R

BELGER DU NORD

Belger du Nord, en kennel som lyckats!

Kennel namnet Belger du Nord
är lite främmande då vi tänker på avel av Finsk stövare men det är ändå en
kennel som lyckats väl. Ägare är Eva Johannessen som halkade in på uppfödning av
Finsk Stövare genom sin kärlek till, dels hundar i stort men norrmannen, Trond
Johannessen i synnerhet, vilken tände hennes hjärta och med honom följde den
Finska stövaren till kennel Belger du Nord för tjugotalet år sedan. Eva
konverterade, som hon själv uttrycker det och inget hon ångrat. Den
konverteringen har medfört glädje till många har jägare. Så låt oss studera
kenneln närmre. Dels resultatmässigt men även hur valet av avelsmaterial skett.
Kenneln föder upp Finsk Stövare, Pointer samt Shetland Sheepdog. Det började med
Groenendael 1985.

Finsk stövare i kennel Belger du Nord.


XXX Kilbackens Raju Saaga
XXX Kilbackens Raju Saaga

Första tiken med avkommor
under kennelnamnet var XXX Kilbackens Raju Saga. Inget fattades i hennes
meriter. Hennes mor var Erkki Ylinens tik XXX Kilbackens Jaana. XXX Kilbackens
Jaana hade till far XXX Muurivuoren Rietu. Härstamningen på XXX Muurivuoren
Rietu kan den intresserade läsa om i det jag skrivit om kennel Muurivuoren. En
kennel som hade utmärkt resultat. Kilbackens Raju-Saaga hade gedigen släkt i
många generationer. Medelvärdet i släkten var hög genom många kunniga
uppfödares arbete.

XXX Kilbackens Raju Saga hade
fyra kullar. Själv kommer hon från en bra kull. Tio valpar föddes och fem gick
till championat. Kilbackens kennel, Erkki
Ylinen har uppfött många utmärkta hundar.
För att uppnå den höga siffran,
att fem valpar av tio möjliga blir JcH är det nödvändigt att valparna kommer
till jaktprovsintresserade. Men antalet JcH eller meriterade i en kull visar
också på arv. Ett problem med att se på antalet startande på jaktprov är det
minskade intresset för jaktprov. Kanske vi måste återgå till ursprunget att se
var det hänger flest harar och rävar vid jaktsäsongens slut.
XXX Kilbackens Raju Saga blev mor
till 34 valpar. 17 av varje kön. Fyra kullar och 47 % meriterade sig på prov. Drygt 76 % var
utställda. Avelsresultatet för XXX Kilbackens Raju Saaga var utmärkt och inte
förvånande då vi ser till hennes släkt. Då främst hennes morsida med XXX
Muurivuoren Rietu som morfar. Läs mer om Muurivuoren kennel i det jag skrivit
om kennel Muurivuoren på min hemsida.

XXX Kilbackens Raju-Saaga

Första kullen var 2007 med
hanhunden XX Kroonomäen Rossi. Kroonomäen Rossi hade känd släkt. Gällde såväl
mödernet som fädernet. Valet av Rossi har som grund att hans stam har många
utmärkta nedärvare förutom hans egna prestationer, berättar Eva. Tretton valpar
registrerades och av dessa gick fyra till JcH där den mest namn kunnige var
Nord JcH Uch Belger du Nord Willy.Sv, Fi No XXX Belger du Nord Willy.
Belger du
Nord Willy hade 43 avkommor och 22 av hans avkommor (51 %) är meriterade på
jaktprov vid skrivande stund enligt Hitta Stövare, Sv Stövarklubbens program.
Det finns många avkommor värda att nämna efter XXX Belger du Nord Willy men
några vill jag nämna Fb Anja-Aris, NM vinnare 2015 och 2017. 2019 kom sonen
Slåttermyras Jesper två på NM. Mor är Cita. Cita i sin tur kommer från den i
Norge kända Odin linjen vars hundar utmärker sig för utmärkt jaktlust, utmärkt
drevförmåga och bra exteriör. Hade man i Finland XXX Joko har norrmännen haft
XXX Odin. Kullen Belger du Nord Willy/ Cita föddes 10 valpar. Från kullen har
sex meriterat sig på prov, fyra har redan nått JcH. I kullen måste jag nämna XX
N o Fi, Slåttermyras Jarkko. Jarkko har en son som heter TL-Hugo vilken vid 18
månaders ålder blivit JcH. Belger du Nord Willy nådde framgångar på jaktprov i
Norden och fungerade utmärkt även i hög ålder. Avkommor finns efter honom och
jag hoppas att någon tikägare finner någon av hans söner värda att ta som
täckhund till tiken. Här kommer något i korthet från Willys meritlista: Vinnare
NM 2014, vann Möbelprovet i Jurva, Finland 2017, 2013 kom han på tredjeplats på
Möbelprovet, tio starter på jaktprov i Finland med resultat; nio förstapris.
2016 blev han nordisk mästare då NM gick i Finland. 2015 vann han Eksjö-provet
och fem år i rad blev han årets hund i Norge. XXX Belger du Nord Willy hade
många titlar vilket vittnar om stor duglighet hos hunden för att inte säga,
utmärkt duglighet. XXX Belger du Nord Willy var en topphund. Den enda icke
finsk ägda Finsk Stövare som nått stjärnchampionat! Kullen
XXX Kilbackens Raju-Saaga hade med XX Kroonomäen Rossi var utmärkt och en
syster till Willy var XXX Belger du Nord Wera som deltagit på SM. XXX Belger du ord Willy hade en kull med XXX
Cita vars far var den kände XXX Odin 23040/02. Willy/Cita kombinationen gav 10 valpar,
sex är meriterade varav fyra blivit JcH.
En av valparna heter No/Fi XX Slåttermyras Jarkko vilken har en son som
heter TL-Hugo vilken han redan vid en ålder av 18 månader erövrat titeln JcH.

2008 hade Raju-Saaga en kull
med hanhunden XXX Prihan Sälli. Det registrerades endast en valp Belger du Nord
Terro. Svårt att ha någon uppfattning om huruvida denna kombination var lyckad
eller inte med endast en valp. XXX Prihan Sälli hade dock något okänd släkt
frånsett faderns fadersida. Far till Sälli var XXX Pirttilammen Iiro vars far
var den goda nedärvaren, vad gäller bruksegenskaper, XX Hovipolun Sakke.

2009 parades Raju-Saaga med
XXX Latukkakorven Leevi. Åtta valpar
registrerades och tre har meriterat sig på prov. Far till Leevi var XX
Pikipuron Rokki efter XX Hovipolun Sakke. Tiken XXX Belger du Nord Irma blev
kvar i kennel Belger du Nord och Eva Olsson fortsatte sitt avelsarbete med den
tiken. Låt oss fortsätta med att se vad som kommit undan XXX Kilbackens
Raju-Saga.


2011 hade Raju Saaga en
kull med No o Sv JcH Raiko N23797/07.
I kullen föddes 12 valpar. Fem av
valparna lyckades erövra CH titel. 41 % av valparna i kullen har erövrat championat
titeln vilket är ett utmärkt resultat och totalt har sex valpar från kullen
meriterat sig på prov. Valparna var: Sv o No JoUcH Belger du Nord Edvin, Sv JcH
Belger du nord Edvard, No o Sv JoUch Belger du Nord Elsa och No JoUch, Sv Uch
Belger du Nord Ebba och No JcH Belger du Nord Eskil. BdN Elsa har haft en kull
under kennelnamnet Engeråsens. Meriterad
avkomma finns redan. Valparna är födda
2017. Blir intressant att följa valparna från kombinationen om dessa kommer in
i avels verksamhet. XXX Belger du Nord Elsa från kullen är redan använd, genom
att hon är mor till meriterad avkomma i Engeråsens kennel. Den mest kända är
XXX Engeråsens Lisa vilken denna vinter kommer att paras.

Raiko har till farfar Fi Jch
Muurivuoren Urja. Mor till Raiko är No JcH Finnelias Tinka.

Raiko startade flitigt på
jaktprov i Norge. Totalt 23 starter som resulterade i 13 nollor, två treor, en
tvåa och 7 ettor. 56 % av starterna resulterade i en nolla. 30 % av starterna
gick till ett första pris. Något märkligt resultat att ha så få tvåor och treor
de dagar hunden inte drev till ett första pris.
Uppenbart att Raiko kunde driva
till ett första pris om han fick ett före och en hare som passade honom.
Drevförmågan var det inget fel på utan han hade uppenbara svårigheter att
anpassa sig till olika harars beteenden och andra väder förhållanden. Att kunna
anpassa sig till olika förhållanden och harar är en psykisk egenskap. De
psykiska egenskaperna har en arvbarhet på 55 % av urvalsskillnaden, enl.
Professor P-E Sundgren. Kullen med Kilbackens Raju-Saaga blev utmärkt liksom
medelvärdet i gruppen. XXX Kilbackens Raju Saaga hade en gedigen härstamning
där flera hundar visat sig ha stort kunnande i konsten att hålla haren på
fötter vid skilda förhållanden. Ser vi på detta framstår inte XX Raiko som
någon topphund men hans exteriör och utmärkta skall, lockade tikägare. Hans
släkt var bra och då särskilt fader sidan genom att farfar var Fi JcH
Muurivuoren Urja. Utanför stamtavlan återfinns hundar som Soitinkorven Peku,
XXX Matti (Mikko Louko). Vi ser då och då att en del hundar nedärver bättre
avkomma än vad de är själva. Så var det också i kombinationen XXX Kilbackens
Raju-Saaga hade med JcH Raiko. Många, eller de flesta nedärvda egenskaperna
söker sig emot medelvärdet i den grupp varur avelsdjuren hämtas. Stjärn hundar
med dålig släkt kan ha en särdeles gynnsam miljö eller en sällsynt lyckad
genkombination. Det kan också gälla för stjärnhundar ur god släkt. Den sällsynt
lyckade genkombinationen är i sig själv inte ärftlig. Då skulle den inte vara
sällsynt.
Att enbart titta på de senaste
tävlingsresultaten vid val av täckhund har gjort många uppfödare besvikna. Med
den mängd genkombinationer som hunddjuren har finns det valpar i normalkullen
som kanske inte är släkt med varandra. Sett ur ett genetiskt perspektiv. Evas
kombination med JcH Raiko var lyckad, 41,6 % av valparna i kullen gick till Ch.
Fortsättning från kullen kommer också i nästa generation. Eva och Trond har,
som vi hitintills sett valt hanhundar ur väl kända släkten med specifika
egenskaper just för den släkten. För att kunna detta krävs ras kunskap vilket
inte Eva hade innan hon och Trond fann varandra. Eva hade dock tidigare visat
prov på fingertoppskänsla i uppfödning av andra raser än Finsk Stövare.

XXX Belger du Nord Irma


Irma, Levi/Saaga är en utmärkt
tik både i skogen och i utställningsringen. I avel är hon använd två

gånger. Första kullen var med
XXX Mosstorpets Pan S 7992/2008. Hennes första kull fick namnet A-kullen
eftersom alla i kullen hade namn som började på A. Tio valpar föddes. Fem av
vart kön. Nämnde något om hennes läkt genom fadern XXX Latukkakorven Leevi. XX
Hovipolun Sakke var farfar till XXX Latukkakorven Leevi. XX Hovipolun Sakke var
en utmärkt nedärvare och jag har nämnt honom tidigare i mina skriverier. Han
kom från en utmärkt kombination där fem av tretton valpar blev Fi JcH- Hans
bästa kombination var med XX Jarrumiehen Hessu där fem valpar blev JcH. På XXX
Latukkakorven Leevis morsida kommer längre bak XX Konikangen Lono. Konikangen
kennel har jag skrivit om tidigare, liksom om den släkt som återfinns på hans
modersida genom XX Alapörkän Mökö. Låt oss konstatera att Eva/Trond valde en
välbesläktad hanhund då de valde XX Latukkakorven Leevi till täckhund åt XX
Kilbackens Raju-Saga.


XXX Mosstorpets Pan
XXX Mosstorpets Pan

XXX Mosstorpets Pan var
barnbarn till XXX Alapörkän Hiski, vilken återkommer i många väldrivande
hundars släkt. Far till XXX Mosstorpets Pan var XXX Bossmålas Buster. Morfar
till XXX Mosstorpets Pan var XXX Vipulan Valtsu. Mormor var XXX Muurivuoren
Vipe. Jag har tidigare skrivit om både Muurivuoren och Vipulan kennel. Kullen
med Mosstorpets Pan föddes 2015. Tio valpar föddes och nio av dem har visat sig
på jaktprov med bra resultat. Hennes kull med XXX KG Eno 2016 gav 12 valpar,
tio har meriterat sig på prov, där Hugo är Jch och Helge, Helga och Henny är
redan JoUcH. Valet av Kg Eno hade som grund hans välmeriterade släkt genom att
han kom från Odin linjen vilken kännetecknas av just sin utmärkta jaktlust,
vilket blev synligt i hela H-kullen. Vi
skall inte stirra oss blind på antalet nollor hundarna har i Norge. Landet är
långt med mycket varierande terräng och klimatförhållanden, i relation till
Finland o Sverige. Vi måste konstatera att valparna efter XXX Belger du Nord
Irma har lätt för sig. Av hennes 22 avkommor har 19 meriterat sig på
jaktprov. 86,3% av hennes avkommor har
meriterat sig på jaktprov. Kg Eno var på 23 jaktprov med resultatet: 8 ettor, 2
treor, 2 tvåor och 11 nollor. Även Kg Eno har stor andel nollor i sitt
resultat, 47 %.


XXX Odin o sonen KG Ask
XXX Odin o sonen KG Ask

Kortfattat om XXX Odin 23040/02

XXX Odins far var N JcH Nikko.
Nikko hade utmärkt släkt. Nikkos mor XX Emma hade XXX Joko sonen Prins till far
och Pisara Piia som mor. Odins mor XX Tari hade till far den utmärkta
nedärvaren N o Fi XX Eno. XXX Odin har nedärvt det han ärvt på ett utmärkt
sätt: Utmärkt exteriör, bra skall, bra drevförmåga och sina goda tassar. På
prov har XXX Odin blivit släppt 13 gånger. Vid nio tillfällen har drevtiden
varit 120 minuter. Han har 100 % pris. 4 elit ettor, tre elit klass tvåor. XXX
Odin, Finlands XXX Joko, var en utmärkt hund som kunde anpassa sig till olika
harar under olika väderförhållanden. Detta att kunna anpassa sig till de olika
situationerna vittnar om signalkänslighet, en psykisk egenskap. Det sägs att
Odin nedärvde starka tassar och tassarna blir starka om hunden kan anpassa sig
till varje situation. Då behövs inga sockar på tassarna för att öka
slitbarheten. Därför är det viktigt att aveln inriktas just på sådana individer
vilka behärskar de olika förhållandena utan tekniska hjälpmedel. Endast genom
ett gediget avelsarbete kan slitstyrkan, dit tassarna räknas, förbättras
långvarigt genom ett selektivt avelsurval. Sonen till XXX Odin, XX Kg Eno,
vilken Eva o Trond använde ser ut att föra arvet vidare: den utmärkta
drevförmåga, utmärkt jaktlust, bra byggnad med goda tassar. När elitklassen
infördes i Sverige var det just för att se hållbarheten. Hur bra drevförmågan
än är får du inte fram den om inte tassarna är starka. Att ersätta slitstarka
tassar med sockar för att öka slitstyrkan leder endast bakåt. Snart måste det
till extra fin stoppning för att tåla det skav sockarna ger. I Norge med den
långa kuststräckan och ständiga väderomslag har naturen tvingat fram hundar med
starka tassar och bra byggnad. Drevmarkerna är ofta mycket kuperade

Konklusion.

Det var en stor lycka att
kärlek uppstod mellan Eva o Trond, i första hand för finnstövarägarna i
Sverige, men även Norge. Hundarna från kennel Belger du Nord är genomgående
välbyggda. Många har rönt stor framgång på utställningar. Förvånansvärt många
hundar från kenneln har genomgått HD röntgen. Hundarna från kenneln har glatt
många harjägare med sitt trevliga sätt och den utmärkta drevförmågan många med
den goda slitstyrkan som kommer ur välbyggda hundar med bra tassar, vilket
visas i att många deltagit i prov verksamheten. Jag har som tidigare inte gått
in i detalj om varje kombination och varje hund men till stor glädje för många
harjägare har Evas/Tronds avelsarbete med den finska Stövaren varit och är. Ett
särskilt avsnitt borde kanske Belger du Nord Willy vara och jag har i korthet
beskrivit honom, men han är en hanhund och denna skrift handlar om avelsarbetet
inom kenneln. Avsteg från den linjen är dock gjord då jag nämnde den kull
Belger du Nord Elsa haft i Engeråsens kennel. Detta gjordes för att belysa
nästa generation av Belger du Nord hundarna och Eva/Tronds utmärkta avelsarbete.
Eva har också rönt framgångar inom avel av andra hundraser inom kenneln och jag
vill rikta ett speciellt tack till hennes Trond som införde den Finska Stövaren
i Evas liv, oss harjägare till godo. Då de valt hanhundar har de sökt brett i
släktena för att se om de gemensamma egenskaper som framträder i hanhundens
släkt är just de egenskaper vilka de eftersträvat att få in i sitt eget
hundmaterial och tikens släkt. Deras målsättning med sitt avelsarbete, att få
fram bättre individer än de hundar de redan hade, har lyckats. Vid
presentationen av deras avelsarbete har jag sovrat bort, enligt i mitt tycke
oväsentliga detaljer. Detaljer som tröttar läsaren och inte ger något till
helhetsbilden. Jag har strävat efter att ge en helhetsbild av deras avelsarbete
vilket i sin tur kan vara ett stöd för dem som blandar in släkten i sitt eget hundmaterial.
Det kan ske genom att hanhundar som kommer ur Belger du Nord väljs till den
egna tiken eller för valpköpare, kunskaper om släkten då de köper en valp.

Stort tack till er båda för
ert gedigna och kunniga arbete med att utveckla den Finska Stövaren och ett
stort grattis till ert lyckosamma arbete. För att lyckas krävs raskännedom och
den har bevisligen kommit till kennel Belger du Nord genom Trond. Vi hade tur
när han flyttade till Sverige. Jag är övertygad om att många stämmer in i mitt
tack. Eva o Trond har lyckats!

Lycka till i fortsättningen.

Sangis januari 2020

Åke Sandström

Källor. Koiranet, Hitta
Stövare, Dog web och Eva/Trond


är ...