Meripojan kennel, en kennel med lyckosam uppfödning av Finsk
Stövare!I samband med Finska
stövarklubbens årsmöte 2016 uppmärksammades Pasi Liikanens framgångsrika
uppfödning av väldrivande Finsk Stövare. Enligt koiranet har kenneln fött upp
168 valpar. Av dessa har 53 (31 %) valpar varit på jaktprov och kommit hem med
resultat. Endast två har kommit utan resultat. Tjugosex (26) har nått champion
titel. Uttrycker vi det i % -tal ser vi
att 49 % av dem som startat på jaktprov erhållit championat titel. Detta kan
även ses i andra framstående kennlar i Finland. Klarar hunden en etta på
barmark klarar den även av att meritera sig till championattiteln. Detta kan då
leda tanken till det påståendet att för erhållande av championat krävs etta ökl
på barmark och inget mera, under förutsättning att det sker på ett i förväg
utlyst prov. Meriter tagna på
snöförhållanden borde alltså inte inräknas i championat titeln. Genom att
hunden tagit ett första pris på jaktprov under barmarksförhållanden meriterar
den sig väl för fortsatt avel. Sexton tikar har fortsatt i avelssammanhang från
kennel Meripojan. Inte alla inom kennel
Meripojan utan även i andra uppfödares händer. Uppgifterna är hämtade ur
Koira-net och därför är inte de eventuella hundarna ur kenneln som gått till
Sverige och meriterat sig med i redovisningen.

Det var med xx Lola Fi 38585/96 och hennes syster XX Niisku Sf 38584/96 allt startade!XX Lola
XX Lola

Kullsystrarna Niisku och Lola har betytt mycket i den finska
stövarens avelshistoria. Båda två var
verksamma i kennel Meripojan och hade Erkki Junttis tik XX Jekku/72 i sin
bakgrund. Vad XX Jekku/72 betytt för aveln av Finsk stövare har jag behandlat i
separat artikel. Men det finns även andra hundar i systrarnas stamtavla som vi
måste titta närmare på.Deras far var XX Saku Sf 29073/86. Han var far till 102
valpar med 18 tikar. Avelsresultatet var mycket gott. XXX Sakus var efter XXX Räyhä, vilken lämnade
jordelivet som far till 41 kullar med bra resultat. XXX Räyhä var svagt inavlad
påX XX Viki, ägare Routi från Jyväskylä. XXX Viki har jag tidigare behandlat.
Han hade en okuvlig jaktlust och slitstyrka och var dessutom utmärkt drivare.
XXX Viki hade XX Jack/64 till far. XXX Räyhä hade till mor XX Rasin Ritu och
far var XXX Kasken Hai. Kasken Hai och Rasin Ritu var halvsyskon genom att XXX
Viki var deras far.

XX Lola som avelstik.

Lola var ingen direkt stjärna om vi ser till
jaktprovsresultaten. Detta i jämförelse med stjärnhundar som presterat flera
ettor på över höga 90 poäng på jaktprov. Hennes provresultat pekar dock på en
gedigen drivande finsk stövare Det XX Lola visar oss är att alla goda nedärvare
inte nödvändigtvis måste vara stjärnor men för att lyckas i aveln måste
uppfödaren ha klar blick som stadigt är fästad vid slutmålet: en allt bättre
drivande hund. Den blicken och fokuseringen har Pasi Liikanen visat sig vara
ägare till!

Låt oss först bekanta oss med XX Lola. Hennes far var XX
Saku och han hade i sin stamtavla många kända uppfödare. Sakus mor XX Häly hade
till far XX Karu som kom från Erkki Loukos uppfödning i kullen XXX Jaska-XX
Fausti. Där återfinns XX Jekku/72 som Erkki Juntti ägde och bedrev framgångsrik
avel med. Vidare ser vi hanhunden XX Jahti Kallen-Jallu från Kalle Parpalas
kända uppfödning. Sakus far XXX Räyhä
behöver inte skämmas för sitt ursprung. XXX Kasken Hai var far och XXX Rasin
Ritu var mor. Således en mycket känd härstamning där du inte behöver frukta
släkten.

Lolas mor hette Huuliveikon Vihu. Vihus far hette XX
Sakkelus. XX Sakkelus var på 12 jaktprov och drev ettan på samtliga. Hans
härstamning var utmärkt. Där skymtar XX Jaanan Tuure, (Hölynpöly-Jaana)XXX Rami
67 (Terra-Tella). Vi finner där Sv oFi JoUch Jali SF 01407/66 som förde Luvia
hundarna i sin stamtavla. På Vihus morsida finner vi också XX Konikangen
Hapatus i kombinationen med XX Konikangen Viilu. XX Lola och hennes syster XX Niisku hade en
stadig grund att stå på där många lyckosamma uppfödare sammanstrålat med sitt
avelsarbete och båda tikarna, Lola och Niisku blev verksamma i kennel
Meripojan. Bygger du ett hus måste grunden vara ordentligt lagd. Annars bygger
du på lösan sand och allt kan falla samman.
Grunden bakom Lola o Niisku var stadig och nu kunde Pasi Liikanen starta
sitt hundbygge!

XX Lola hade två kullar. Den första kullen var med XX Jyry
SF 27770/93. Officiella resultat från jaktprov saknas och endast tre valpar
registrerades. En andra kull var med XXX Käskevän Eetu. Den kullen blev lyckad
och grunden för fortsatt avel lades fast. 8 valpar registrerades och tre blev
JcH! Det var Meripojan Manta, Meripojan Miina och Meripojan Usva. Två av dem
blev använda i avel: XX Meripojan Manta och XX Meripojan Usva. Den mest
betydelse fulla var XX Meripojan Manta som lyckades kvala in till Kilpa hela
tre gånger! XXX Käskevän Eetus modersida går obruten tillbaka till XX Jekku
14962/79 om vilken jag skrivit tidigare. Den tiken har betytt mycket i rasen
och finns i bakgrunden till många framgångsrika uppfödare och kennlar:
Ajolumen, Mettäjuntin. Syysaamun, Meripojan och Käskevän.

XX Meripojan Manta!XX Meripojan Manta
XX Meripojan Manta
XX Muurivuoren Joiku
XX Muurivuoren Joiku

XX Meripojan Manta var en utmärkt brukshund med så många
priser på jaktprov att få slår henne. Det skulle i så fall ha varit hennes far
XXX Käskevän Eetu! Mantas bästa resultat
på barmark är en etta på 96,75 poäng. Hon har flera barmarksettor på över höga
90 poäng. XX Meripojan Manta är en stjärnhund! Manta hade ett utmärkt
avelsresultat där hon lotsades fram av Pasi Liikanen på den för många uppfödare
så besvärliga väg. Men Pasi Liikanen hade sin målsättning klar och fastställd
och sprang därför inte efter allehanda mode hundar i avelssammanhang. Meripojan
Manta parades fyra gånger. De två första kullarna togs med XX Muurivuoren
Joiku. Tredje kullen togs XXX Latukkakorven Leevi och den fjärde med XX
Korvenkätkön Onni Armas. På dessa kullar registrerades 46 valpar. 22 valpar var

prov i Finland och 21
kom hem med resultat. 12 st. har hitintills erhållit mins titel; JcH! I XX Muurivuoren Joiku förenas kennlarna
Ajotaiturin - Muurivuoren. Kennlar som jag skrivit tidigare om och som haft ett
lyckat avelsresultat. Återigen understryks det att när framgångsrika uppfödare
förenas blir resultatet långt över medel. Liikanen sparade tiken XX Meripojan
Sissi. Mer om henne längre fram. Far till XX Meripojan Mantas tredje kull var
XX Latukkakorven Leevi. 11 valpar registrerades och 5 var på prov. Hela fyra ur
kullen blev minst JcH: Hanhundarna Meripojan Sulo och Meripojan Rape samt
tikarna Meripojan Luppe och Meripojan Aikku.

XX Meripojan Manta parades för sista gången med XX
Korvenkätkön Onni Armas. 11 valpar
registrerades och 5 var på jaktprov. Meripojan Kölli och Meripojan Essi har
gått ända till JcH.


XX Korvenkätkön Onni Armas hade utmärkt härstamning genom
att XXX Muurivuoren Tahti var fader och XX Vipulan Hessa var mor. Vipulan Hessa
hade till farfar XX Riku som var topp nedärvare och kom från kombinationen XX
Soitinkorven Humppa- XX Rinjan Rosita. Rosita gav många utmärkta individer.
Vipulan Hessa hade till morfar Soitinkorven Peku. Vipulan Hessa var en
linjeavel på den utmärkta kombinationen XXX Joko-XX Kreeta. Tiklinjen om vi
börjar längre bak bakom Hessa var följande: XX Heta (Pentti Seppälä, Konikangen
kennel) XX Tiilu, (XX Tiilu var från kombinationen XXHeta-XXJaanantuure) XXX
Tuuli,( Tuuli början i Vipulan Kennel och kom från kombinationen XX Tiilu-XXX
Jaska)) XX Karolina, XX Vipulan Helena och slutligen XX Vipulan Hessa. Här valde återigen Pasi Liikanen att tillföra
kända släkten till sina hundar. Ett arbete och en metod som gett framgång.

Från kullen med XX Korvenkätkön Armas behöll Pasi Liikanen
XX Meripojan Luppe som haft en kull med Drevkung 2015 XX Alapörkän Fredi.
Fredis far är XXX Syysaamun Ajo och Syysaamun hundarna har sin början i Erkki
Junttis, XX Jekku/72. Valparna föddes 2016 och ännu finns av förklarliga själ
inga rapporter om jaktprovs starter. Men återigen ser vi hur Pasi Liikanen
metodiskt väljer hanhundar ur kända meriterade släkten. I Alapörkän Fredi
förenas Syysaamun och Alapörkän hundarna. Han väljer systematiskt hanhundar med
egenskaper typiska för den släkt varur hanhundarna kommer. Det är inga
tillfälligheter som gör att Pasi Liikanen lyckats utveckla den början XX Lola var!

Att i detalj redovisa XX Meripojan Mantas samtliga avkommor
tröttar endast läsaren men låt oss stanna vid några hundar. En hanhund som
omedelbart dyker upp är XX Meripojan Sulo från Mantas kombination med XXX
Latukkakorven Levi. Kilpa deltagare 2016 men hur han lyckas föreligger inte i
skrivandets stund. Han är far till 6 kullar men de äldsta är från 2015. Trots
detta har en startat på jaktprov, Alapörkän Onni-Poika. Mor är XXX Alapörkän
Demi. Starten skedde då han var endast 11 månader och drev till ett starkt
andra pris! Där återfinns också hanhundarna Meripojan: XX Köli, XX Vili, XX
Lenni, XX Jassa och XX Mölö. Tikar som fastnat för min blick är: Meripojan: XX
Sanna, XX Sissi, XX Luppe, XX Aiku och Petri Saarenkangas, XX Essi

XX Lolas syster XX Niisku


XX Nisku
XX Nisku

XX Niisku startade på flera prov och hennes resultat ger ett
gediget intryck, precis som hennes syster XX Lola. Båda tikarna utgjorde början
på kennel Meripojan.

XX Niisku hade med 25 valpar totalt. Skillnad i kullstorlek
föreligger mellan systrarna. Vi kan förutsätta att systrarna hade samma skötsel
och omvårdnad. År 1999, 2000 och 2002
parades hon med XXX Käskevän Eetu, ägare Erkki Juntti. Den fjärde kullen hade
XX Niisku 2005 med XX Vipulan Vihtori och tre valpar registrerades. Hennes
bästa resultat både antalsmässigt om vi ser till valparna och till dess
kvalitet var med XXX Käskevän Eetu. 22 valpar registrerades och 10 var på prov.
Av de startande undan Eetu var det endast 2 som kom hem utan resultat. 5 av
valparna erhöll JcH: Meripojan: Tiitu, Jekku, Emma, Kajo och Eetu. Av de tre
registrerade valparna med XX Vipulan Vihtori var två på prov en gång var med
ettan som resultat. Procentuellt bättre utfall än med Eetu men skillnaden i
kullstorlek är så markant att en sådan jämförelse inte kan göras.


XX Meripojan Lissu användes i avel men inte i kenneln men
måste ändå observeras. Hon blev mor till 12 valpar och 7 st. var på prov. 3 st
utvecklades till JcH! XX Meripojan Tiitu (Eetu-Niisku) blev kvar på kenneln.
Tiitu parades en gång 2010 med XX Ajotaiturin Jehu. Återigen sökte Pasi Liikanen sig mot kennel
Ajotaiturin där Ari Säisä etablerat sig som uppfödare av topp hundar, redan som
ung. 5 valpar registrerades. 2 var på prov och bäst lyckades Fi o Sv. XX Meripojan
Minni som blev kvar på kenneln. Minnis provresultat är utmärkta. Hon vann
Nordkalottmästerskapet i hård konkurrens. Hon har haft två kullar. Första
kullen 2013 med XX Meripojan Vili (XX Muurivuoren Joiku- XX Meripojan Manta) 8
valpar föddes och fem har pris på prov. 2 har utvecklats till Fi JcH, tikarna
Lili och PikkuPiika. XX Pikku-Piika kan
liksom modern kan titulera sig: Nordkalottmästare.


XX Meripojan Sulo, Kilpa deltagare 2016
XX Meripojan Sulo, Kilpa deltagare 2016
XX Meripojan Pikku-Piika när hon vann Nordkalottmästerskapet
XX Meripojan Pikku-Piika när hon vann Nordkalottmästerskapet
XX Meripojan Niisku när hon vann Lapplandsmästerskapet
XX Meripojan Niisku när hon vann Lapplandsmästerskapet
XX Meripojan Kamu som vunnit Kilpa 2017 o 2018.
XX Meripojan Kamu som vunnit Kilpa 2017 o 2018.

Konklusion.

Som alltid då det skall skrivas om lyckosamma uppfödare och
deras arbeta måste skribenten sortera materialet. Säkerligen har jag missat någon
värdefull detalj och någon hundägare kan tycka: "Varför nämns inte min hund"?
Svaret är att det är nödvändigt med en begränsning och att det som skrivs skall
locka den intresserade att själv ta mera del av hundarna från kenneln. I detta
fall Meripojan. Många av hundarna från kenneln har använts i avel och det kan
den intresserade följa efter bästa förmåga. Det mesta går att finna på
Koira-net.

Jag hoppas dock att det jag skrivit skall ge läsaren en
uppfattning om det utmärkta avelsarbete Pasi Liikanen utfört. Han började med
XX Lola och XX Niisku och har nu etablerat sig som uppfödare av topphundar på
såväl utställningar som jaktprov. Varit själv med XX Meripojan Manta tre gånger
på Kilpa och i år är XX Meripojan Sulo där.

Jag vill å många Finskstövarägares sida tacka Dig Pasi
Liikanen för det stora arbete du lagt ned på att förädla drevförmågan på den
Finska Stövaren. Världens bästa drivande ras.

Sangis 4/11 2016


Åke Sandström