1978 var ett
viktigt år för Tapani Pukkila, Isojoki (Storå) Finland. Året var viktigt inte
enbart för honom utan för många som längtat efter en väl fungerande jakthund av
rasen Finsk stövare. Det året gjorde Tapani Pukkila militärtjänst som
värnpliktig i Finska armen. På samma kompani låg också en yngling som hette
Juntti. Ynglingens förnamn var Martti och han pratade mycket om harjakt och hur
den bedrevs i Torneå trakten. Martti berömde sin äldre brors hund och berättade
många dråpliga historier från jaktturerna med henne. Den äldre brodern var; Erkki Juntti. Martti
utnämnde Jekku/72 till Torneå traktens bästa finska stövare. Liten till växten,
sa han att hon var och det gjorde henne mycket jakttålig. Ytterst sällan jaktdagar
behövde ställas in på grund av vädret. Hennes skall var utmärkt och hade blivit
Fi JcH på sex starter på jaktprov vid ca fyra års ålder. Martti berättade att
Jekku skulle paras med XXX Joko, från Uleåborg. (XXX Joko har jag skrivit om så
många gånger att närmare presentation inte är nödvändig) Tapani, som hade
hört mycket gott om Jekku beslöt sig för
att beställa en valp från denna XX Jekku/72. (Jekku/72 och hennes härstamning
behandlas i separat artikel i Finnstövaren 1/16) Valp köptes och fick namnet
Sissi. Lycklig återvände Tapani till Vihanti som han då bodde i med den lilla
valpen. Drömmar fanns hos Tapani men att drömmar skall gå i lås händer sällan,
men nu infriades förväntningarna och här börjar berättelsen om Syysaamun kennel
i Storå (Isojoki) Finland (Till Storå flyttade Pukkila 1981) Den lycklige
valpägaren visste inte att hundar kommande från denna tik skulle vara hälften
av Drevkung 2015 XXX Alapörkän Fredi med Syysaamun Ajo som far!

XX Sissi
SF13357J/79


XX Sissi
XX Sissi

XX Sissi föddes 29/5 1979. Exteriört märktes
att den mäktige XXX Joko var hennes far eftersom hon var ett gränsfall vad
gäller höjden. På utställning fick hon även 0-a på grund av höjden, Däremot var
exteriören för användningsområdet inget att klaga på. Till motsatts till sin
mor XX Jekku hade hon en tidig jaktprovspremiär. Detta berodde inte på att inte
XX Jekku skulle ha klarat en start på jaktprov, men ägaren till XX Jekku, XX
Sissis mor, var en yngling, Erkki Juntti, vilken mest tyckte om att jaga. I
september 1980 drev Sissi sin första barmarks etta på 88,92 poäng. Provet var i
Kalajoki. Samma år men längre fram och på snöföre drev hon till ett tredje
pris. 1981 startade XX Sissi på jaktprov i Piipsjärvi och drev en etta på 93,52
poäng. Hon hade fort lärt sig att driva på snö och drevrepriserna var: 120, 115
och 114 minuter. 1982 var hon också på
prov med några 0-or beroende på att ägaren avbröt provet eftersom han ansåg att
början var för svag för att kunna uppnå ett första pris som han visste att XX
Sissi var kapabel till. I september 1982 var han på prov i Ruuki och erhöll ett
första pris på 86,57 poäng på barmark. På det provet visade XX Sissi sin
kapacitet. På det ena släppet tog hon haren efter 90 minuters drev. Nu hade hon
en 30 minuter på sig att dels finna en ny hare och att hinna få drevtid på den.
Reglerna var på det sättet att gick haren under eller annars förolyckades hade
hunden på sig den resterande tiden upp till 120 min efter det att upptaget
skett på den hare som gått under stenen. Det tog några minuter att få fast
henne och att sedan förflytta sig till ett nytt område för nytt släpp. klockan
gick under tiden de förflyttade sig men redan efter några minuter fann hon en
ny hare och hann få 13 minuters drevtid på den innan de 120 minuterna var till
fullo så den totala drevtiden det släppet var 103 av 120 minuter disponibel
tid. I februari 1983 var hon på prov i Ylistaro på snöföre och drev där sin
tredje skl-etta på nu 80,23 poäng och blev därmed Fi JcH. I Ylistaro var det
nästan - 20 grader vilket försärker prestationen att driva en etta på 80,23 p !

XX Sissi som
avelstik

Sissi hade 5 kullar med 38 valpar totalt.
Första kullen blev med XXX Matti och därifrån kom hanhunden Masto med etta
Skl. Masto som Pukkila ägde såldes som
1,5 åring till en polis i Lahti, Ilmo Hyyryläinen, god vän och kollega till
Erkki Juntti. Masto var en mycket lovande unghund med utmärkt skall. Priset var
inget rea-pris men Hyyryläinen ville ha honom. Hyyryläinen kände släkten
eftersom han hade en hanhund undan XX Jekku. Masto blev inte JcH eftersom
ägaren slutade tävla med honom men på Kilpa i Ylivieska placerade han sig som
sjua. Mastos bror, Masa hade ökl. etta och skl etta båda över 90 poäng! En
annan orsak till att Hyyryläinen ville köpa Masto var att grannen till honom
ägde kullens stjärna, Massi, men ägaren var inte intresserad av jaktprov Masto
blev far till 8 kullar i sin tur och med tiken XX Jänesluuta föddes bl.a. XXX
Mettäjuntin Ponu som blev far till 21 kullar. Erkki Juntti, Mettäjuntin kennel,
använde honom till tiken XXX Keskävän Hinku två gånger. Med XXX Mika sonen XX Hasse
hade Sissi också en kull där två valpar var på prov. XX Hasse hade 85 avkommor
med ett fåtal pristagare på prov. Så blev det också med Sissi, men kullen med
Sissi var ändå den kull som hade två startande på prov. Bästa kullen för XX
Hasse var med XX Sissi. XX Sissi förstärkte släkten med drivande hundar. Mor till XX Hasse var XX Vekku. ( Vekku var
helsyster till XXX Jokos mor, XX Rita!)
XX Vekku var som unghund i Storå (Isojoki). XXX Mika´s ägare, Matti
Viita köpte henne. Vekku blev JcH på fyra starter och var även Kilpa-hund! XX Vekku såldes vidare kom att sluta sina
dagar i östra Finland. Där levde hon och jagade ännu som 13-åring och ägaren
sa: "Bättre hund än denna 13-åring vill jag inte ha!" XX Vekku var inte lika
tidig som XX Hasse och kanske därför blev inte heller Hasse-Sissi valparna
heller tidiga. Ett undantag fanns i kullen och det var hanhunden Hono, som
Erkki Juntti köpte. Erkki Juntti hade tikar och det passade sig inte då med en
hanhund varför Pukkila köpte tillbaka honom. Hos Pukkila fick Hono start på
jaktprov redan som ett åring i september
men lyckades inte. Pukkila sålde honom till en ny ägare men denne hade otur och
strax efter köpet blev han dödad av en bil.
Enligt Pukkila var Hono kanske den bästa valpen efter Hasse/Sissi. Aveln,
hund bygget gick framåt! Med J. Kemiläs´s XXX Rokki kom två på prov och bäst
lyckades tiken Ruusa som blev JcH. Dock innan kennel namnet ännu hade
registrerats. XX Ruusa var en utmärkt hund med 6 ettor på jaktprov. Största
meriten för henne var när hon blev tvåa i Sydösterbottens mästerskapsprov med
över höga 90 poäng. 1987 och 1989 hade Sissi valpar med XX Juice. Juice hade
som far XXX Kasken Hai och mor var xx Hulda efter XXX Joko och XX Lady. Lady
hade i sin tur välkända Närpes hundar på morsidan och utmärkta sådana som tex
XXX Randy, XX Deisi och XX Klinga 281/63
(Uno Wester) med flera...

XX Hulda vann Kilpa som treåring 1982 och är
nog fortfarande den yngsta hund som vunnit Kilpa. XX Hulda hade i kullen där Juice och Sixten
Thyni´s Helge föddes, två andra avkommor som varit på Kilpa: XXX Apo och XXX
Emma.11 valpar föddes med XX Juice som far. 5 var på prov och bäst lyckades XX
Syysaamun Jekku som stannade hos Pukkila för fortsatt avel. XX Syysaamun Jekku
var inavlad på XXX Joko med 7,03 %. Kullarna Sissi hade med XX Juice var hennes
bästa. Pukkila kände Juice väl eftersom han ägdes av honom närstående personer
bland annat hans halvbror, Ari Harju. Juice blev påkörd som 6-åring. Arbetet
utan nattslag hade kunnat vara bättre men sedan nattslag hade funnits fanns
inget att anmärka. Juice var en god
vägdrivare med ett mycket bra hanhundsskall som var tätt med mycket god
nyansering. Juice var signalkänslig! Juice drev gärna räv och dödade
mårdhundar. Det var Juice som gav Syysaamun hundarna lusten att ibland driva
räv, enlig Pukkila.

Syysaamun
Jetta SF14635/89.


(Juice-Sissi)

Tävlade inte mycket på jaktprov. Hon hade tre
kullar och bäst var kullen med Ajajan-Masa där Syysaamun Saki blev JcH. Saki
var en mycket god hund med18 ettor på jaktprov. Bästa meriten var att han på
Kilpa i Kaustinen placerade sig som tvåa! Jettas bästa resultat hade hon på
provet i februari 1995 i Isojoki. Ajajan Masa hade till far XX Riku, vars
nedärvning var i Joko-klass. XX Riku;s far vr
XX Soitinkorven Uula och XX Rinjan-Rosita mor. Rinjan-Rosita hade ett utmärkt
avelsresultat. Mor till Masa var XXX Ajajan Ani, barnbarn till XXX Joko.

XX Syysaamun
Jekku SF20508/87


(Juice-Sissi)

Jekku föddes 20/5 1987 och hade sin första
start på jaktprov i februari 1991 med resultatet ett starkt andra pris. XX
Jekku var lika reslig som sin mor och tålde mera arbete i skogen. Hennes iver
efter att få fast drevdjuret ledde henne många gånger in under lador och
stenar. Hon födde fyra kullar med 26 valpar totalt. Hennes första kull var en
tjuvparning med den då lika gamla Tievan Kiivas (e Juice). Båda föräldrarna var
ett åriga. 12 valpar föddes i den kullen och Pukkila avlivade sex. En valp
stannade hos Pukkila och det blev rävchampion Syysaamun Rysky. Förutom att
driva räv kunde han även driva hare. Han var en utmärkt vägdrivare! De andra
fem valparna gick alla till "Reppomies" (jägare som ville fylla ryggsäcken
under dagen) Alla de överlevande var över medelnivå och enligt Pukkila hans
kanske bästa kull!

10 av XX Jekku;s valpar var på prov och av
dessa blev 3 s JcH. Det även fanns andra med första pris i skl. Med XX
Konikangen Hapatus tävlade tre st. i segrarklass på jaktprov. Med XX Riitulan
Jätkä tävlade två i segrar klass varav Syysaamun Albert blev JcH. Tiken XX
Syysaamun Usva blev kvar i Pukkila´s ägo och kom från kullen med XX Epeli. XX
Epeli var en linjeavel på XX Suopellon Jami. Eepeli var far till bland annat XX
Hautakorven Sepeli!

XX Syysaamun
Usva FIN30288/96


XX Syysaamun Usva
XX Syysaamun Usva

( XX Epeli-XX Syysaamun Jekku)

Usva var på 6 jaktprov med resultat från alla
6 med 5 ettor och ett tredje pris. Genomsnittet på hennes första pris var höga
86,64 poäng. Usva var en utmärkt tik i skogen men jaktprovsintresset hos
valpköparna var inte på topp. Usva
väckte ibland på harens nattspår och kunde även under vissa förhållanden visa
någon löshet på drev. ( Lättare väckning på nattslag är i egentlig mening inte
löshet eller oärlighet! /Åke) Hon hade många fina egenskaper och det är ju
dessa egenskaper som vi försöker att dels bevara men även utveckla genom vår avel.
Endast då går aveln framåt! Usva var utmärkt vägdrivare. Ibland tog hon haren
på drevet och apporterade utan uppmaning dessa till Pukkila! Usva ägdes av
Pukkila tillsammans med sin son Vesa.
När Vesa skulle in i det millitära ville en känd person i stövarkretsar, Simo
Mäkinen, köpa Usva. Tapani visade grönt ljus eftersom Vesa behövde kontanter
och Tapani hade Syysaamun Sumu. Största
framgången hade hon med XXX Alapörkän Hiski och därifrån behöll uppfödaren XXX
Syysaamun Sumu. Med XXX Alapörkän Hiski förstärktes det flytande drevsättet.
Hela Hiski´s mors sida innehåller just sådana hundar. Avelsarbetet fortsatte nu
med Sumu.

XXX Syysaamun
Sumu FIN33696/00


(Alapörkän Hiski- Syysaamun Usva)

Med Sumu börjar nu framgångarna som Pukkila
medvetet strävat efter i sitt avelsarbete, sitt hundbygge mot ideal hunden.
Fram till nu hade han medvetet försökt bygga den hund han ville ha och önskade
komma till. I kombinationen med XXX Alapörkän Hiski och XX Syysaamun Usva
förenades två uppfödares gemensamma ansträngningar och sådant lyckas. Förmågan
att driva flytande på barmark förstärktes och Sumu var en utmärkt drivande tik
på barmark. Hennes toppresultat på barmark var höga: 96,54 i Vieremä september
månad. Sumu drev även räv med en etta över 90 poäng. En signal känslig hund är
en bra drivare på barmark för där krävs det snabba omställningar i drevsättet
och drevfarten beroende på underlaget. Jag har en känsla av att denna egenskap
håller att försvinna från mångahundar. På senaste
svenska mästerskapet var resultatet dåligt och detta berodde på att det var
"ytfrusen barmark". När hunden då kom från skugga i skogen ut på solbelysta områden
tappade de flesta bort haren. Det godtogs att hundarna tappade bort haren för
det fanns ju en förklaring: Ytfrusen barmark! Endast en hund lyckades med
omställningen att komma från skugga in i solbelyst område. Den hunden är
signalkänslig. Vinnaren, XX Bossmålas Frisko,( barnbarn till XXX Alapörkän
Hiski)nyanserade och varierade sitt drevsätt och sin drevfart beroende på den
vittring de olika underlagen på barmark hade. Och han vann mästerskapet. I
Sverige har vi valfri dag för att gå på jaktprov. Dock inte SM-provet eller
uttagningarna dit. Besluta provdag dagen innan kl. 18 för öppenklassproven och
elitproven. I Finland finns det öppna två veckors prov.( Denna provform, med
valfri provdag, i de båda länderna kommer att försämra hundarna om inget görs.
Ha kvar provformerna men säg att det gäller endast under september och oktober
på barmark, just för att få ha kvar förmågan till omställningar i drevsätt och
drevfart.)

Tapani hade 4 kullar med Sumu. Första kullen
var 2005 med XXX Hautakorven Julli vilken hade till far XXX Kyrönperän Hemuli
och mor XX Jokatalon Piika. (Kyrönperän kennel har samma ursprung som
Muurivuoren kennel´s hundar). I kullen 2005 föddes 7 valpar och däribland
Internationell o Nord UcH Fi UcH Fi Jch Syysaamun Murku som blev kvar hos
uppfödaren. Första kullen med XX Hautakorven Julli var 2005 och där föddes 7
valpar varav tre var på jaktprov. Två gick till championat. Både exteriör och
drevförmåga var utmärkt. Syysaamun
Murku, den tik uppfödaren behöll erövrade utmärkelser på både jaktprov och
utställning. På utställning vann hon allt som gick att vinna. Internationell,
Nord Sv. Fi, No - UcH. Hon var vinnare av Världsutställningen 2008 i Sverige.
Vann åren 2005 o 2007 i Finland på Helsingforsutställningen.

2006 hade Sumu valpar med XX Syysaamun Saki
som kom från kullen S. Jetta - XX Ajajan Masa.
S. Saki var en utmärkt drivande hund och en lika god nedärvare. Hans mor
Jetta kom från kullen XX Juice- XX Sissi. Från kullen S. Sumu-S. Saki kom två
på prov. 2008 hade Sumu sin bästa kull och återigen med XXX Hautakorven Julli.
Tio valpar föddes. Sju st. var på jaktprov och fyra nådde till JcH. En av dessa
var XXX Syysaamun Ajo som i sin kull med XXX Alapörkän Bella blev far till
Drevkung 2015 XXX Alapörkän Fredi. I kullen Syysaamun Ajo- Alapörkän Bella
förenades återigen Pukkila´s uppfödning med Reta o Jari Fors´s avelsarbete i
Alapörkän kennel. I kullen föddes 8 valpar och fem har drivit etta på prov. Den
bilden går igen från många kombinationer. Resultatet blir bra när två släkten,
där släktdraget (kännetecknet för den släkten) varit god drevförmåga slås
samman. Det blir ett bra "gifte".( En pojke och en flicka förenar sina liv. -
båda familjerna har gods och egendomar och med sammanslagning av släkterna
växer tillgångarna. Så var det i det agrara samhället och uttrycket: Bra gifte!
föddes)

Int.Nord UcH
Fi JCH (och mycket annat)

Syysaamun Murku FIN20337/05


XXX Syysaamun Murku
XXX Syysaamun Murku

Kom från
kullen 2005 mellan XXX Hautakorven Julli och XXX Syysaamun Sumu. Murku är
använd i avel av uppfödaren till tre kullar. Den första kullen hade hon 2008
med Int. Nord, Fi, Sv, No UcH och Fi JcH Mehtäpellon Hemuli! Hemuli hade till far XXX Muurivuoren Urja!
Åtta valpar föddes och av dessa har 5varit på prov och längst har XXX Syysaamun
Sirius nått och det var den tiken Pukkila behöll för fortsatt avel. Tiken Nunki
(Kullsyster till Sirius) har nått UcH. Tapani Pukkila har haft blick för vilken
valp han skall välja samt haft god förmåga att ta fram de bästa sidorna hos
hundarna. Sirius är Int-UcH, Fi UcH, Fi Jch!

2010 hade Murku valpar med XXX Käskevän Erkki
och i den parningen kan man säga att Pukkila återvände till ursprunget XX
Jekku/72 eftersom Käskevän kennel också har sitt ursprung i Erkki Junnti´s tik
XX Jekku/72. Tre av valparna har varit på prov och längst har Syysaamun Mierka
nått. Hon kan titulera sig Fi JcH och återigen valde Tapani Pukkila rätt valp!
2012 hade Murku valpar med XXX Toivolan Roku men därifrån hade ännu ingen varit
på prov enligt redovisning dec 2015 på koiranet.

Murku har hela tiden ägts av Johanna Isaksson
från Rovaniemi men fött valpar under kennelnamnet; Syysaamun. Murku har också
periodvis bott hos Pukkila, så han har kunnat jaga och tävla med henne. Murku;
s kullbror XXX Syysaamun Hemmo var också av utmärkt exteriör och vann
utställningen i Helsingfors 2008! Hemmo har 13 ettor på jaktprov med 5 st. i
följd, i spannet 83-93 poäng! Han blev Trippelchampion!


XXX Syysaamun Sirius
XXX Syysaamun Sirius

XXX Syysaamun Sirius, har haft två kullar.
2013 med XXX Käskevän Erkki. Två valpar föddes men ännu har ingen varit på
prov. 2015 hade hon en kull med XX Kaapo, son till XX Passipojan Vilu. Ingen
valp har ännu varit på prov men de är ännu inte ett år när detta skrivs.

Sammanfattning

Tapani Pukkila från Isojoki har visat att det
goda kan behållas och utvecklas. Det vi lär oss, är att grundläggningen för det
fortsatta avelsarbetet, hundbyggandet mot ideal hunden, måste vara gedigen. Det
var den genom XX Jekku/72 för annars hade inte XX Jekku/72, varit grunden till
fem kennlar: Syysaamun, Käskevän, Mettäjuntin, Ajolumen och Meripojan. De
muntliga berättelserna om XX Jekku har besannats i de kennlarna! Men Tapani
Pukkila har genom medvetet val av täckhundar till sina tikar visat att
avelsarbetet fodrar kunnande och att en uppfödare kan arbeta medvetet mot sin
bild av önskehunden: God drivare med fulländad exteriör! Men drevförmågan sätts först! Kronan på
verket kan väl sägas vara att XXX Syysaamun Ajo är far till Drevkung 2015
Alapörkän Fredi! Pukkilas avel startade
från den lilla mörkfärgade XX Jekku/72med tiken Sissi. Flera av hans uppfödda
hundar har rönt stora framgångar på jaktprov och jaktprovstävlingar! Hans
avelsarbete har onekligen utvecklat hundarna i de olika kombinationerna och då
har aveln, hundbygget, mot ideal hunden gått framåt. Tack Tapani Pukkila för
ditt arbete!

Sangis
december 2015.

Åke Sandström