Norrsolens kennel                                     

Sv o Fi XX Bottenfjärdens Marja starten i kennel Norrsolens
Sv o Fi XX Bottenfjärdens Marja starten i kennel Norrsolens

Norrsolens kennel ligger,
eller har sin hemvist, i Norrbotten med närmaste tätort Piteå. Ägare till
kenneln är Lars-Gunnar Erkki bördig från Tornedalen varför valet av ras, Finsk
Stövare, förefaller naturligt. Jag vill ändå framhålla Erkkis stora kärlek
sedan 21 år, Monica Sundvall. Utan henne säger Erkki:" Hade jag inte klarat upp
det"

Första registrerade kull i
kennel; Norrsolen tillkom 2014. Varför skriver jag om en kennel som varit
verksam endast så kort tid? Svaret på den frågan är, det jag skriver skall inte
ses som minnesord över en uppfödares strävanden. Viktigt är dock en tillbakablick där vi kan
se hur och vad som kommit i dagen av uppfödare, vilka för dagen upphört med att
förädla den Finska Stövarens bruksegenskaper. Exteriörens utformning så att
hunden skall kunna anpassas till det samhälle vi för dagen lever i. Evolution
är ordet men en evolution som styrs av uppfödarens val av täckhund, Kravet på
jakthunden är i dagsläget till viss del annorlunda än för 100 år sedan. Idealen
förändras med tiden. Vi lever annorlunda, bor annorlunda. De flesta bor i
tätort med en inne hund som måste finna sig i den miljö och de krav den miljön
ställer.

SV o Fi XX Bottenfjärdens
Marja.

XX Bottenfjärdens Marja hade
till far XX Ajolumen Raju. Kennel Ajolumen och Rajus släkt finns skrivet om på
hemsidan varför vi tittar mer på tiksidan hos XX Bottenfjärdens Marja.

Mor till Marja var XX
Mäkipuiston Miina. Mäkipuiston Miina var avelstik i kennel Bottenfjärdens. Vi
tittar närmare på den kennelns avels arbete för att få större kunskap om
starten i Norrsolens Kennel.

Bottenfjärdens kennel, Mikael
Karjalainen

Enligt Hitta stövare hade
Bottenfjärdens kennel en början i tiken XX Håplidbäckens Zekita. Hennes far var
XX Södergårdens Hej. Den insatte ser nu att dessa var Schiller stövare.

XX Mäkipuiston Miina
vilken var den första tiken av Finsk Stövare i kennel Bottenfjärdens hade fem
kullar valpar i Bottenfjärdens kennel. Miina var inavlad till 3,71 % på XXX
Poku Drevkung 90 i femte generationen. Miinas mor var XX Mäkipuiston Vatupassi.
Vatupassis mor var Kiviniemen Passavantti vilken kom ur kombinationen XX
Muurivuoren Urja/ Jarrumiehen Unelma. Den släkten som Passavantti kom ur var
idel kända hundar vilka tillfört mycket. Detta gäller såväl mödernet som
fädernet. Kennel Muurivuoren finns att
läsa om på hemsidan och kennel Jarrumiehen kommer ur kombinationen Soitinkorven
Peku/ XXX Ritva längre tillbaka genom tiken XX Raju vilken kom just ur
Soitinkorven Peku/XXX Ritva kombinationen. På de fem kullar XX Mäkipuiston
Miina hade blev 58,62 % meriterade på jaktprov. Låt oss uppehålla oss vid
Bottenfjärdens kennel en stund,  kommer att ge en djupare bild av starten i
kennel Norrsolens.        2005 hade XX Mäkipuiston Miina sin första valpkull med Jarro
S 21824/202. 2007 gjordes samma parning om baserad på första parningen med
samma hanhund. I parningen 2005 blev sex valpar meriterad på jaktprov av sju
födda. Bottenfjärdens Tuula blev JcH och Bottenfjärdens Kreeta blev Sv o Fi
Jch. Bottenfjärdens Kreeta blev avelstik i kennel Pell-Antforsens, kennel.
Jarro hade till far XXX Leo efter XXX Stenåsens Seppo. Seppos mor var XX
Soitinkorven Roosa. Jarros mor var XX Mettäjuntin Ilona. Mettäjuntin kennel
återfinns att läsa om i vad jag skrivit.

Sv o Fi XX Bottenfjärdens
Marja, starten i kennel Norrsolens


Peruddens Aapo o Norrsolens Zlatan
Peruddens Aapo o Norrsolens Zlatan

XX Bottenfjärdens Marja hade
två valpkullar i kennel Norrsolens och 46 % av hennes valpar meriterade sig på
jaktprov. Hennes valpkull 2015 var med XX Peruddens Aapo som var son till XX
Solstrimmans Finn-Santtu. Från kullen blev två valpar JcH; Zlatan och Tjabo.
XXX blev Norsrolens Stejra. Valparna efter XX Peruddens Aapo, från två kullar,
meriterade sig ca 53 % på jaktprov. Några slutsatser om Aapos nedärvning kan
inte dras på två kullar men början finns.

XX Norrsolens Zlatan är använd
i avel till två kullar. Valparna är ännu unga varför uppgifter saknas i Hitta,
Kullsystern XXX Norrsolens Stejra har haft en valpkull men även där är
avkommorna unga. Norrsolens Stejras kull
är född i kennel; Flärkdalens.


XXX Norrsolens Steira
XXX Norrsolens Steira

XX Peruddens Aapo är som jag
tidigare skrivit en son till XXX Solstrimmans Finn-Santtu. Santtus far var XX
Muurivuoren Rietu om vilken det går att läsa om i vad jag skrivit om kennel
Muurivuoren. Aapos mor var H-Dalens
Riina. H-Dalens Riina var mor till 29 valpar där pristagare procenten var dryga
34 %. H-Dalens Riina hade till mor XX Tukkalakson Pepita som var dotter till XX
Jarrumiehen Aatu. Aatus far var ingen annan än XXX Poku Drevkung 90. Aatus mor
var XX Kyrönperän Seila e XX Pirtirinteen Asser/XX Raju där vi kommer till en
kull med stor betydelse, nämligen Soitinkorven Peku-XXX Ritva. Läs i
Muurivuoren kennel. Mormor till H-Dalens Riina var XX Peipposen Amanda. Far
till Amanda var XX Konikangen Lono. Vi kan konstatera att XXX Peruddens Aapo
kom ur bra släkt.

Låt oss återgå till XX
Solstrimmans Finn-Santtu. Fadersidan är känd genom att fadern är XX Muurivuoren
Rietu.

XX Solstrimmans Finn-Santtus,
tik sida.

Tidigare då jag skrivit har
jag kunnat hänvisa som till exempel då jag hänvisade att läsa om släkten bakom
Muurivuoren Rietu. Det har jag kunnat gör i allt jag skrivit. Hänvisa till
tidigare artiklar. Om vi börjar långt tillbaka finner vi en tik med namn XX
Rita. Denna XX Rita är en utmärkt tik medutmärkta extremiteter. På utställning
fick hon en gång betyget; "För kraftiga extremiteter" Hon var en utmärkt god
nedärvare och mer att läsa om henne finns i det jag skrivit om XXX Joko
eftersom hon är mor till XXX Joko. XX Rita hade till mormor Runar Linds XX
Klinga om vilken det finns skrivet om i det jag skrivit om "Klingorna" Far till
XX Rita var XX Drevkung Jack/64. Nu är vi på tåget som leder fram till
Norrsolens kennel. XX Rita hade en kull med sin halvbror Erkki Routis hanhund
XXX Viki. En hanhund jag tidigare skrivit om i olika artiklar. En valp från
kulen fick namnet Tuuliska och blev JcH.

XX Tuuliska parades 1980 med
XXX Matti, son till XXX Jaska i dennes kombination med Seppäläs XX Tiilu,
stamtik i kennel Konikangen. En kennel jag behandlat. I kullen föddes tiken
Ella, vilken jag tillbringat många dagar med i skogen. Hennes drevsätt var
mycket flytande på barmark. Hörde henne aldrig på snö. Skallet hade kunnat vara
kraftigare.

Ella hade en valpkull 1980 med
Soitinkorven Peku från kombinationen XXX Joko-XX Kreeta. I kullen föddes XX
Soitinkorven Stella. Nu är vi på svenska mark. En syster till Soitinkorven
Stella hette Soitinkorven Roosa och gick till kennel Stenåsens i Norge.

XX Soitinkorven Stella parades
med XX Stej, son till Mikko Loukos hanhund XXX Jaska(Hölynpöly-XX Jaana) I
kullen föddes Champion alla kategorier XXX Rysstärnans Jonna, uppfödare Sune
Vikstrand, Årsunda. Rysstärnans Jonna hamnade i kennel solstrimmans där hon
startade sin karriär som avelstik och gett avtryck i rasen. XX Rysstärnans
Jonna hade en kull med barnbarnet till XXX Joko, XX Solstrimmans Finn-Haku. En
tik ur kombinationen blev XXX Solstrimmans Finn-Tuija. XXX Finn Tuija är mormor
till XXX Solstrimmans Finn-Santtu. Nu har vi gnagt oss fram till Norrsolens
kennel. Solstrimmans kennel kom in i Norrsolens genom att XX Bottenfjärdens
Marja, start tiken i kenneln, parades med XX Peruddens Aapo som var son till
just XXX Solstrimmans Finn-Santtu.

2014 hade XX Bottenfjärdens
Marja en kull med Malte/2007. 27 % av valpar efter Malte har meriterat sig på
jaktprov. I kullen med Malte blev Norrsolen Ammy och Norrsolens Anno JcH.


Norrsolens Ammy
Norrsolens Ammy
Norrsolens anno
Norrsolens anno

Far till Malte var Ejman
Janne. Maltes mor var Kroonmäen Pimu. Morfar till Malte var Nord XX Lunnsjöns
Aimo. Lunnsjöns Aimo hade till morfar XX Soitinkorven Humppa. Både Ammy och
Anno blev kvar på kennel Norrsolens.


XX Norrsolens Anno hade en
valpkull 2017 med en gammal bekant, nämligen XXX Peruddens Aapo som L-G använt
till XX Bottenfjärdens Marja, stamtik i kennel Norrsolens. Valparna är ännu
unga men två har meriterat sig på jaktprov; Norrsolens Mirja och Norrsolens
Flixxa Norrsolens Ammy saknar avkomma.


Konklusion

Kennel Norrsolens har inte
många år på nacken och få uppfödda valpar, 21 st. men där finns en bra början
med tikar ur bra släkt. Trevligt och bra med intresserade ägare till tikar som
vill starta uppfödare verksamhet under kennel namn. Med de utvidgningar jag
gjort har jag velat ge en så tydlig bild som möjligt över starten i kennel
Norrsolens. Efter det vi har genomgått hundarna som ligger bakom kennel
Norrsolens kan vi konstatera att början ser onekligen bra ut och att bra hundar
med rätt val av hanhundar måste ge bra, välbyggda och drivande hundar till
ägarnas förtjusning. Ser vi på kullen Aapo/Anno blev där fyra meriterade,
Norrsolens Mirja är Sv JoUch, Norrsolens Rex o Lill-Freja klara för start i
Ekl. och Norrsolens Flixxa har etta ökl. Ur kullen Marja-Aapo finner vi att
hanhunden Mikko, startklar i elitklass är nybliven far till en kull i
Bäcknäsets kennel. Lägg till det att Norrsolens Zlatan har en meriterad
avkomma. Vi får vänta och se nästa generation. Jag önskar dig L-G lycka till.
Den början kennel Norrsolens har kan vi se att L-G lyckats väl i starten.


XX Norrsolens Anno med kull. Far XXXSolstrimmans Finn-Heikki
XX Norrsolens Anno med kull. Far XXXSolstrimmans Finn-Heikki
XXX Solstrimmans Finn-Heikki
XXX Solstrimmans Finn-Heikki

I skrivande stund har kennel
Norrsolens valpar undan XX Norrsolens Anno där far är XXX Solstrimmans
Finn-Heikki.

Sangis 2020 0624

Åke Sandström