Ruskametsän kennel

Jänkejussan Rita
Jänkejussan Rita
Kennel: Ruskametsän
Kennel: Ruskametsän

Ruskametsän kennel återfinner vi i norra Finland, Pello alldeles intill gränsälven, Torneå älv. Kenneln ägs och drivs av Markku Ekonoja. I kenneln är det registrerat 159 Finska Stövarvalpar 21 11 03.Av dessa registrerade valpar är ca 34 % meriterade (inklusive de sv. registrerade) på jaktprov och 10 % (ca) har gått till Championat. Några med stora utställningsmeriter. Första valpkullen vilken registrerades under kennelnamnet Ruskametsän gjorde genast avtryck. Året var 1988. Tiken Ekonoja parade hette Satu SF 09515F/85. Satu var på två jaktprov där resultatet vart ett andra pris o en nolla. Satus släkt var utmärkt. Enligt Markku var Satu en bra hund men hans arbete satte hinder i vägen så träning och skolning av henne, blev satt åt sidan. Det vi nu skall försöka se, är huruvida Markku Ekonoja bedömde Satu rätt, då han valde avel på henne utan första pris på jaktprov. Just detta med en etta på jaktprov framhålls i många sammanhang som det viktigaste kriteriet vid val av avelsdjur. Hon hade till morfar XXX Joko/73. Släktskaps avlad på just XXX Joko på 6,25 %. XXX Joko har jag nämnt så många gånger i andra artiklar att han borde vara känd men det kan ha tillkommit nya läsare och gör en kort presentation. XXX Joko hade till mor XX Rita, vilken var en utomordentligt god avelstik och kom ur en utmärkt släkt. XX Ritas far var XX Jack/64. XX Rita hade till mor XXX Dina, dotter till Runar Linds, XX Klinga. Klinga finns att läsa om på hemsidan. Mormor till Satu var XXX Pirtirinteen Saari. Saari kom ur XXX Joko/ XXX Pirtirinteen Ilo. Vill Du veta mer läs då om Pirtirinteen kennel på min hemsida. Satu användes i avel till en kull. Ekonoja valde hanhunden XX Saku SF 29073/86, vars släkt var utmärkt. Saku hade till far XXX Räyhä, son till XXX Kasken Hai. XXX Räyhä hade till farfar Routis XXX Viki. Erkki Louko, XX Jaanas ägare sa en gång till mig att det var XXX Viki som gav Jaanahundarna utmärkt jaktlust. XXX Viki vek aldrig ned sig. Följaktligen var drevkung XX Jack i bakgrunden. XX Sakus fadersida var utmärkt och medelprestationen i släkten hög. Modersidan på Saku lät inte heller skämmas för sig. Saku hade till morfar XX Karu, ur kombinationen Erkki Louko gjorde då han parade XX Fausti med XXX Jaska, Mikko Louko. XXX Jaska kom från Erkkis kull då han lät para sin utomordentligt väl nedärvande tik XX Jaana med XX Drevkung Hölynpöly. Om Erkki Loukos uppfödning och dess betydelse finns att läsa i vad jag skrivit om flera kennlar tex: Konikangen, Vipulan med flera. Satu och hennes släkt hade samlat mycket på drevkontot, Utmärkt början i kennel Ruskametsän, vilket vi skall komma att se.

XX Ruskametsän Julle
XX Ruskametsän Julle

I den kull Satu hade registrerades 2 valpar. En av valparna blev XX Ruskametsän Julle. XX Ruskametsän Julle var inte särdeles framträdande på jaktprov som stjärna, men ändå med fullgott resultat. Han bästa ett i skl var på 89,52 poäng år 1995. Hans avelsresultat då han parade XX Jänkä-Jussan Rita var utmärkt. Tiken Mimmi blev Fi Jch och tiken Rosita Fi o No Uch. Fyra valpar av sju registrerade drev ettan på jaktprov. Tiken Ruskametsän Mini blev JcH och mor till 21 valpar på fyra kullar.

Ruskametsän Mini
Ruskametsän Mini

XX Ruskametsän Mini XX Ruskametsän Mini blev kavar i kenneln. Mini var inte heller topphund på jaktprov. Morfar till XX Mini var den utmärkta nedärvaren, XX Hovipolun Sakke. Mor till XX Jänkä-Jussan Rita var, XX Jänkä-Jussan Juulia. Juulias far var XX Konikangen Hapatus, son till Pentti Seppäläs tik XX Tiilu. Juulias mor, Jänkä-Jussan Lola var en dotter till XXX Pirtirinteen Sari, från kullen XXX Joko/XX Pirtirinteen Ilo. Det finns att läsa om Pirtirinteen kennel på hemsidan. Vi kan dock konstatera att Minis släkt var utmärkt, drevkontot fett. Gedigen släkt med högt medelvärde vad gäller drevförmåga. Stort sparkapital vad gäller just drevförmåga. Ett medelvärde hunden nedärver. Hunden nedärver medelvärdet i gruppen varur djuret härstammar.

År 2000 hade Mini sin första kull o Ekonoja valde XX Jarrumiehen Jatsi. Den kullen föddes inte i kennel Ruskametsän utan i kennel Mietteen. Ingen valp deltog i provverksamhet. En orsak till detta kan vara att valarna inte hamnade hos provintresserade. Mini kom sedan att bli Ekonojas tik. Avelsresultatet blev så mycket bättre vilket vi nu skall se. Följaktligen har valet av den släkt varur den använda hanhunden kommer, betydelse.

Ruskametsän Ropsi
Ruskametsän Ropsi

2002 valdes till täckhund XX Vili SF 31861/95. Vilis far var XXX Nilairan Junnu. Nilairan Junnu användes i avel till 24 kullar med 146 registrerade valpar. Enligt Koiranet meriterade sig 18 avkommor på prov. Resultatet hade kunnat vara bättre. I kullen Mini hade med Vili registrerades fem valpar. Två av dem fick stjärnstatus, nämligen XXX Ruskametsän Rami och XXX Ruskametsän Ropsi. Ropsi användes i avel till 8 kullar. 30 valpar meriterade sig på jaktprov och av dem gick 15 avkommor till minst Fi JcH. Den mest lyckosamma kullen får nog kullen Ekonoja hade då han betäckte XXX Ruskametsän Mona med honom. Av de registrerade valparna blev 5 mins JcH. I kullen registrerade 7 valpar. En annan kull efter Ropsi som skulle komma att ha stor betydelse var när ägaren av XX Jahti-Ukon Sirma fann anledning att nyttja XXX Ruskametsän Ropsi. I den kullen föddes Drevkung XXX Jahti-Ukon Jore. I kullen föddes 8 valpar. Fyra drev ettan på prov och två fullföljde tävlandet och blev Fi Jch. XXX Jahti-Ukon Jore var en utmärkt hund och deltog flitigt på jaktprov, 62 fullföljda starter. 32 första pris och sex nollor. Tre bra avkommor fick han med XXX Alapörkän Naatalia. En del avkommor till Jahti-Ukon Jore är ännu unga men han förde ut Ekonojas uppfödning genom att han var son till XXX Ruskametsän Ropsi. Bor till Jahti-Ukon Jore, XX Jahti-Ukon Julius, blev far till 93 valpar på 15 kullar. 2004 användes XX Muurivuoren Panu som täckhund till XX Ruskametsän Mini. (Muurivuoren kennel finns att läsa på hemsidan) Sex valpar registrerades och Ruskametsän Pirita blev JoUcH. 2006 valdes XXX Kanuunan Hitsi till täckhund. XXX Kanuunan Hitsi var en hund med utmärkt jaktlust. Sex valpar registrerades. Två meriterade sig på jaktprov och tiken XXX Ruskametsän Mona blev CH alla kategorier och kvar i kennel Ruskametsän. Ruskametsän Monas avelsresultat var utmärkt och om inte marknaden noterat kennel Ruskametsän, till fullo vid den tiden, skulle man komma att göra det nu. Kennel Ruskametsän hade gjort entré, genom att välja täckhundar med stort sparkapital vad avsåg drevförmåga.

Ruskametsän Mona
Ruskametsän Mona

XXX Ruskametsän Mona var på 12 jaktprov och kom hem ed pris från samtliga starter. Mona var barmarkshund. I avel nyttjades Mona 5 gånger och 39 valpar registrerades.

XXX Ruskametsän Pirita.

Ruskametsän Pirita
Ruskametsän Pirita

XXX Ruskametsän Pirita blev kvar i Kennel Ruskametsän och blev mor till 15 valpar på tre kullar. 8 valpar meriterade sig på jaktprov. Till första kull valdes XX Kanuunan Hitsi. Sex valpar registrerades. Två av dem gick till jaktprov och båda blev JcH. Nästa täckhund blev den egenuppfödda stjärn hunden XXX Ruskametsän Ropsi. Sex valpar registrerades och 5 av dem meriterade sig på prov. Från kullen blev Ruskametsän Manu champion alla kategorier. Ingen av valparna nyttjades i avel. Parningen med Ropsi gjordes om 2011. Tre valpar registrerades och hanhunden Ruskametsän Ile blev JoUcH. Ruskametsän Ile var topphund. Som alltid då man skriver om uppfödares gärningar blir det att hoppa litet och min tanke är inte att i detalj gå in i varje parning eftersom det tröttar läsaren. Jag hoppas i stället att det jag skriver och skrivit om olika uppfödare, skall stimulera läsaren till självstudier. En tik vi dock måste titta närmare på är XXX Ruskametsän Mona från kullen XXX Kanuunan Hitsi-XX Ruskametsän Mini.

XXX Ruskametsän Mona.

Jag har berört henne tidigare men vi ser nu med hennes avkommor, att den tanke Ekonoja har och har haft i sitt hundbygge; en allt bättre hund såväl exteriört som jaktligt, har burit frukt. Monas första kull var med stjärnhunden, XXX Ruskametsän Ropsi, vars mor var XX Ruskametsän Mini. Sju valpar föddes i kullen, sex meriterade sig på jaktprov och av dem blev fem minst, JcH. Trots den höga inavelsgraden på14,56 % om vi tar med 8 generationer. Till avel nyttjades Fi O Sv JoUch Rymy till sex tikar. Hans bästa resultat var med XX Riitasoinnun Reja. Fem valpar registrerades, tre av dem blev JcH. I denna kombination fanns stort sparkapital vad avser bra drivande Finska Stövare. Far till Riitasoinnun Reja var XX Riitasoinnun Jare. Jares far, Korpilahden Kalle hade till farfar den utomordentlig väl nedärvande hanhunden SF 15659E/81 XX Riku. Riku kom från kullen XX Soitinkorven Uula hade med Rinjan Rosita. Rinjan Rosita hade till morfar XX Drevkung Jack son till Jack /60 i dennes kombination med XX Deisi, ägare Torsten Hägg. Rositas mormor XXX Dina var dotter till Runar Linds XX Klinga. Om den släkten finns mer att läsa i vad jag skrivit om just de hundarna. På XX Soitinkorven Uulas morsida återfinner vi Matti Envalls goda avelstik XX Kreeta, från Erkki Loukos uppfödning. Har skrivit tidigare om dessa hundar och har inte för avsikt att repetera mig. Vi kan dock konstatera att rikedomen, det väl ljudande drevet, var ett stort sparkapital i kombinationen XXX Ruskametsän Ropsi/XXX Ruskametsän Mona. Vilket också kom till uttryck i valparna. Förutom de redovisade hundarna återfinner vi hundar från kennel, Lillsand. XXX Ruskametsän Ropsi hade mång goda avkommor. På sina 8 valpkullar blev han far till 53 registrerade valpar. Av dessa blev 16 minst JcH. 30 % av avkommorna meriterade sig på jaktprov.

Ruskametsän Kata
Ruskametsän Kata

Monas o Ropsis dotter, XXX Ruskametsän Kata blev kvar i kennel. Hennes avelsresultat blev inte i klass med moderns. Hon blev mor till tre kullar och endast en lyckades driva till ett första pris på jaktprov och det var en tik med XXX Koivukumpan Timpuri som far. I hennes kull med Vidstiges Loke var två avkommor på prov med 0 resultat för båda. Vi kan se i aveln med Kata att Ekonoja frångick sin tidigare ideologi hundbygget, varumärket Ruskametsän, att satsa på hanhundar med stort sparkapital. Förmögenheten växte inte. Monas sista kull var med XX Villipuron Jymy. Åtta valpar registrerades. Fem deltog i provverksamheten. Fyra avkommor ur kullen drev ettan på prov och tiken Ruskametsän Ela blev Fi o Sv Jch. Kennel Villipuron har haft god uppfödning och finns att läsa om i vad jag skrivit. Den intresserade hänvisas dit. Repetition överflödig därför i detta sammanhang. I kullen med XX Villipuron Jymy, återvände Ekonoja tillbaka till det tänk som gjort varumärket, Ruskametsän känt i Finskstövar kretsar i hela Norden. Välbyggda, väldrivande Finska Stövare. Det finns även kullar från 2020 o 2021 men dessa har jag inte behandlat. Dessa ingår dock i det totala antalet valpar i helhet.

XX Ruskametsän Varpu

Ruskametsän Varpu
Ruskametsän Varpu

Varpu kommer från kullen Int, Nord UcH, Fi JcH, Fi UcH, Sv o No Uch Ruskametsän Mona parades med XXX Mannevaaran Mora. Moras far o mor var halvsyskon genom att XXX Drevkung 1999 XXX Jetro, var deras far. Ur kullen blev två, Varpu o Vili JcH. Vili blev dessutom champion över allt. En topphund exteriört såväl som i skogen. Hans högsta poäng på jaktprov var 98, två gånger och tagna på snö. Varpu hade sin första kull 2014 och till täckhund valdes, XX Villipuron Jymy. Ekonoja sökte o fann en hanhund med stort sparkapital vad gällde drevförmåga men även exteriört. Sex valpar var på jaktprov och fem drev ettan. I kullen registrerades 10 valpar, bland annat JcH Ruskametsän Otso. I den här parningen, med Villipuron Jymy återgick Markku Ekonoja till sitt tidigare tänk att söka hanhundar ur väl meriterad släkt och ett njutbart drevsätt.

Ekonoja söker sig västerut.

Ekonojas blick och letande efter hanhundar stannade inte vid landsgränsen. Kanske naturligt eftersom han bor nästan på Finlands västra gräns i Tornedalen. En hanhund han fäste blicken på var Belger Du Nord Willy. Willy, vi kallar honom så fortsättningsvis hade visat framtassarna på jaktprov i Finland, med så höga resultat som i Kurikka på barmark, 97,25 poäng. Låt oss följa resan västerut. Hela 22 valpar är försålda till Sverige. Fyra hanhundar, födda i Sverige är använda av Ekonoja. En av dem är Norge ägda Belger du Nord Willy. Från samma kennel är Belger du Nord Hugo vilken Ekonoja använt. Båda dessa hanhundar har ett stort sparkapital vad avser det goda drevet, i sin släkt. Förmögenheten har varit stor. Vidstiges Loke är också använd. 5 valpar registrerades. Två har varit på prov i Finland med nollan som pris. 2016 användes XXX Spiro, far till Vidstiges Loke. 4 valpar registrerades. Ingen av dem på prov i Finland. Bilden densamma efter far o son. XXX Belger du Nord Hugo har Ekonoja använt två gånger. 2019 till två tikar, Ruskametsän Tara Sf 53 565/13. 11 valpar registrerades och två har startat i Finland med ettan som pris på sin enda start. Samma år 2019 användes XXX Belger du Nord Hugo till tiken Sv o Fi XXX Ruskametsän Sari. 8 valpar registrerades. Fyra har drivit ettan på prov i Finland. En av dem, Ruskametsän Janita är UcH. Far till Hugo är Nord UcH Fi o No JcH KG Eno. Eno har stort sparkapital i goda hundar. Hans far är Fi o No Jch Odin, Norges motsvarighet till Finlands XXX Joko. Hugos mor har också ett stort sparkapital, Sv XXX, Fi JcH Belger du Nord Irma. Belger du Nord kennel har jag skrivit om liksom modersidan som går tillbaka till Erkki Ylinens utmärkta uppfödning under kennelnamnet, Kilbackens. Kilbackens uppfödning finns även att läsa på min hemsida. En tik värd att nämna på svensk sida är XXX Ruskametsän Wiiwi vilken 2021 vann "Kvinnokampen i Sverige" Kvinnokampen är en tävling där kvinnorna står som hundägare och förare av hunden. Påminner om Kilpa för kvinnor i Finland. Andra på svensk sida (18) med SE registrering vilket jag tytt till att hundarna som valp kan vara köpta i Finland men ägda av svenskar. Av dessa 18 är 7 meriterade på jaktprov. Två har gått ända till JoUcH och tre av dem till JcH.

Vi har fått lära oss av Ekonojas uppfödning att även om tik materialet inte är på topp alla gånger blir resultat utmärkt genom kloka val av täckhund till tiken. Väljs täckhund med sparkapital, vad avser drevförmågan i släkten genom generationer, så att rikedomen ökar blir resultatet därefter. Chansningar genom att vända sig till för uppfödaren okända hundar med varierat "sparkapital," leder sällan framåt i förädlingsarbetet. Det ser vi i Kennel Ruskametsän liksom att det är många andra uppfödares erfarenheter. ( En annan känd uppfödare av Finsk Stövare, i Finland sa en gång till mig för länge sedan: "Håll troget fast vid ditt ideal vid val av hund") Tack vare att Markku Ekonoja valde Satu som avelstik har många jägare glatts av välbyggda väldrivande hundar.

Tack Ekonoja, för Ditt trogna och i mångas ögon väl utförda arbete. I allt vad jag skrivit har jag utelämnat negativa saker, så även i denna skrift. Avel skall byggas på det goda och det negativa kommer alltid fram muntligt. Ibland välgrundat men ofta utan grund.

Än en gång, tack Markku Ekonoja för ditt arbete med att förädla den Finska Stövaren såväl jaktligt som exteriört. Den väg Du stakat ut i Ditt avelsarbete, där avelsdjurets jaktlust gått hand i hand med drevförmågan och bildat en harmonisk enhet i slutprodukten: En drivande Finsk Stövare med kropp ämnad för användningsområdet: Jakt efter hare o räv.

Sangis 21 11 09

Åke Sandström

Källor: Koiranet, SKK hunddata, Thomas Fors