KOIVUKULMAN KENNEL

Pella
Pella
XXX Jonna med ung matte.
XXX Jonna med ung matte.
XX Koivukulman Miska
XX Koivukulman Miska
XX Koivukulman Vilkas
XX Koivukulman Vilkas
XX Riku 81 med utmärkt nedärvning
XX Riku 81 med utmärkt nedärvning
XX Koivukulman Margareetta
XX Koivukulman Margareetta
XX Koivukulman Minja
XX Koivukulman Minja
XX Koivukulman Salli
XX Koivukulman Salli
XX Koivukulman Taratar med glad skytt.
XX Koivukulman Taratar med glad skytt.
XX Koivukulman Tekomaa
XX Koivukulman Tekomaa
Koivukulman L-Lasu o Jari Rahm efter etta jpr uhkl.
Koivukulman L-Lasu o Jari Rahm efter etta jpr uhkl.
XXX Koivukulman Tuutilulla
XXX Koivukulman Tuutilulla
XXX Koivukulman Timpuri
XXX Koivukulman Timpuri
XX Koivukulman Bravo-Salli
XX Koivukulman Bravo-Salli

Kennelnamnet
inregistrerades 1988 men uppfödningen startade med tiken Pella/72 då hon
parades med Ana/71. Kennel ägare är Raita och Pauli Lappalainen. Lappalainens
har vunnit guld, silver och brons i uppfödartävlingen och vann
Mästaruppfödartävlingen 2009 och premierades på årsmötet för Finska
Stövarklubben 21/3 2009. Enligt Koira-net har kenneln fött upp 215 valpar.

XXX Jonna/84 är den första tiken i linjen som fött
valpar vilka registrerats under kennelnamnet Koivukulman. XXX Jonnas mor var
Hely/79 Mor till Hely/79 var Jenni från Ana - Pella/72 kombinationen och far
var XX Jänka-Jussan Jampa. Hely hade bra nedärvning och var mor till två
framgångrika kennlars stamtikar: Koivukulman och Hela-Ajon) Far till X Raiku
var XXX Jehu 433/58 och mor Hely/61. X Raiku saknade en etta till att bli
XXX. Hely/61 hade en etta och en tvåa på
jaktprov. Både X Raiku o Hely omkom i trafiken. Vidare kan sägas om den Hely
som var mor till Pella/72 att hon var en begåvad drivare med utomordentligt
skall. Pella/72 hade ärvt sin mors
utoordentliga skall och kombinerade vind o spårnoga arbetssätt på drevet. Från
utställning hade hon första pris och på prov; 93 som bästa resultat. Paulis
jaktlust i ungdomens dagar var större än vad tassarna på Pella höll för och
detta störde hennes provkarriär. Stamtiken i kennel Koivukulman var som jag
redan angett XXX Jonna men avelsarbetet för Lappalainen skedde tidigare med
Pella/72 som hade tre kullar. Från hennes kull med Ana/71. Från den kullen tog
Pauli en tikvalp som fick namnet Jennie/75. Jenni var på prov i öppenklass två gånger med
tredje pris i öppenklass från båda. Föret på proven var uselt och hon vann de
båda proven 1/6 och 1/7. Jenni hade utmärkt
skall och sök och dessutom utomordentlig jaktlust. I samband med att
Lappalainen flyttade till Kajaani såldes Jenni med det förbehållet att om Jenni
skulle komma att valpa skulle en tikvalp sparas för Paulis räkning. Tiken som
sparades hade XXX Joko sonen XXX Haapian Ami till far. Valpen fick namnet Hely
och hon parades med XX Jänkä- Jussan Jampa vars far var samme XXX Joko. XXX
Jonna såg därmed dagens ljus. XXX Jonna är en av de tikar som gjort avtryck i
rasen.XX Jänkä-Jussan Jampa var en skicklig drivare med ett flytande drevsätt.
Pauli Lappalainen säger att det är en av de bästa hundarna han hört. XXX Jonna hade tre kullar med bra avelsresultat
och var själv kommen från XXX Joko genom att han var hennes farfar. Morfar var XXX Haapian Ami som kom från den
parning där XXX Joko parade sin kullsyster XX Pirta. XXX Jonna hade två kullar med XX Riku/81 som kom från
kombinationen XX Soitinkorven Uula- XX
Rinjan Rosita
. En kombination jag skrivit tidigare om och som ingår i många
framstående uppfödares stamtavlor. XX
Soitinkorven Uula
kom från en betydelsefull kombination och som betytt
mycket i den Finska stövarens utveckling, kullen Matti Envall hade med sin tik XX
Kreeta
när han parade henne med XXX
Joko.
Samtliga ur kullen som Uula
kom ur hade ett mycket flytande och njutbart drevsätt på speciellt barmark
och
jag har tidigare sagt att Uulas bror Soitinkorven
Peku hade ett drev som var ett smycke i skogen. Uula var en mycket säker
drivare.
Var själv åsyna vittne när Uula var på jaktprov. Det var sent på
hösten och de stora potatisodlingarna i Jurva trakten var stelfrusna. Haren
gick långt utefter potatislanden och den var lätt att följa för oss eftersom
den var vit. När Uula kom ut på potatisodlingarna kom nosen närmare marken och
han drev som om inget hade hänt. XX Soitinkorven Uula hade lätt att
underordna sig harens svaga vittring.
XX Riku hade en nedärvning i klass
med XX Joko. XX Rinjan Rosita hade
en utmärkt nedärvning. XXX Jonna som parades två gånger med XX Riku/81 och det
registrerades sex valpar. Fem valpar drev ettan på prov och fyra valpar
utvecklades till minst JcH. En av valparna erhöll titeln JoUch och det var Koivukulman Tekomaa som hade en utmärkt nedärvning. Tiken XX Koivukulman Vilkas blev kvar i kenneln och användes i
aveln med lyckat resultat. XXX Jonna hade sin tredje kull med XXX Ajohalun
Revi. Parningen var en relativt nära släktskapsavel på XXX Joko med mindre
lyckat resultat. En valp registrerades som hade en start på jaktprov med 0
pris.

Intressant
att se närmare på XXX Jonna som
avelstik eftersom hon är ett fundament i den uppfödning som skett i kennel Koivukulman. Som hund var XXX Jonna utrustad med utmärkt
mentalitet. Psykiskt välutrustad. Utmärkt exteriör och dito hårlag. Skallet var
hörbart, jaktlusten utmärkt och balanserad. Detta med hennes psykiska styrka
och balanserade sätt med en jaktlust i harmoni med övriga egenskaper gjorde att
hon var på jaktprov i hög ålder. Hon var 16 år när hon dog. Hennes kloka sätt
gjorde att hon kunde vara fri på gårdsplanen och om sommardagarna blev för heta
och varma gick hon själv till den närliggande sjön för ett bad. Hon hade stark
flocktillhörighet som möjliggjorde att hon kunde följa utan koppel. Detta
visade hon även under jakt o jaktprov. Det var endast att säg till: Nu går vi,
så gick vi. Lappalainens flickor, tyckte om att motionera och på dessa
utflykter följde XXX Jonna med utan koppel. Hur roligt hon än tyckte att det var
med drevet gick hon att kalla in. När dagen var slut för jägarna, men XXX Jonna
drev fortfarande, avslutade hon drevet när Pauli kallade på henne. Hon förstod
att nu var dagen slut och gick själv till bilen där hon väntade tills Pauli
kom. Hon var en mycket speciell hund som nedärvt sig väl och ännu efter flera
generationer syns arvet från XXX Jonna i valparna. Hennes psykiska egenskaper
var utmärkta och Docent P-E Sundgren anger i en av sina böcker att just
psykiska egenskaper har en ärftlighet på 55 % av urvalsskillnaden. Det
påståendet besannas av XXX Jonna i hennes barn o barnbarn. Jag har berättat en
del om XXX Jonna och hennes härstamning. XXX
Jonna
hade inte anmärkningsvärt höga resultat från jaktprov men här går
igen vad som kommit fram i andra artiklar om lyckosamma uppfödare att släkten,
varur tiken kommer är prio ett såvida hon inte har en mängd graverande fel men
ändå vad gäller bruksegenskaper är en representant för släkten. Hennes resultat
från prov är ändå goda, om än inte på topp. Endast sju valpar registrerades
undan henne på tre kullar. Varför vet jag inte, men resultatet på de
registrerade valparna var utmärkt. På hennes två kullar med XX Riku/81 registrerades sex valpar och
fem drev ett i segrarklass på jaktprov. Fyra
blev Fi JcH
. Anu, Jysky, Vilkas och Tekomaa. XXX Koivukulman Tekomaa hade ett utmärkt avelsresultat och drog
tidigt till sig tik ägarnas intresse. XXX Tekomaa föddes 1989 och hade sin
första kull 1991. XXX Koivukulman Tekomaa hade 19 kullar och blev på det sättet
far till 108 valpar. Av XXX Koivukulman Tekomaas valpar var 37 valpar på
jaktprov. 10 st. blev Fi JcH, fyra hade nolla i pris. XXX Koivukulman Tekomaa
hade utmärkt nedärvning med 31 (31 % pristagare) pristagare på jaktprov. En tik
kan komma upp i 31 % pristagare på jaktprov men endast de bästa nedärvarna
bland hanhundarna har över 30 % pristagare på jaktprov. I kombinationen
förenades två utmärkta släkten med XXX Joko på både fädernet och mödernet. I
kullen med XXX Ajohalun Revi
registrerades endast en valp

XX Koivukulman Vilkas (XXX Jonna-XX Riku)parades fyra
gånger och blev mor till 26 registrerade valpar. Jaktligt ger hon ett stabilt
intryck utan direkta toppresultat men redan som tvååring drev hon en etta på
över 85 poäng redan i september. Hennes provresultat ser ut att vara av samma
klass på både barmark och snö och det har varit och är den Finska
Stövarklubbens målsättning och då givetvis många uppfödares målsättning, den att
hunden skall kunna anpassa sig till skiftande förhållanden. I allt vi gör är
det viktigt att målbilden som vi focuserar på tydligt framgår och är befäst i
skrift. Då har vi möjlighet att gå tillbaka om vår avel separerar från
målbilden för att se var och i vilken parning vi kom ur spår och behöver inte
ändra målbilden efter den hund vi har för tillfället. Målbilden skall tydligt
framgå i de jaktprovsregler vilka är till för att styra aveln.

Första kullen för XX Vilkas hade var
med XX Junnu SF 20064/84
Tre valpar från kullen var på prov. Två drev nollan men hanhunden
Koivukulman Jake blev XX och far till 28 kullar. Avelsresultatet sticker inte
ut. 1993 hade XX Koivukulman Vilkas en kull
med XX Muurivuoren Seri som kom från
XXX Poku-XX Tiuha. En kombination jag skrivit om i sammanställningen över Muurivuoren kennel och går därför inte
närmare in på hans härstamning. Åtta valpar registrerades och sex deltog i
provverksamheten. Karo och Miska gick till XX. XX Miska blev kvar i kennel Koivukulman och blev mor till 22
valpar. 14v valpar deltog i provverksamheten. Fem gick till Fi XX. XX Koivukulman Vilkas parades två gånger med
XX Muurivuoren Seri 1994
men inte med lika bra resultat andra gången, som
1993. (Detta kan ge en fingervisning om miljöns betydelse. Liknande har gått
att finna om en urusel kombination upprepas. Det är inte säkert att båda
kullarna blir lika dåliga.) Hennes bästa kull var med XX Jarrumiehen Jatsi. Sju
valpar föddes, fem var på jaktprov och bäst lyckades Ernesti o Roosa som gick
till Fi JcH (XX)

XX Ernesti
blev far till 82 valar i 12 kullar. Endast en kull saknar meriterad avkomma
vilket får anses mycket gott resultat. Systern XX Koivukulman Roosa gick till
kennel Kotaniemen och hade där fyra kullar vars resultat hade kunnat vara
bättre. Kombinationen XX Jarrumiehen Jatsi-XX Koivukulman Vilkas, var den bästa
kombinationen om vi ser till jaktprovsresultat. Jaktprovsresultaten säger dock
inte alltid hela sanningen

XX Koivukulman Miska hade bra nedärvning. Av hennes 14
valpar som deltog i prov verksamheten var det endast 2 som gick till noll pris.
Fem valpar gick till JcH. Två gånger parades hon med XX Pajakallio Veeto med
utmärkt resultat. XX Pajakallio Veeto hade utmärkt härstamning genom att far
var Muurivuoren Jimi som vars farfar var XX Riku/81 från kombinationen XX
Soitinkorven Uula- XX Rinjan Rosita. Från kullarna (2 st.) med XX Pajakallio
Veeto sparades två tikar i kenneln. XX Koivukulman Margareta och XX Minja. En
från varje kull. Hennes första kull var med XX Kyrönperän Ässä. Åtta valpar
registrerades och bäst lyckades Koivukulman Tiki som gick ända till JcH. XX
Koivukulman Tiki blev far till 76 valpar på 14 kullar. Hans nedärvning var
fullt godkänd om inte på topp.

XX Koivukulmen Margareetta

XX
Koivukulman Miskas dotter XX Koivukulman Margareetta hade två kullar med XX
Isonsaaren Haka son till XXX Koivukulman Tekomaa. XX Isonsaaren Hakas mor var
XXX Kahvanahon Valppu. XXX Kahvanahon Valppu hade et bra avelsresultat då hon
hade 10 pristagare på prov av 25 registrerade valpar. Endast en drev till tvåa
de andra hade ettor på prov och tre blev JcH. En av tikarna blev kvar i kennel
Koivukulman, tiken Koivukulman Kiia och hade där en kull med XXX Saamamiehen
Tavetti. Sex valpar föddes, tre var på prov o drev till pris varav hanhunden
Remu blev XX. Senare överläts Kia till kennel Kikkojärven där hon hade en kull
med samma hanhund men med bättre resultat.
Fyra valpar registrerades, tre var på prov och två utvecklades till Fi
Jch.

XX Koivukulmen Minja.

Minjas bästa
resultat på barmark var 94,71 så tidigt som den 29/9 på provet i Pielavesi 29/9
2004. Hennes bästa resultat på jaktprov var just på barmark. Om jag skrev i
början om XXX Jonna att hennes resultat från jaktprov inte var anmärkningsvärt
höga kan vi konstatera att genom en metodisk avel och ett klart mål i siktet
att varken XX Vilkas eller XX Miskas drev hade höga poäng på jaktprov, men stabila
vilket för övrigt kan sägas även om XX Koivukulman Margareetta. Förtjänsten av
detta skall tillskrivas Raita och Pauli Lappalainen som genom sitt val av
hanhundar ur goda släkten, sett till att "giftet" förökat tillgångarna, i detta
fall hundar om vilka det kan sägas; Driver beundransvärt. XX Koivukulman Minja
hade 25 starter på jaktprov och 20 gånger gick hon till pris. XXX Koivukulmen
Minja hade tre kullar om 25 valpar. Nio valpar gick till pris på prov. Med XX
Pikipuron Rokki år 2002 registrerades åtta valpar och tre valpar var en gång
vardera på prov och alla drev till etta ökl.
Valparna hade inte mer än en start och det leder en in att tänka, att de
hamnade hos jägare som ville hylla uppfödaren. XX Pikipuron Rokki hade utmärkt
släkt genom att far var XX Hovipolun Sakke och mor var XX Pikipuron Assi. Far till XX Pikipuron Assi var XX Konikangen Lono efter XX Konikangen Hapatus och XX Konikangen Viilu. På morsidan hade
XX Pikipuron Assi topphundar från Kennel; Soitinkorven,
Kyrönperän och Pirttirinteen. XX Pikipuron
Rokki
hade inte heller en radda med ettor över 90 poäng på prov, men hans
släkt var utmärkt. Hans bästa resultat på barmark var 85,79 på prov i Kemi
23/10 2004.

2004 hade XX Koivukulman Minja valpar med XX Pohjapuron Kusti. Sju valpar föddes.
Fyra valpar var på prov. En blev XX Koivukulman Taratar. Tre andra valpar hade
varsin start. Två drev var sin etta och en drev till andra pris. Detta ger
också en antydan om att valparna gick till jägare som inte var särdeles
intresserade av jaktprov. Från kullen
med XX Pohjapuron Kusti
sparades tiken XX
Koivukulman Taratar
och hennes kull med XXX Tahti är kanske den mest lyckade i kennelns historia om
värdestocken är framgångar på jaktprov. Av nio valpar ur kullen drev sex till
första pris och en till ett tredje pris. Av första pristagarna var det tre som
fortsatte tävlandet fram till JcH nämligen; XXX Koivukulman Tuutilulla, XX
Koivukulman Tuiskutar
och XX
Koivukulman Timpuri.
XXX Koivukulman
Tuutilulla
blev kvar i kenneln och har hitintills haft tre kullar. Den
yngsta kullen så sent som 2018 med hanhunden XXX Alapörkän Gara. 2012 med XX
Sahtiajon Roki
. Roki hade till far XXX Mannikarin Lojo. En valp ur kullen
har blivit JcH, nämligen XX Koivukulman
Diiva-Dooris.
En annan valp ur kullen har drivit tvåan. XX Sahtiajon Rokki hade inte lika
gedigen släkt på mödernet som de hanhundar Riita och Pauli tidigare använt.
2015 hade Tuutilulla en kull med XXX
Peremären Poju.
En valp har varit på prov och drivit etta ökl. Far till XXX
Peremären Poju var samma far som till XX Sahtiajon Rokki. Ännu för tidigt att
dra slutsattser om kullen. Pojos morsida är mer känd än morsidan hos Roki.

I samma kull
som Tuutilulla och Tuiskutar föddes även hanhunden XX Koivukulman Timpuri. Alla tre blev JcH och XX Koivukulman
Timpuri är använd i avel med bra resultat. XX Koivukulman Timpuri är far till
26 kullar med sammanlagt 156 valpar. 44 avkommor har startat på prov och äldsta
kullen är från 2012. Sex avkommor har drivit till nolla på sina enda starter.
Elva avkommor har nått titeln JcH. 19
avkommor har drivit till förstapris ökl på sin enda start och fyra till ett
andra pris. Ser ut som om XX Koivukulman
Timpuri
fört ett fint arv vidare till sina avkommor.

XX Koivukulman Pihka ur samma kull som XX Koivukulman Minja gick till kennel Kirkkojärven där hon hade två kullar
och blev mor till 11 valpar. Hennes bästa kull var med XXX Isonsaaren Haka där
två blev XX Rita och Masi. XX Kirkkojärven Rita hade två kullar. Båda med XX
Ajotaiturin Jehu. Tre avkommor var på prov en gång vardera och alla drev till
första pris på sin enda start.

XX Koivukulman Tuiskutar, syster till XX Koivukulman Timpuri och
XX Koivukulman Tuutilulla
, var fem gånger på jaktprov med första pris som
resultat på samtliga starter. XX Koivukulman Tuiskutar har haft tre kullar
hitintills. Första hanhunden blev XX Koivukulman Bravo-Jytky och kullen föddes
2012. Bravo-Jytky var från kullen XX Koivukulman Iita hade med XX Junnu. XX
Junnu hade utmärkt släkt. Far var XXX Muurivuoren Rietu och mor var Noora som
också hade utmärkt släkt. Hennes mor var Vipulan Salli från kullen XX Vipulan
Helena hade med XX Konikangen Hapatus. Då jag tidigare skrivit om både Vipulan
och Muurivuoren går jag inte in närmare på Nooras härstamning. Från kullen kom
fem avkommor på prov och bäst lyckades XX Koivukulman Hurja-Sero. Hennes nästa
kull var med XX Sulosoinnun Ässä. Valparna föddes 2016 och enligt koiranet har
ännu ingen startat på jaktprov.

2017 hade XX
Koivukulman Tuiskutar sin senaste registrerade kull enl koiranet jan 2019 med
den välsläktade hanhunden X Alapörkän Qusti. X Alapörkän Qustis släkt går jag
inte närmare in på eftersom den intresserade kan läsa om släkten där jag
skrivit om Alapörkän kennel liksom Syysaamun kennel. I Sverige finns en avkomma
från kullen, Koivukulman Lucky- Lasu som redan meriterat sig på jaktprov. Ägare
till "Lasse" är Andrea o Jari Rahm, Knivsta.

Konklusion.

Raita o Pauli
Lappalainen har utfört ett utmärkt avelsarbete finnstövarägarna till godo. I
sitt avelsarbete har de inte gått efter de bästa tävlingsresultatlistorna när
de sökt täckhundar till tikarna utan ser ut att ha prioriterat välsläktade
hanhundar där signumet under flera generatioer var just den stresståliga hunden
med det flytande drevsättet. Detta med att egenskapen kommit i flera
generationer tyder på ärftlighet och inte miljöfaktor. Stjärnor ur mindre kända
släkten tyder på en sällsynt lyckad kombination och redan det att den lyckade
genkombinationen är sällsynt säger att den inte är ärftlig och just därför har
många fått uppleva att stjärnhund avel inte leder framåt. Raita o Pauli har i
sitt avelsarbete visat sig besitta stor raskännedom, grunden för det lyckade
avelsarbetet. Hundarna med de goda
egenskaperna har återkommit i flera generationer. Tack Raita o Pauli!

Sangis
februari 2019. Åke Sandström