XX Jaana, äg Erkki Louko vars tik gett upphov till många framgångsrika kennlar. Så också i kennel vipulan vars ägare är Mikko Louko, bror till Erkki.
XX Jaana, äg Erkki Louko vars tik gett upphov till många framgångsrika kennlar. Så också i kennel vipulan vars ägare är Mikko Louko, bror till Erkki.

Mikko Louko,
har i Vipulan Kennel bedrivit avel av Finsk Stövare med ett lysande resultat!

Mikko Louko har i kennel Vipulan fött upp 107
valpar där drygt 41 % erövrat minst JcH. Sedan Mikko gjort militärtjänst 1965
gjorde han en resa till Kanada men återvände till Finland. Likt många i Finland
ägde Mikko Louko från början nationalrasen Finsk Spets, hanhundsvalpen Väsy Sf
6606/66 som utvecklades till JoUch. 1967 köptes tikvalpen Vilma Sf 16670/67 som
också hon utvecklades till JoUcH och detta redan 1971 och samma år vann hon
Skallkung tävlingen för Finsk Spets. Mikko Louko har på det sättet ägt två
hundar som vunnit den mest åtråvärda titel en jakthund kan erövra nämligen
Drevkung för stövare med XX Vipulan Jalamari och Skallkungtävlingen för
skällande fågelhundar med tiken XXX Vilma. Mikko har ägt 12 finska jaktchampion
bland stövare. En del av dem har dessutom varit utställningschampion. Addera
till detta 2 st. JoUch av rasen Finsk spets

1968 ville Mikko på allvar gå in för harjakten
och när brodern Erkki Louko, parade sin tik XX Jaana 8715/63 med Drevkung XX
Hölynpöly var valet givet eftersom han kände XX Jaanas kapacitet. Valpen fick
namnet Jaanantuure SF 10499/68 och samägdes med kamraten Reino Syrjäla. Erkki parade återigen XX Jaana 1970 och
valde samma hanhund som 1968. Mikko köpte en hanhundsvalp till som fick namnet
Jaska. Jaska utvecklades till J o UcH med utmärkt jaktlust men inte lika bra
drevförmåga som XX Jaanantuure. Låt oss då komma ihåg att XX Jaanantuure hade
utmärkt drevförmåga och att XXX Jaska hade många ettor på jaktprov.

Mikko Louko
gör intåg i avel av Finsk Stövare.


XX Jaanantuure
XX Jaanantuure

XX Jaanantuure hade utmärkt nedärvning och när
Pentti Seppälä från en grannby skulle para sin tik, den svarta och grova XX
Heta, föll valet på just XX Jaanantuure. Parningen gjordes 1973 o 1974. 12
valpar registrerades och fem blev JcH: Tiilu, Tahi, Seta, Anu och Rami. Pentti
Seppälä födde sedan upp under kennelnamnet Konikangen, en kennel som ofta
återkommer i utmärkta drivares stamtavla. I XX Hetas kombination med XX
Jaanantuure föddes XX Tiilu, vilken behölls av Pentti och som var tidigt
startande på jaktprov och som startade till hög ålder. Hon var en utmärkt tik
både i skogen och som avelstik. Pentti ville para sin fantastiska XX Tiilu och
valde återigen en hanhund från grannbyn, Mikkos andra hanhund XXX Jaska. Matti
Envall (Soitinkorven kennel)köpte tiken Tuuli. Matti trivdes inte med henne
utan överlät henne som ännu ung till Mikko Louko där hon snabbt utvecklades
till XXX Tuuli. Inavelsgraden var över 13 % på just XX Hölynpöly- XX Jaana
kombinationen genom att XXX Jaska och XX Jaanantuure var bröder om än icke ur
samma kull.

Vipulan
Kennel startade med XXX Tuuli!


XX Tuuli
XX Tuuli

XXX Tuuli blev mor till fyra kullar och enligt
Koira-net inte speciellt bra nedärvare vilket skulle komma att ställa höga krav
på uppfödaren. Mikko Louko skulle komma att visa sig vuxen att axla bördan! I
kullen som Tuuli kom ur föddes fem valpar. Tre blev CH: XX Tili, Sv. o Fi UcH
Fi Jch Tuuli och Int. o Nord o Fi UcH Fi JcH Matti. I skogen var XXX Tuuli
utmärkt, med ett flytande drevsätt och bra skall. Lägg därtill hennes utmärkta
härstamning, förstår vi varför hon var grunden till Vipulan kennel och då
speciellt i Mikko Loukos händer. Louko hade sedan tidigare erfarenhet av
uppfödning av drivande hundar men kenneln startade med XXX Tuuli. Tuuli var
Kilpadeltagare!
XXX
Tuuli hade en stamtavla där det fanns hundar som kom ur bra kullar. Detta
räcker dock inte för framgång, utan önskvärt är att samtliga skall dessutom
vore utmärkta drivare med flytande drev och då särskilt på barmark. En del hundar
kan vara bra på att hålla reda på haren genom att inom 5 minuters tappt finna
tillbaka till harens spår efter ständiga avspringningar. Och på så sätt erövra pris på jaktprov men
ändå vara dåliga drivare. Väljs hanhundar till tiken ur en sådan kull där flera
visat sig driva dåligt men bra på att hitta tillbaka till harens spår och
kanske erövra CH-titel blir uppfödaren och valpköparna besvikna.

XXX Tuulis första kull 1980 var med XX Jali SF
219445/76. Jalis far var, XX Rami från XX Jaanantuure - XX Heta kombinationen
och mor var XX Ansa, stamtik i Tohelon (Risto Mieltö) kennel och kom från
kombinationen XX Hölynpöly- XX Jaana 1980. Från kullen 1980 behöll Louko,
Karoliina som utvecklades till JoUch. Med XXX Karoliina började framgångarna
att komma i kennel: Vipulan. Det som utmärkt valet av hanhundar till alla
kullarna i Vipulan kennel är den stora omsorg Mikko Louko nedlagt på förarbetet
och efterforskningar han gjort om den utsedda hanhunden till sin tik. När problem skall lösas är ett vanligt och vedertaget
uttryck: "Det gäller att vända på var enda sten" När Mikko Louko valt hanhundar
till sina tikar har han vänt på varenda hund och deras drev! 1982 parades med
XXX Jali (XXX Joko-xx Heipan Hely) Enligt koiranet var inte XXX Jalis
nedärvning särskilt god. Det blev inte heller kombinationen med XXX Tuuli.

1980 parades XXX Tuuli med XX Piuhan Rami. Far
till Piuhan Rami var XX Kyrö-Ukko från XX Jaana och XXX Pomo. (Pomo är känd i
Sverige) Vipulan Jali blev JcH. 1985 parades XXX Tuuli med Soitinkorven Peku
och en var på prov.

XXX Vipulan
Karoliina.


XXX Vipulan Karoliina
XXX Vipulan Karoliina

XXX Karoliina hade en inavelsgrad på 19,8 %.
Modern XXX Tuuli kom från XXX Jaska - XX Tiilu kombinationen. XXX Jaska ur
kombinationen XX Hölynpöly- XX Jaana. Tuulis mor var XX Tiilu från XX
Jaanantuure-XX Heta kombinationen. Hundarna i XX Karolinas stamtavla var fylld
till bredden av väldrivande hundar. Far till XXX Karolina var XX Jali/76 ur
kombinationen XX Rami-XX Ansa. XXX Karoliina hade sin första kull 1983 med XXX
Rossi (XXX Rami - XX Bella) med ingen större framgång. Fyra valpar
registrerades och en var på prov och drev ett ökl. Andra kullen var 1985 sedan
Louko sett resultatet ur första kullen. Nu valde han Soitinkorven Peku som kom
ur kombinationen XXX Joko- XX Kreeta. Den kombinationen har jag nämnt många
gånger tidigare (XXX Joko-XX Kreta)och den kombinationen är en av de mest
betydelsefulla valpkullarna bland Finsk Stövare. Samtliga i kullen (Joko-
Kreeta) drev utmärkt och flytande även, eller särskilt på barmark. Om
Soitinkorven Peku har jag tidigare sagt och skrivit att hans drev var ett
smycke i skogen. 9 valpar registrerades och fyra var på prov. Tre drev ettan på
sina starter och en drev en tvåa. Det var endast tiken Vipulan Helena som det
blev mer än en start med på jaktprov. (Vipulan Helena stannade på kennel
Vipulan och utvecklades utmärkt i Mikko Loukos omsorg men vi får inte glömma
hans fru," Anne", som också med stor iver tränade hundarna. XX Vipulan Helena
var 21 gånger på jaktprov och endast tre gånger blev resultatet en nolla). Som
täckhund till XXX Karoliina valdes 1987 XXX Poku och en avkomma ur kullen var
på prov med skl etta som bästa resultat.
1989 valdes XX Vipulan Kero som kom ur kombinationen XX Hectori-XX
Vipulan Johanna. Tre valpar registrerades och en blev Drevkung XX Vipulan Jalamari!
Vipulan Jasu från samma kull drev skl etta. XX Vipulan Keros far var XX Hectori
som hade Syrjäläs, XX Rami som far. Drevkung XX Vipulan Jalamari var på 14
jaktprov med resultat 13 st första pris och ett tredje pris. Samtidigt som
Mikko Louko vann Kilpa 1996 med XX Jalamari, hade hanhunden XXX Vipulan Valtsu.
Loukos kommentar var: "Han är bättre den som är hemma" Drevkung XX Vipulan
Jalamari användes till 29 tikar med 164 registrerade valpar. Enligt Koira-net
hade XX Vipulan Jalamari sin bästa kull var med XXX Kyrönperän Peto.


DRevkung XX Vipulan Jalamari
DRevkung XX Vipulan Jalamari

XX Vipulan
Helena


XX Vipulan Helena
XX Vipulan Helena

Det var med XX Vipulan Helena som kennel
Vipulan radade upp framgångarna. Hennes provresultat har jag berört tidigare.
Var Soitinkorven Pekus drev ett smycke i skogen var dottern, Vipulan Helenas
drev inte sämre. I XX Vipulan Helenas stamtavla återfinns många utmärkta
drivare. Det typiska för hundar härstammande till Erkki Loukos XX Jaana var det
flytande njutbara drevsättet speciellt på barmark med god kontakt med
drevdjuret genom dess vittring. På snö var drevet inte lika njutbart och denna
egenskap har följt hundarna i flera generationer. XX Vipulan Helena blev mor
till 3 kullar med 23 registrerade valpar. 12 av hennes valpar gick ända till
minst JcH. Hon var kanske Mikko Loukos bästa hund

Hennes första kull var med XX Konikangen
Hapatus 1989. Mor till Hapatus var XX Tiilu från XX Jaanantuure-XX Heta. Elva
valpar registrerades och sju utvecklades till minst JcH: XX Vipulan Elli, XX
Vipulan Minttu, XX Vipulan Siri, XX Vipulan Juhana, XX Vipulan Kolu, XX Vipulan
Valtsu och XX Vipulan Vanha-Tommi. Ur kullen drev dessutom tikarna Salli och
Sälli ettor i öppenklass på jaktprov. Vipulan Samurai erhöll en nolla på sin
start. Detta innebär att nio valpar av elva drev ettor på jaktprov. 1992
gjordes parningen med XX Konikangen Hapatus om och fyra valpar registrerades.
Kuksa och Peseta utvecklades till JcH.

1994 parades XX Vipulan Helena med XX
Tiuhatassun Riko. Åtta valpar registrerades och tre blev JcH. XX Tiuhatassun
Riko hade till far toppnedärvaren XX Riku/81 vars far var XX Soitinkorven Uula
som också han var topp nedärvare och kom från XXX Joko-XX Kreeta kombinationen.
Mor till XX Riku var den utomordentligt goda nedärvaren XX Rinjan Rosita och en
av de tikar som lämnade en fortsättning i min undersökning av XXX Joko och hans
nedärvning. Mor till XX Tiuhatassun Riko var XXX Dina som till far hade XXX
Matti (XXX Jaska-XX Tiilu) Ägare till XX Tiilu var Pentti Seppälä. Åtta valpar
registrerades. Fem valpar var på prov och tre blev JcH: XX Vipulan Hessa, XX
Vipulan Sanna som stannade kvar på kennel Vipulan och hanhunden Vipulan Kerho.
I den här kombinationen gick Vipulan kennel tillbaka till kombinatinen XXX
Joko-XX Kreeta och med samma lyckade resultat för framtiden som kombinationen
Soitinkorven Peku- XXX Vipulan Karolina hade.

XX Vipulan Hessa stannade inte i kennel
Vipulan men hennes avelsresultat imponerar och låt oss titta närmare på henne.
Hon blev början i kennel Korvenkätkön och hade där tre kullar med 11
registrerade valpar. Av hennes 11 registrerade valpar var 10 st på jaktprov.
Det var två som kom hem utan resultat från skogen men hundägarna var inga
flitiga jaktprovsdeltagare. Det var endast tre stycken som fortsatte på prov
efter första starten och dessa utvecklades till JcH!

XX Vipulan
Sanna


XX Vipulan Sanna var kullsyster till XX
Vipulan Hessa som gick till kennel Korvenkätkön och Sanna stannade på Vipulan.
Mikko Louko parade henne en gång med XX Muurivuoren Urja. Om Muurivuoren har
jag skrivit tidigare och den intresserade kan där läsa om härstamning och
avelsresultat i kennel Muurivuoren. I kullen med Urja registrerades sju valpar
och samtliga deltog på jaktprov. Samtliga gick till pris och fem valpar
utvecklades till JcH. Hanhunden XX Vipulan Vihtori, Kari Peremäki i Alavus var
ägare och XX Vipulan Vihtori användes till 19 kullar. Hans främsta resultat,
som i övrigt var mycket gott, var med tiken XXX Kerijussin Tähti. Nio valpar
registrerades, sju valpar var på prov och samtliga drev till ettor varav tre
utvecklades till JcH. Övriga i kullen drev ettan på sin enda start.

XX Vipulan
Siiri


Mikko Louko med XX Vipulan Siiri
Mikko Louko med XX Vipulan Siiri

Från kullen mellan XX Konikangen Hapatus och
XX Vipulan Helena behöll Mikko Louko tiken XX Vipulan Siiri. Som tidigare
framgått var kullen ur vilken XX Vipulan Siri kom utmärkt. Ett känt förhållande
är att skilda egenskaper söker sig mot medelvärdet av de egenskaper vilka
gruppen av djur representerar varur avelsdjuret kommer. Då nu gruppen av djur,
eller kullsyskonen till XX Vipulan Siri representerade borde detta synas i
hennes avelsresultat. (De hundar som står i stamtavlan är kärngruppen men de
representerar sina anfäder och den stora gruppen är rasen. Fastän vi haft
hundar i 10000 år bär dessa drag av vargen. Viktigt är därför att känna till de
hundar som ligger bakom den tänkta kombinationen, raskännedom! Saknar en ras
bredd, blir arbetet för uppfödaren mödosamt och riskabelt för köparen av valp!

1991 valdes till hanhund XX Jack 04791/82,
vilken också gjort sig känd i Sverige som partner till XX Vipulan Siri. Nio valpar registrerades och två utvecklades
till JcH; XX Vipulan Sanna-Maria och XX Vipulan Kunnari. Övriga valpar startade
inte på jaktprov. Ser vi då på XX Jack var hans provresultat inte särskilt
lysande och inte heller hans syskons. Jack hade en syster som utvecklades till
Uch. Jacks mor Hely/75 hade tre kullar med tolv registrerade valpar och endast
två var på jaktprov och de hade till far XXX Joko sonen XX Ajurin Atomi.
Helheten i XXX Jacks släkt var inte bra och han representerade i kullen med XX
Vipulan Siri sin härstamning. Resultatet blev inte i klass med andra kullar i
kennel Vipulan fram till dess. Orsaken till detta var att de nedärvda
egenskaperna sökte sig mot medelvärdet för de egenskaper de utvalda avelsdjuren
representerade. XX Vipulan Siri hade en utmärkt släkt med idel toppdrivare i
många generationer och ändå blev resultatet med XX Jack inte särskilt lysande.
Detta föder en tanke om att egenskapen att driva dåligt dominerar över det
motsatta förhållandet. Jag menar inte att förmågan att driva endast beror på en
egenskap utan den beror på flera egenskaper som samverkar: undergivenhet till
harens vittring, förmågan att följa harens svaga doft under varierande
förhållanden beror mycket på hundens lynne. Lynnet kan utläsas ur förmågan till
det njutbara flytande drevet! Där särskilt drevet på barmark den viktigaste
egenskapen. Sedan måste viljan att följa spåret vara större än förmågan. Är den
det avger hunden skall. Många hårda hundar ger mer skall i djup snö eftersom
den har svårt att ta sig fram.

1996 0ch 1997 hade XX Vipulan Siri valpar med
XX Rautamullan Jesse. Sex valpar registrerades. Fem valpar var på jaktprov och
fyra utvecklades till JcH: XX Vipulan Nestori, XX Vipulan Hanna-Leena, XX
Vipulan Jenni och XX Vipulan Aina-Varma. Jesse hade utmärkta provresultat och
på provet i Lapua 21/2 1998 nåddes toppresultatet på 97,00 poäng vilket han
vann provet med. Släkten till XX Rautamullan Jesse var utmärkt och han
representerade ett högt medelvärde för egenskapen att driva njutbart och
flytande med god kontakt med drevdjuret. Far till Jesse var XX Huki/85 vilken
hade en utmärkt nedärvning med de tikar han parade frånsett något
undantag. Hukis mor, Luksu/82 hade till
far XX Kasken Hai. Luksu hade till mor XX Kaiku från kombinationen XXX Rossi-XX
Tella. Av släkten framgår att XX Rautamullan Jesse representerade ett utmärkt
kullmedelvärde.

XX Vipulan
Hanna-Leena.


XX Vipulan Hanna-Leena
XX Vipulan Hanna-Leena

XX Vipulan Hanna-Leena valde Mikko Louko att
fortsätta aveln i kennel Vipulan med och hon kom ur kullen XX Rautamullan
Jesse-XX Vipulan Siri. Hon kom ur kullen 1997 där fyra valpar registrerades och
tre av dessa blev JcH. XX Vipulan Hanna-Leena parades en gång med XX
Muurivuoren Rietu året 2002. Om XX Muurivuoren Rietu finns att läsa i det jag
skrivit om hundarna från kennel Muurivuoren. I kullen XX Muurivuoren Rietu- XX
Vipulan Hanna-Leena registrerades fem valpar och fem utvecklades till JcH!
Medelvärdet av prestationerna i skogen var utmärkt på både fädernet och
mödernet. De rätta prioriteringarna på de rätta egenskaperna: det flytande
effektiva drevet där hunden har god kontakt med drevdjuret och då särskilt på
barmark hade gjorts i flera generationer. Tre hanhundar ur kullen blev JcH:
Vipulan Ukko, Vipulan Ivari och Vipulan Jaska samt tikarna Vipulan Hippa och
Vipulan Veera. XX Vipulan Veera blev kvar i kennel, Vipulan.

XX Vipulan
Veera /02.


XX Vipulan Veera
XX Vipulan Veera

XX Vipulan Veera kom ur en utmärkt kull vilket
framgår ovan. Av de trettio i de fyra första leden var samtliga utmärkta
drivare tillkomna efter mycken möda. Osäkra kort saknades i hennes härstamning
och så hade det varit i flera generationer bakåt i tiden Tyvärr användes hon i
avel endast en gång vilket var tråkigt med det resultat hennes enda kull hade.
Hon parades med XXX Kanuunan Hitsi/01. Ur kullen som föddes registrerades 5
valpar och 4 gick till JcH! Far till XXX Kanuunan Hitsi var XX Kajo/91. Han var
far till 115 valpar ur 17 kullar. XX
Kajo hade till farfar XXX Taju som kom från toppkullen mellan Soitinkorven
Peku-XX Ritva. Den kullen och dess
betydelse finns att läsa om i det jag skrivit om Muurivuoren kennel. Mor till
Kanuunan Hitsi var Drevkung XX Kanuunan Lutu. XXX Kanuunan Hitsi hade mycket
imponerande resultat fån jaktprov förutom att han var Drevkung. Hans
härstamning var utmärkt och hans nedärvning var av toppklass. Själv kom han ur
en bra kull med 3 JcH av fem valpar. Ser vi då till att såväl XX Vipulan Veera
som XXX Kanuunan Hitsi i flera generationer bakåt hade gedigen välkänd härkomst
är det inte överraskande att deras förening blev av toppklass. Jag hänvisar
åter till våra hundars ursprung, vargen, som ännu sätter spår. Jag menar, att
även de eventuellt dåliga drivarna i en hunds härstamning sätter sina spår i
generationer framåt.

XX Vipulan
Viira/07


XX Vipulan Viira från kullen mellan XXX
Kanuunan Hitsi - XX Vipulan Veera valde Mikko Louko att fortsätta sitt
avelsarbete med. 2010 parades hon med topphunden XX Korpilehdon Raikku. Av 8
registrerade valpar har fyra deltagit i jaktprovsverksamheten. Tre har drivit
ettan på sin enda start och en har drivit nollan. Det förväntade resultatet har
hitintills uteblivit men jaktprovsverksamheten har gått ned, även i Finland.

2012 parades hon med XXX Matti som kom från
kullen XXX Jaska-XX Tiilu och detta kräver en förklaring. Förklaringen är att
Louko lät frysa ned sperma från sin XX Matti. Två valpar föddes och en har
drivit ettan på jaktprov. 2014 parades XX Vipulan Veera med XXX Puskajussin
Jesse men resultat från jaktprov finns inte så kanske början kunde ha blivit
bättre om vi ser till härkomst. Far till XXX Puskajussin Jesse var XX
Villipuron Jymy vars nedärvning kunde ha varit bättre vilket också ser ut att
återfinnas i XXX Puskajussin Jesse men vars avkommor ännu är relativt unga. Mor
till XXX Puskajussin Jesse var XX Puskajussin Mira och av hennes 65 valpar har
två gått till JcH. Detta säger också
något.

Konklusion.

Mikko Louko har nyss fyllt 80 år och som
uppfödare av Finsk Stövare har han satt spår i rasen flera år framåt. Alla
kullar är inte behandlade och att gå för djupt in i varje kombination skulle
endast trötta läsaren. Ett erkänt faktum är att det är resultatet av händernas
verk som prisar utövaren av verket. Det utförda verket prisar mästaren!
Resultat saknas inte från Mikko Loukos händer som vänt och vridit på varje drev
och hund då vi kan konstatera att över 40 % av de hundar som fötts upp i kennel
Vipulan gått till minst JcH! Stort tack
Mikko för ditt arbete med den Finska Stövaren!

Källor:
Koiranet och Finska Stövarklubbens årsböcker.

Sangis 2017
05

Åke Sandström