ett
fint arv ända från kombinationen Pentti Seppäläs XX Tiilu med XXX Jaska ur
kullen Erkki Louko hade med sin XX Jaana/XX Hölynpöly om vilken det finns att
läsa om i det jag skrivit om Vipulan kennel och Konikangen.

Ser vi på vad som förenades i
kombinationen Jack/Pila är där många goda kombinationer, tex XXX Joko-XX
Kreeta, Matti Envall Soitinkorven kennel, besannas att gruppen hundar är utmärkt
liksom släkten som förenas. Det var ett gott gifte när Per-Anders Karlsson åkte
med XXX Mokällans Pila till XXX Jack. Avkomman söker sig till medelvärdet i
gruppen avelsdjuren kommer ifrån.

Hennes fjärde kull var med XXX
Muurivuoren Jätkä där det föddes/registrerades endast två valpar. Ingen av dem
deltog i provverksamhet

XX Mokällans Tindra


Mokällans Tindra, brådmogen drivare
Mokällans Tindra, brådmogen drivare

XX Mokällans Tindra valdes ur
kullen XXX Jack/XXX Mokällans Pila för fortsatt avel. Tindra hade tre kullar i
kennel Mokällan och vi kan konstater att P-A Karlsson hade lyckts välja rätt
valp. Tveksamt att vi kan uttrycka oss att det skedde med tur att han valde
Tindra. Vi borde se det som att Tindra kom i händer på en av jaktprov
intresserad husse, kunnig att ta fram det bästa ur henne. Alla andra valpar ur
kullarna som inte var på prov kan inte ha varit undermåliga men intresset för
jaktprov var hos en del valpköpare begränsat.

XXX Mokällans Tindras första
valpkull var 2003 med Pekkas Into 541351/93. Tio valpar föddes och tre av dem
deltog i prov verksamhet. Bäst lyckades Mokällans Pila 2 som blev JcH. Pekkas
Into, hade etta på jaktprov. Hans far var XXX Pekkas Drill. Pekkas Drill var
använd till 19 tikar. Intresset för jaktprov var inte framträdande i någon av hans
kullar.


Kilbackens Raju-Lukas
Kilbackens Raju-Lukas

Tindras andra kull var med XXX
Kilbackens Raju-Lucas. Om kilbackens hundar finns att läsa i vad jag skrivit om
kilbackens kennel. Bäst lyckades XXX Mokällans Ebba som gick till kennel
Svartlyckans. Där hade Ebba en kull med XX Kallravallens Mikko. Svartlyckans
Bingo blev JoUcH och Svartlyckans Attack blev JcH. I kullen föddes 5 valpar och
alla hanhundar.

P-A Karlsson var nöjd med
resultatet han såg i parningen med XXX Kilbackens Raju-Lucas och gjorde därför
om parningen. Detta blev Tindras tredje kull. Tre valpar ur första kullen med
XXX Kilbackens Raju-Lucas meriterade sig på prov och tre valpar ur andra
parningen med samma XXX Kilbackens Raju-Lucas. Mokällans Walle blev JcH och
Mokällans Gnista blev också JcH. Kvar i kennel Mokällans blev XX Mokällans
gnista.

XX Mokällans Gnista.


Mokällans Gnista.
Mokällans Gnista.
Mokällans Ami, Dotter till Glänsa
Mokällans Ami, Dotter till Glänsa
Mokällans Kantor, helbror till Mokällans Gnista. Fenomenal upptagare som sökte i vind och fann därför haren snabbt.
Mokällans Kantor, helbror till Mokällans Gnista. Fenomenal upptagare som sökte i vind och fann därför haren snabbt.

XX Mokällans Gnista hade också
tre kullar. Första kullen var med XX Nemo 564471/07. Fem valpar föddes och fyra
meriterade sig på jaktprov. Bäst lyckades återigen P-A med sitt val av valp och
XXX Mokällans Glänsa blev kvar i kenneln. XX Nemo hade två kullar registrerade.
Förutom med XX Mokällans Gnista, vilket var hans bästa kull, även med Tina i
Bergagårds kennel. Han blev far till 14 registrerade valpar varav 7 meriterade
sig på prov. Ger en lite skev bild om vi ser på % startande med endast två
kullar. % startande blev 50 % och 50 % pristagare. ( Detta går inte att jämföra
med hanhundar som parat uppemot 10 tikar). På Nemos fader sida ser vi många
kända hundar. Nemos farmor var XX Milla som kom från kombinationen X
Mettäjuntin Sakke/ XX Kuturan Hilla. Hilla hade till mor stamtiken i Kuturan
kennel, XXX Ilo. Om Mettäjuntin kennel har jag skrivit. På modersidan till Nemo
XXX Solstrimmans Finn-Santo som hade till far XXX Muurivuoren Rietu. Det finns
att läsa om Muurivuoren kennels hundar och betydelse. Det vi kan konstatera är
att i Nemo återfinner vi flera goda nedärvare som kan sägas utgöra en släkt. En
god släkt är där vi kan återfinna flera
goda hundar bland avkommorna. Att kullen då med XXX Mokällans Gnista blev
lyckad är förståeligt och något vi återfinner i många lyckade kombinationer. Föreningen av goda linjer hundar där vi
kunnat följa flera generationer hos båda kontrahenterna blir ett bra gifte.
Avkomman blir som regel bra. I stamtavlan till XX Mokällans Gnista återfinner
vi på modersidan allt från P-As egenägda Tina-XXX Mokällans Pila-XX Mokällans
Tindra-XX Mokällans Gnista. XX Mokällans Gnista kom från kombinationen XXX
Kilbackens Raju-Lukas och XX Mokällans Tindra, vilken som jag tidigare redovisat
hade utmärkt härstamning på såväl mödernet som fädernet.

XX Gnistas andra kull var med
XXX Mannikarin Make. XXX Mannikarin Make hade som farfar räv hunden XXX(räv)
Vöörin Make. Far till Mannikarin Make var XXX Jope och mor XXX Mannikarin Pimu.
Kullen hade en meriterad på jaktprov. Tredje kullen var med Mokällans Kantor.
En valp föddes med inavelsgraden 25 % (fem gen.)

XX Mokällans Gnista hade sin
bästa kull med Nemo vilket jag förklarat som hennes bästa kull.

XXX Mokällans Glänsa.


Mokällans Gänsa, bra vägdrivare.En helt komplett hund, helt i P-A;s smak.. Bra vägdrivare med bra skall och starka tassar.
Mokällans Gänsa, bra vägdrivare.En helt komplett hund, helt i P-A;s smak.. Bra vägdrivare med bra skall och starka tassar.

Mokällans Glänsa kom från
kombinationen XX Mokällans Gnista/ XX Nemo. Glänsa har haft två kullar. Först med XX
Bloksbergs Styrk. Styrk är far till 59 valpar där ca 25 % meriterat sig på
prov. Med Glänsa blev det Mokällans Blänka/16 som hitintills meriterar sig på
prov av nio valpar. Bloksbergs Styrk modersida kommer från kenneln Bloksbergs i
Norge. Mor till Styrk heter Tone. XX
Bloksbergs Tone hade tre valkullar med totalt trettio valpar. Fruktsamheten var
god hos tiken och eftersom så många blev registrerade var det inga valpar som
slogs ut före registrering. Hennes avelsresultat var dock inte bra om vi
förlitar oss på Dog Web. Fyra av hennes valpar deltog i prov verksamheten. Om
detta berodde på att intresset inte fanns hos valpköparna eller inte kan jag
inte avgöra. Tones far var XXX Bruselias Karo, Mor till Karo var Ajokoira Tuula
(Uppfödare Ulf Nilsson Sjömarken). Mor till Tone var Bloksbergs Ella vilken
blev mor till två valpkullar. Från kullen hon hade 2008 finns ingen som
deltagit i provverksamheten. Från kullen 2007 fem valpar erövrat Championat.

2018 hade XXX Mokällans Glänsa
valpar med XX Vipulan Tuppu. Om kennel Vipulan har jag skrivit på min hemsida.
Tre valpar är redan meriterade på jaktprov och parningen är gjord på nytt 2020
baserad på resultatet från 2018. De tre som varit på prov har drivit ettan. I
den kombinatinen förenades återigen två staka sidor i flera generationer. XX
Vipulan Tuppu kom från kullen XX Korpilehdon Raikku/XX Vipulan Viira. Valparna
i den typen av kombinationer där vi kunnat följa ett arv, en grupp hundar i
varje generation som gett bra hundar blir ett bra gifte. Ett bra gifte
åstadkoms inte genom inavel utan ett bra gifte i hundvärlden åstadkoms där det
i generationer visat sig bero på arv och inte miljöfråga.

Konklusion

Mokällans kennel, ägare P-A Karlsson har från
tiken Tina S 39380/84, genom målmedveten avel valt hanhundar ur släkten vilka
haft goda individer i fler generationer åstadkommit följande i kronologisk ordning.
Tina-XXX Mokällans Pila- XX Mokällans Tindra - XX Mokällans Gnista - XXX Mokällans
Glänsa. I sitt avelsarbete har P-A Karlsson försökt och lyckats med att förena
goda släkten i sitt val av hanhundar. Ibland, som hos många andra uppfödare har
det synliga resultatet i form av startande på jaktprov uteblivit. Ser vi på
resultatet från Tina och framåt att ännu äga Championat tikar i fyra
generationer är det till att lyfta på hatten. P-A Karlsson har inte heller
sprungit efter den senaste mästerskapsvinnaren, ett mönster vi kan se hos de
flesta uppfödare med framgång. I kombinationerna P-A gjort ser vi att
medelvärdet, vad gäller goda hundar har i de lyckade kombinationerna varit högt
vilket återfinns i lyckade uppfödares arbete. Det är inte genom inavel eller
släktskapsavel, som det ibland kallas, framgångar nås. Framgången nås där goda
släkten förenas så att medelvärdet vad gäller goda bruksegenskaper blir högt.
Den nya generationens nedärvda egenskaper söker sig emot medelvärdet i den grupp
varur avelsdjuren hämtas. Det åskådliggörs tydligt i kombinationen XX Vipulan
Tuppu/ XXX Mokällans Glänsa där tre unga hundar redan drivit ettan på jaktprov.
Hundar födda 2018. Den avel P-A bedrivit kräver raskunskap och förmågan att
söka vitt i de hundar stamtavlan innehåller. Tack P-A Karlsson för ditt
avelsarbete som varit och är uppskattat av Dina valpköpare.

Sangis 03 2020

Åke Sandström

Källor; Koira-Net

Dog Web

Hitta Stövare